Finansowana przez Unię Europejską edukacja do dżihadu i męczeństwa


Bassam Tawil 2023-08-05

<span>Podczas gdy Hamas i Palestyński Islamski Dżihad wykorzystują letnie obozy do szkolenia dzieci na bojowników i do mordowania Żydów, Autonomia Palestyńska, poprzez swój system edukacji, faktycznie robi to samo. Zatruwa ich serca i umysły podżegającymi materiałami w podręcznikach szkolnych. </span>
Podczas gdy Hamas i Palestyński Islamski Dżihad wykorzystują letnie obozy do szkolenia dzieci na bojowników i do mordowania Żydów, Autonomia Palestyńska, poprzez swój system edukacji, faktycznie robi to samo. Zatruwa ich serca i umysły podżegającymi materiałami w podręcznikach szkolnych. 

Dwudziestego lipca dziesiątki tysięcy palestyńskich uczniów na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy świętowało zakończenie egzaminu maturalnego, znanego jako Tawdżihi. Niestety, wielu z tych uczniów raczej nie będzie kontynuować nauki na uczelniach i uniwersytetach. Zamiast tego oczekuje się, że dołączą do jednej z wielu palestyńskich organizacji terrorystycznych, które dążą do unicestwienia Izraela. Dzieje się tak, ponieważ palestyńskie dzieci w wieku szkolnym są od najmłodszych lat narażone na program nauczania, który podżega do przemocy, gloryfikuje dżihad (świętą wojnę) i promuje „męczeństwo”.

Podczas gdy wspierane przez Iran grupy terrorystyczne Hamas i Palestyński Islamski Dżihad w Strefie Gazy wykorzystują letnie obozy do szkolenia dzieci, jak zostać bojownikami i mordować Żydów, Autonomia Palestyńska, poprzez swój system edukacji, skutecznie robi to samo. Zatruwa ich serca i umysły podżegającymi materiałami w swoich podręcznikach szkolnych.


Nawet Parlament Europejski potępił Autonomię Palestyńską za „nienawistną” treść jej podręczników. Unia Europejska przez ostatnie dwa i pół roku wstrzymywała pomoc Autonomii Palestyńskiej, jednocześnie domagając się reform politycznych i usunięcia treści podżegających do przemocy z palestyńskich podręczników. Rezolucja przyjęta w tym roku przez Parlament Europejski posunęła się nawet do bezpośredniego powiązania treści podręczników z terroryzmem palestyńskim, w szczególności z atakami dokonywanymi przez młodzież. W rezolucji uznano również, że w podręcznikach jest antysemityzm i zażądano jego usunięcia.


Rezolucja stwierdza:

„[UE] ubolewa nad problematycznymi i nienawistnymi materiałami w palestyńskich podręcznikach szkolnych i kartach szkolnych, których wciąż nie usunięto; podkreśla, że edukacja i dostęp uczniów do pokojowych i bezstronnych podręczników są niezbędne, zwłaszcza w kontekście rosnącego udziału nastolatków w atakach terrorystycznych…”

Jednak Autonomia Palestyńska nie usunęła ze swoich podręczników materiałów, które promują przemoc i nienawiść do Żydów.


Niemniej, mimo wielokrotnych rozmów ze strony Unii Europejskiej o potrzebie zmiany palestyńskich podręczników, najwyraźniej wznawia ona bezwarunkową pomoc finansową dla Autonomii Palestyńskiej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała w zeszłym roku podczas wizyty w Ramallah, de facto stolicy Palestyńczyków, że unijne fundusze zostaną „szybko” wznowione.


Ten nagły wybuch hojności rodzi pytania o powagę UE, gdy mówi o potrzebie usunięcia „nienawistnych materiałów” z podręczników.


Oświadczenie 
przewodniczącej Komisji Europejskiej pokazuje, że Europejczyków szczerze nie obchodzi, czy Autonomia Palestyńska nadal podżega do przemocy i propaguje nienawiść do Żydów w swoich szkołach. W rzeczywistości, wznawiając bezwarunkową pomoc finansową dla Palestyńczyków, UE sygnalizuje, że aprobuje nienawistne treści w podręcznikach i faktycznie zachęca Palestyńczyków do kontynuowania dżihadu przeciwko Izraelowi i Żydom.


Przegląd 
ostatnich testów maturalnych Tawdżihi przeprowadzony przez Instytut Monitorowania Pokoju i Tolerancji Kulturowej w Edukacji Szkolnej (IMPACT-se) pokazuje, że palestyńscy uczniowie byli egzaminowani z rozdziałów i fragmentów podręczników Autonomii Palestyńskiej, które gloryfikują użycie przemocy dla „wyzwolenia Palestyny”, termin ten odnosi się do całego terytorium między rzeką Jordan a Morzem Śródziemnym – i obejmuje cały Izrael. Przegląd wykazał również, że testy zawierają jawne motywy nienawiści, podżegania i przemocy.


Na przykład pytania na egzaminie z języka arabskiego obejmują wiersz, który wychwala jerozolimskich „rycerzy”, którzy „idą na śmierć z uśmiechem na ustach”, oraz znaczenie przygotowania się do brutalnego dżihadu przeciwko Izraelowi.


Uczniowie otrzymują pytania o fragmenty z podręcznika Edukacji Islamskiej Autonomii Palestyńskiej, które wychwalają morderstwo, przemoc i śmierć. W jednym z pytań uczniowie mają wyjaśnić, że dżihad jest „szczytem islamu”; inne pytanie dotyczy wyjaśnienia dlaczego męczeństwo jest wielkim zaszczytem. Egzamin z edukacji islamskiej podkreśla znaczenie dżihadu jako „jednej z bram prowadzących do męczeństwa”.


Palestyńscy uczniowie muszą również znać materiał, który zaprzecza żydowskiej historii w Jerozolimie, który wyraża nieuznawanie Izraela i jego prawa do istnienia, oraz fragment, który mówi o żydowskiej historii w Jerozolimie jako „bezpodstawnych twierdzeniach”, „bajkach” i „mitach”. Inny egzamin zawiera mapę, na której pominięto Izrael, zamiast tego widnieje na nim etykieta „Palestyna”. W dwóch przypadkach uczniowie są egzaminowani z rozdziałów w podręcznikach, które porównują Żydów do krzyżowców, co sugeruje, że Żydzi są obcymi najeźdźcami, którzy ostatecznie zostaną pokonani.


Na egzaminie z geografii, palestyńscy uczniowie są egzaminowani z rozdziału podręcznika, który uczy o próbie podjętej przez dwóch Żydów w celu wywołania wewnętrznego konfliktu w społeczności islamskiej na początku jej istnienia – najwyraźniej w celu ustanowienia negatywnego postrzegania Żydów.


Pytanie na egzaminie z historii wymaga od uczniów wyjaśnienia, w jaki sposób „Stany Zjednoczone wykorzystały [ataki terrorystyczne] z 11 września” jako pretekst. Uczniów uczy się, że Stany Zjednoczone wykorzystały ataki z 11 września do „interweniowania w krajach świata w celu szerzenia swoich rządów i hegemonii na świecie”. Uczniowie są również poinstruowani, aby „utworzyć fikcyjny sąd, by osądzić USA za ich zbrodnie w Iraku”.


Jednym z głównych powodów, dla których nie ma pokoju między Izraelem a Palestyńczykami, jest to, że palestyńscy przywódcy nigdy nie przygotowali swojego narodu do pokoju i kompromisu z Izraelem. W podręcznikach szkolnych nie ma słowa „pokój”; zamiast tego, palestyńskie dzieci są nieustannie uczone, że powinny przygotowywać się do dżihadu przeciwko Izraelowi – pomimo faktu, że Izrael jest jedynym wolnym i demokratycznym krajem na Bliskim Wschodzie.


Krew palestyńskich dzieci, które zostaną zabite w tym dżihadzie, będzie na rękach nie tylko przywódców Autonomii Palestyńskiej, Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu; będzie to również w dużym stopniu plamić ręce tych Europejczyków, którzy nadal zasypują Autonomię Palestyńską setkami milionów euro, nie domagając się zakończenia jej programu „płaca za zabijanie”, który zachęca do morderstw i nagradza je; nieustanne podżeganie do przemocy przez Autonomię Palestyńską i szalona nietolerancja religijna – wszystko to nadal zalewa palestyńskie uniwersytety i szkoły.

 

Link do oryginału: https://www.gatestoneinstitute.org/19835/eu-funded-education-jihad

Gatestone Institute, 25 lipca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Bassam Tawil jest muzułmańskim badaczem i publicystą mieszkającym na Bliskim Wschodzie.