Prawda

Wtorek, 20 marca 2018 - 20:34

« Poprzedni Następny »


Perełki infantylizmu


Lucjan Ferus 2015-07-26

Sympozjum poświęcone rosalii Celakównej u jezuitów w 2009 roku. (Zrzut z ekranu z filmu)
Sympozjum poświęcone rosalii Celakównej u jezuitów w 2009 roku. (Zrzut z ekranu z filmu)

Idee religijne zazwyczaj nie grzeszą zdrowym rozsądkiem i logiką. Jednakże istnieją w nich takie „perełki absurdu”, w których rozum i wiara rozmijają się tak drastycznie, iż osobom myślącym nie sposób sobie nawet tego wyobrazić (o akceptacji nawet nie wspominając). Aby nie być gołosłownym posłużę się znamiennym przykładem, noszącym miano intronizacji. Według słownikowej definicji oznacza to „wyniesienie na tron; objęcie władzy przez dostojnika kościelnego”. I co istotne, nie ma tu mowy o wynoszeniu na tron jakichkolwiek jego narządów anatomicznych (np. mózg, płuca, serce, wątroba, nerki, żołądek, czy inne).


Motto: „Pan spogląda z nieba na synów ludzkich, badając czy jest wśród nich rozumny, który szukałby Boga” (Psalm XIV, 2).

 

Zacznijmy jednak od pewnego eksperymentu myślowego, umożliwiającego lepsze zrozumienie przedstawianego przeze mnie problemu „teologicznego”. Wyobraźmy sobie następującą sytuację: załóżmy, iż jako jeden z nielicznych ludzi na Ziemi posiadam bezpośredni kontakt słuchowy (a czasami i wizualny) z Bogiem chrześcijaństwa Jezusem Chrystusem. Dość często zatem prowadzę z nim rozmowy, dotyczące zazwyczaj... intronizacji jego serca przez Polaków. Okazuje się bowiem, iż bardzo zależy mu na tym, abyśmy dokonali intronizacji jego serca, dzięki czemu będzie mógł nas bronić w potrzebie.

 

Wyobraźmy sobie dalej, że te nasze rozmowy prowadzone były w sierpniu 1939 r., a ja zapisałem je w swoim dzienniku i oprócz tych zapisków nie ma na nie żadnego innego dowodu. Tak, tak,.. dziś już wszystkim jest wiadomo, iż z początkiem wrześniu tamtego pamiętnego roku wybuchła II wojna światowa, a na Ziemi rozpętało się piekło i zginęły miliony ludzi. Nasuwa się w tej sytuacji oczywiste pytanie: czy w czasie tych naszych rozmów poruszany był temat nadchodzącej wielkimi krokami wojny, która pochłonie mnóstwo niewinnych ofiar i przysporzy ludzkości niewyobrażalnych cierpień i krzywd?

 

Przecież Jezus Chrystus jako Bóg, musiał zapewne wiedzieć o nadchodzących wydarzeniach i to z najdrobniejszymi szczegółami włącznie, prawda? Takie są logiczne konsekwencje idei tej religii, która w swojej doktrynie ma dogmat o Opatrzności Bożej, wyrażonej w dużym skrócie słowami z Biblii: „Żaden wróbelek nie spadnie z drzewa, jeśli On tego nie będzie chciał”, a sobór Wat. I orzekł m.in.: „Wszystko co stworzone, Bóg swoją Opatrznością strzeże i prowadzi, kierując od początku do końca mocno, rozrządzając wszystko w słodyczy”, oraz: „Jest przyjętą tezą przez wszystkich teologów kat., że Bóg współdziała nie tylko w utrzymaniu w istnieniu, ale w każdej czynności stworzeń”.

 

Tak, nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż Jezus musiał to wiedzieć, a mimo to w czasie naszych wielu rozmów, ani razu nie padła najmniejsza nawet wzmianka, która mogłaby świadczyć o zbliżającej się wojnie. Czy to nie dziwne?! I o ile można by w tej sytuacji usprawiedliwić człowieka, który mógł i miał prawo nie znać nadchodzącej przyszłości, to już w przypadku wszechwiedzącego Boga, sytuacja, w której stara się on za wszelką cenę załatwić z rozmówcą swój prywatny interes, nie zwracając wcale uwagi na nieuchronność i ogrom zbliżającego się zła – jest wręcz nie do pomyślenia i zaakceptowania ludzkim rozumem i wyobraźnią. Tym bardziej, iż jest on ponoć nieskończenie miłosierny.

 

Kto uważa, iż taki scenariusz przedstawionych powyżej wydarzeń może być tylko wytworem chorego umysłu, czy też chorej wyobraźni i nie można oczekiwać, że jakiekolwiek osoby wierzące potraktują  go poważnie, jako autentyczne wydarzenia z historii religii katolickiej, myli się bardzo, nie doceniając łatwowierności ludzkiej i bazującej na niej sile wiary. Oto znamienne fragmenty z posiedzenia polskiego Sejmu z dnia 23 października 2012 roku:

„Panie Marszałku! Szanowni Państwo! W dniu dzisiejszym pragnę wygłosić oświadczenie dotyczące jutrzejszej konferencji pt. „Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa wezwaniem dla polskich parlamentarzystów”, która została zorganizowana przez Parlamentarną Wspólnotę działającą przy sejmowej kaplicy. Na konferencję zaproszony został /../ redemptorysta, od lat zajmujący się tematyką intronizacji  Najświętszego Serca Jezusowego, dziełem i zarazem misją zleconą przez Chrystusa do przekazania  Polsce i szerzej, całemu światu, za przyczyną służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, zmarłej w opinii świętości w 1944 r. w Krakowie. /../

 

Tymczasem dzieło Boże przekazane Rozalii Celakównej przez samego Chrystusa w latach II Rzeczypospolitej zdaje się napotykać ciągle wiele przeszkód.  /../ Jako apostołka  Bożego Serca jest ściśle związana z Bazyliką Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, gdzie przez całe lata życia modliła się za świat, szczególnie za Polskę. Tu zanosiła swoje wynagrodzenie za grzechy wyrażone ofiarną pracą wśród wenerycznie chorych, tu nieustannie rozmawiała z Bogiem.

 

Te jej rozmowy z Bogiem dojrzewały do głębokiej wewnętrznej, mistycznej więzi z Bogiem i prowadziły ją do coraz głębszego zrozumienia istoty grzechu, a zarazem potrzeby wynagrodzenia. W szpitalu św. Łazarza w pierwszym dniu pracy wśród chorych, podczas modlitwy usłyszała wewnętrzne zapewnienie, iż właśnie ta praca jest jej przeznaczona z woli Bożej.

 

Tutaj przez kolejne wydarzenia Pan Jezus przygotowywał ją do coraz głębszego oddania się Jego Sercu i umiłowania cierpienia, przez które dokonywało się w niej coraz doskonalsze zjednoczenie z Chrystusem. W ten sposób Pan Bóg przygotowywał Rozalię do wypełnienia powierzonej jej misji. Całkowicie powierzona Jego Najświętszemu Sercu stawała się Rozalia użytecznym narzędziem do wypełnienia Jego woli w dziele, które nazywamy intronizacją.

 

Przed wybuchem II wojny światowej w maju 1939 r. Rozalia zobaczyła Jezusa umęczonego w postaci ecce homo i usłyszała znamienne słowa: „Dziecko, św. Maria Małgorzata dała poznać światu moje serce, wy zaś kształtujecie dusze na modłę mojego serca. Intronizacja to nie tylko formułka zewnętrzna, ale ona ma się odbyć w każdej duszy. W tej sprawie trzeba dużo cierpieć, trzeba całkowicie być ofiarą”.

 

W sierpniu 1939 r. Rozalia pisze w swoim dzienniku między innymi: „Pan Jezus chce być Królem, Panem i zarazem Ojcem bardzo kochającym. Tyle razy prosimy o przyjście Królestwa Chrystusowego do dusz, a przez to na cały świat. Ta sprawa była i jest dla mnie ogromnie droga. Od 15 lat proszę o to Pana Jezusa, aby rozszerzył na świecie w sercach ludzkich panowanie słodkiej swej miłości”. /../

 

„Pan Jezus w szczególny sposób chce być naszym Królem, on tego sobie życzy. Polska  musi w sposób wyjątkowy, uroczyście ogłosić Pana Jezusa swym Królem przez intronizację jego Boskiego Serca i wtedy Jezus będzie jej błogosławił i bronił od nieprzyjaciół. Choć w małej cząstce okażemy mu miłość i wdzięczność. Intronizacja to nie tylko forma aktu ofiarowania się, ale odrodzenie serc, poddania ich pod słodkie panowanie miłości”.

 

Rozmowy Rozalii z Jezusem zostały przez nią spisane w dzienniczku. Znajdujemy tam także opisy licznych objawień i wizji, przepowiednie jakie otrzymywała od Boga co do losu Polski. Tymczasem dzieło intronizacji Najświętszego Serca pana Jezusa powoli, lecz nieprzerwanie realizuje się wśród wiernych. Jak grzyby po deszczu powstają kolejne wspólnoty na rzecz intronizacji w całej Polsce.

 

Swoją wiedzą czym są te wspólnoty, jaką mają spełniać misję w dzisiejszych czasach w naszych parafiach, diecezjach, miastach, chcą się podzielić członkowie parlamentarnej wspólnoty na rzecz intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, jutro podczas konferencji ze wszystkimi, którzy zechcą na nią przybyć. Serdecznie zapraszam państwa /../ Dziękuję (oklaski)”. (wg tekstu z Racjonalisty Pastafarianie weszli do Sejmu, autor Mariusz Agnosiewicz).

Czy cokolwiek z powyższego tekstu przeinaczyłem w swoim „eksperymencie myślowym” lub niewłaściwie zrozumiałem? Ogólny paradoks tych „bożych rozmów” z Rozalią Celakówną  jest taki sam: mimo, że prowadzone były tuż przed wybuchem wojny, Jezus chcący być naszym kochającym ojcem, ani słowa się o niej nie zająknął, chociaż musiał znać  datę rozpoczęcia wojny o zasięgu światowym. I co?! Nic, ani jednego słowa na ten temat, oprócz nachalnego załatwiania własnej sprawy. Żadnego ostrzeżenia, żadnej próby zapobieżenia niewyobrażalnemu złu, które niebawem miało zawładnąć ludźmi. Jakby los całej ludzkości był dla niego mniej ważny niż załatwienie intronizacji swojego serca w Polsce. To się wręcz nie mieści w głowie!

 

A co do „bożych przepowiedni” dotyczących przyszłego losu Polski i ponoć zapisanych w owym sławnym dzienniczku. Ciekawe, czy gdyby w sierpniu 1939 r. załatwił Pan Jezus z Rozalią Celakówną intronizację swego serca w Polsce, to nie doszłoby do wybuchu II wojny światowej? Albo ominęłaby ona nasz katolicki kraj, błogosławiony i broniony osobiście przez Syna Bożego? A tak, bez obiecanej bożej opieki, tragiczne skutki najazdu wojsk hitlerowskich, a potem sowieckich na Polskę są wszystkim doskonale znane. Czy powinienem jeszcze przypominać o Holokauście? Zaiste, bardzo „słodkie” musi być to „boże panowanie miłości”, skoro w takiej dramatycznej sytuacji nie dało o sobie znać w żaden przekonujący sposób. Że też niektórzy ludzie bez krzty refleksji wierzą w takie niedorzeczności?

 

Pamiętajmy, iż to wszystko dzieje się w kraju, w którym religią dominującą i oficjalnie wyznawaną przez większość społeczeństwa jest katolicyzm. Jego najwyższy dostojnik urzędujący w Watykanie nie zaakceptował tego chorego pomysłu, o czym można się dowiedzieć z innego fragmentu tekstu, dotyczącego tej spornej kwestii:

„Kiedy trzy stulecia temu wielbiciele Serca Jezusa złożyli w Watykanie propozycję uznania tegoż organu Zbawiciela za przedmiot kultu, papież Benedykt XIV pomysł odrzucił. Jako członek Kongregacji Obrzędów w 1727 r. zablokował wprowadzenie nowego kultu „Najświętszego Serca”, wiedząc, że wywodzi się to z halucynacji paraseksualnych francuskiej zakonnicy, Małgorzaty Marii Alacoque (dziś już święta). Był to papież-sceptyk, który był pionierem naukowego badania cudów. Stwierdził, że jest już aż nadto świąt, a pomysłodawcom zarzucił prymitywny fizjologizm. Kilka lat po jego śmierci biskupi polscy przeforsowali zatwierdzenie kultu Serca. /../

Dlaczego parlamentarzyści chcą obecnie ukoronować organ anatomiczny? To jakaś nader wysublimowana alegoria religijna? Ksiądz Tadeusz Kiersztyn, były redaktor naczelny „Posłańca Serca Jezusowego” podaje, że jest to herezja: „Intronizacja Najświętszego Serca Jezusa jest zatem poważnym błędem doktrynalnym, gdyż intronizując symbol Miłości, jakim jest Najświętsze Serce Jezusa, nadaje mu się cechy osobowe, a tym samym pomniejsza się rangę Intronizacji Jezusa Króla jako Osoby i zaciemnia się prawdę dogmatyczną o Nim”.

Reasumując: mamy zatem typową dla religijnych „prawd” (właściwie urojeń) sytuację. Oto Bóg – w tym przypadku Jezus Chrystus – objawia się prostej kobiecie i stara się poprzez nią załatwić intronizację swego serca. Skoro było to dla niego takie ważne (o czym Rozalia przekonuje w dzienniczku), dlaczego nie objawił się owemu papieżowi, który z racji na swój urząd miał nieograniczone możliwości pomyślnego załatwienia tej sprawy? Przecież takie rozwiązanie narzuca się każdemu racjonalnie myślącemu człowiekowi, czyżby dla tego Boga ów sposób rozumowania był obcy?

 

Następnie: dlaczego w ogóle Bóg zwraca się z tym problemem do ludzi, mając samemu nieskończone i niczym nie ograniczone możliwości? Przecież z racji na swe atrybuty ma nad wszystkimi stworzeniami władzę absolutną, czyli może na nich działać „od wewnątrz”. Oznacza to, iż nie musi ich o nic prosić, do niczego namawiać, ani czegokolwiek im nakazywać lub rozkazywać. Po prostu może uczynić tak, by człowiek wykonywał  jego wolę, będąc przekonanym, iż realizuje swoją. Dla bytu o nieskończonych możliwościach to żaden problem.

 

O czym najlepiej świadczą przykłady opisane w Biblii, kiedy to Bóg Jahwe pomógł Izraelitom złupić Egipcjan w ten sposób, iż sprawił, że okazali oni im życzliwość pozwalając się okraść z kosztowności i zabrać je ze sobą w drogę. (Wj 3,21,22). Albo wtedy, kiedy karał Egipcjan dziesięcioma plagami i za każdym razem utwardzał serce faraona, by ten nie wypuszczał Izraelitów z Egiptu, a potem 10x z rzędu karał go za to, iż nie chce wypuścić lud izraelski z jego niewoli. (Wj 4,21-14,31). Musiał się wtedy Bóg Jahwe świetnie bawić, jak przypuszczam. Inne przykłady pominę.

 

Dalej: dlaczego Jezus miałby wybrać chyba najgorszy z możliwych momentów w dziejach ludzkości, do załatwienia intronizacji swego serca? Czy w przeddzień wybuchu wojny światowej, w której zginą miliony istnień ludzkich, jest moralnie usprawiedliwione załatwianie prywatnego interesu przez Boga, pragnącego być naszym kochającym ojcem, a myślącym wyłącznie o sobie? Czy tak daleko posunięty egocentryzm jest godny Stwórcy Wszechświata? Wolne żarty! Myślę, iż takie naiwne historyjki jak ta, pokazują dobitnie w jaki prymitywny sposób niektórzy ludzie wyobrażają sobie Boga i jego relacje z wiernymi.

 

Następnie: jak to jest możliwe, że w demokratycznym kraju o ustroju nie wyznaniowym, w którym ustanowiony jest rozdział Kościoła od państwa, część parlamentu zajmuje się problemami stricte religijnymi, na które oprócz infantylnych zapisów w jakimś dzienniczku, nie ma żadnych innych dowodów, potwierdzających prawdziwość opisanych tam kontaktów z Bogiem? Czy taka religijna działalność parlamentarzystów (którzy uposażenia dostają z budżetu, czyli z podatków) jest czymś normalnym w europejskiej wspólnocie, czy tylko tak jest w naszej „pobożnej” Ojczyźnie ?

 

Powinienem jeszcze odnieść sie do słów z dzienniczka Rozalii Celakówny: „Pan Jezus w szczególny sposób chce być naszym Królem, on sobie tego życzy. Polska musi w sposób wyjątkowy, uroczyście ogłosić Pana Jezusa swym Królem przez intronizację jego Boskiego Serca i wtedy Jezus będzie jej błogosławił i bronił od nieprzyjaciół”. Jednym z paradoksów w tej sprawie jest to, iż przedstawiony w Ewangeliach Jezus nigdy nie zamierzał być czyimkolwiek królem, o czym najlepiej świadczą te słowa:

 

„A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20,25-28).

 

Konkluzja wynikająca z powyższego jest następująca: gdyby Bóg naprawdę istniał i był taki jakim go wymyślili wielcy teolodzy i kapłani tej religii (czyli Bóg Absolut), to i tak miałby absolutną władzę nad swymi stworzeniami. Zatem to nie jemu jest potrzebna ta ziemska zhierarchizowana władza, której symbolem jest ukoronowany król na tronie, lecz ludziom, którzy dążą do niej lub dzierżą ją w imieniu tegoż Boga i religii. I to oni właśnie dopominają się i domagają przeróżnych intronizacji swego bóstwa (albo chociaż niektórych jego narządów anatomicznych), aby sankcjonując „jego” władzę nad ludźmi, sami mogli w jego imieniu nad nimi panować.

 

A najlepszym przykładem wykorzystywania „duchowego” aspektu tych przeróżnych „intronizacji”, oddawania się w „opiekę” różnym Bogom, ich Synom i Matkom, jest poniższy przykład znany już chyba na całą Polskę. Wystarczy bowiem zapoznać się z innym artykułem, aby wyrobić sobie właściwe zdanie w tej „teologiczno-biznesowej” kwestii. W „Angorze” nr 37 z września 2013 r. znalazłem tekst pt. „Zarobić na Jezusie”, a w nim jakże istotne informacje:

 

„Przed posągiem Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie codziennie stoją autokary. 36-metrowy, najwyższy na świecie pomnik, w krótkim czasie może stać się maszynką do zarabiania pieniędzy – wyznał burmistrz miasta. Po nauki, jak rozkręcić sakralny biznes przyjeżdżają do niego sąsiedzi z Niemiec. W ubiegłym roku pojawiło się 150 przedstawicieli samorządów z Neuenhagen, Friesoythe i Herzbergu. Świebodzińscy sklepikarze zacierają ręce, bo zdarza się, że przybywa nawet 30 tysięcy turystów miesięcznie.

 

Pomysłodawca figury Chrystusa ks. prałat Sylwester Zawadzki mówi, że zapowiadają się egzotyczne wycieczki z Ameryki Południowej, Meksyku i Filipin. Powstają parkingi, restauracje i hotele oferujące pokoje z widokiem na Jezusa, a parafia buduje nowy Dom Pielgrzyma. 20-tysięczne miasteczko przyciąga duże sieci handlowe. Poza Tesco, są tu już trzy Biedronki, supermarket Mrówka, a w planach jest galeria handlowa. Mamy nie tylko największego Chrystusa, ale też największą na świecie 14-metrową figurę Jana Pawła II w Częstochowie oraz około 1000 innych pomników polskiego papieża, a w tym aż 20 w Wadowicach.

 

Pomału stajemy się potentatem w dziedzinie religijnej turystyki. Według danych Instytutu Statystyki Kościoła katolickiego co roku 6 mln Polaków, czyli ok. 15% ogółu obywateli, wybiera się na pielgrzymki do rodzimych i zagranicznych miejsc kultu. To jedne z najwyższych tego typu statystyk na świecie. Do polskich „świętych” miejsc przybywają też obcokrajowcy. Częstochowę w 2012 r. odwiedziło około 3,3 mln osób z 74 krajów świata. Popularne jest sanktuarium św. Faustyny w Łagiewnikach pod Krakowem, gdzie nasi wierni zostawiają średnio 150 zł dziennie, a cudzoziemcy – 600 zł.

 

Turysta religijny to skarb; w przeciwieństwie do podróżnika rekreacyjnego, można na niego liczyć zawsze, bez względu na porę roku i pogodę. Nie jest też wybredny i nie żąda innych atrakcji. Przykładem dla polskiego rozwijającego się sakrobiznesu, mogą być Włochy, gdzie w celach religijnych podróżuje rocznie około 5,6 mln ludzi, z czego 60% to obcokrajowcy. Jeśli natomiast chodzi o handel pamiątkami z wizerunkami świętych, prym wiodą Stany Zjednoczone. Wg wyliczeń stowarzyszenia skupiającego sprzedawców dewocjonaliów, w USA co roku sprzedają towar wartości około 4,2 mld dolarów. Ten biznes w Polsce przynosi na razie skromne 200 – 300 mln złotych”. (na podst. Judyta Sierakowska Jezus Chrystus superskarbonka. Bloomberg. Businessweek nr 34/2013. Wybrała i oprac.: E.W.).  

 

W tym kontekście, rzeczywiście tacy ludzie, jak owa bogobojna Rozalia Celakówna, czy też ci nie mniej bogobojni posłowie działający przy sejmowej kaplicy, są „użytecznym narzędziem do wypełniania woli” – nie Boga bynajmniej – lecz tych wszystkich, którzy dzięki „niemu” pragną posiąść władzę i panować nad ludźmi. I oczywiście osiągać z tego tytułu wymierne korzyści. Jak ich trafnie scharakteryzował Karlheinz Deschner w książce Opus diaboli: „Ludzie /../ którzy ciągle i z taką pewnością siebie mylą Boga z własną korzyścią, a własną korzyść z Bogiem”. Otóż to!Nic dodać, nic ująć.

 

                                                                       ----- // -----

 

„Jest wiele głupoty w prawach Kościoła. Ale chce on panować i do tego musi mieć ograniczone masy, które się korzą i które się nadają, by nad nimi panować. Wysokie, bogato dotowane duchowieństwo nie boi się niczego bardziej, niż oświeconych dołów” (Goetche). Wg Książęta Kościoła Horsta Herrmanna.

 

 

Lipiec 2015 r.                                    

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
6. ludzie chcą być oszukiwani ? mieczysławski 2015-07-27
5. Markowi C (Negev) Lucjan Ferus 2015-07-27
4. Czytelnikowi ZM Lucjan Ferus 2015-07-27
3. i stworzył człowieka na podobieństwo swoje mieczysławski 2015-07-26
2. Autorowi , luźnych uwag kilka. Marek C (Negev) 2015-07-26
1. prawie z wadowic M 2015-07-26Przyszłość
Hili: Przyszłości nie można przewidzieć.
Ja: To prawda.
Hili: Ale można się do niej przygotować.
Ja: To znaczy?
Hili: Już jestem gotowa. Co jest smacznego w lodówce?

Więcej

Propozycja stworzenia
człowieko-szympansiej hybrydy
Jerry A. Coyne


No cóż, to jest chyba najgorszy pomysł ze strony biologa, jaki potrafię sobie wyobrazić, a jego uzasadnienie jest równie marne. Tym pomysłem jest stworzenie hybryd człowiek/szympans (“człekopans”) [“humanzee”], w nadziei, że ich istnienie przekona ludzi, że Homo sapiens nie jest odrębnym, stworzonym bytem, ale jest częścią ewolucyjnego continuum nie tylko z szympansami, ale z wszystkimi gatunkami.

Więcej

Podręczniki UNRWA są nadal
wypełnione  podżeganiem
David Bedein

Palestyńscy uczniowie w szkole UNRWA. Zdjęcie: UN Photo / Shareef Sarhan.

Reagukjąc na krytykę UNRWA zrewidowała swoje podręczniki i materiały do nauki – i odkryła, że trzy procent wszystkich stron jest niezgodna z wartościami ONZ: neutralności, równości płci i są niedopasowane do wieku uczniów.  Przede wszystkim: te trzy procenty to czysta lipa. Po drugie, materiału podżegającego do nienawiści, który tam znaleziono, UNRWA jednak nie usunęła. Przedstawiciele UNRWA twierdzą, że wydano dodatkowe materiały dla nauczycieli, by uzupełnić ten obraźliwy materiał. Innymi słowy, szokujące akapity w tekście, obrazki, mapy, wiersze, ćwiczenia itd. są nadal powszechnie używane w szkołach UNRWA – tak jak dotychczas.

Więcej
Blue line

Jeszcze o Marcu, czyli
żydowskie curesy
Ludwik Lewin

Pomnik <span>generała de Gaulle’a w Warszawie. </span>

W marcu 1968 nie było mnie już w Polsce.  

Z radia o wydarzeniach w Warszawie nie dowiadywałem się niczego. Z szacownego dziennika le Monde bardzo niewiele. 

Jeszcze w lutym korespondent tej gazety napisał o zdjęciu Dziadów i przy okazji wspomniał o wyrzuceniu z PZPR profesorów Baumana i Brusa, ale tego, że są Żydami już nie zauważył.  Potem donosił o wrzeniu w Związku Literatów, ale nie doszukał się tam niczego, co by mogło mieć związek z antysemityzmem, a choćby i z antysyjonizmem.  Cytował warszawską prasę, która o organizowanie manifestacji na Uniwersytecie i Politechnice, oskarżała „grupę awanturników, której przewodziła złota młodzież”.

Więcej

Ukarany za nie skandowanie
“Śmierć Ameryce"
Majid Rafizadeh

Najwyższy przywódca Iranu, Ali Chamenei, deklaruje “Śmierć Ameryce” 21 marca 2015. (Zrzut z ekranu z wideo MEMRI)

Jednym z najbardziej zdumiewających błędnych wyobrażeń, z jakimi spotkałem się na Zachodzie, jest zwyczaj pewnych ludzi – szczególnie wielu w mediach -- trywializowania radykalnych haseł islamistycznych, takich jak „Śmierć Ameryce”, „Śmierć Izraelowi” i „Śmierć Wielkiej Brytanii”. Nawet przedstawiciele rządowi często sprowadzają te wybuchy nienawiści i gróźb, którymi w rzeczywistości są, do zwykłego przekomarzania się.

Niektórzy z tak zwanych lewicowców, jak również agenci ekstremistycznych grup muzułmańskich na Zachodzie lub rzecznicy Islamskiej Republiki Iranu próbują 
wyjaśnić, że te skandowane hasła nie znaczą tego, co mówią i co większość ludzi zakłada, że mówią. Niektórzy sympatycy ekstremistycznych muzułmanów próbują nawet utrzymywać, że te komunikaty są jedynie przykładami “różnic kulturowych”. 

Więcej
Blue line

Człowiek w labiryncie
iluzji (Część II)
Lucjan Ferus


Jest to kontynuacja tekstu pisanego na podstawie książki Śmierć wieczności. Przyszłość ludzkiego umysłu, autorstwa Darryla Reanney’a, australijskiego biologa i popularyzatora nauki. W rozdziale pt. Druga zasada termodynamiki i strzałka czasu pisze on:
„Obraz świata zależy od jakości informacji dostarczanych do mózgu przez narządy zmysłów /../ Dzięki matematyce i badaniom eksperymentalnym odkryliśmy istnienie czwartego wymiaru – czasoprzestrzeni – ale nie doświadczamy go takim, jakim jest w istocie, postrzegamy go przelotnie..."

Więcej

Jak lewica stała się
własnym wrogiem (Część II)
Denis MacEoin

Obraz Edwarda Morana z 1897 r., przedstawiający palący się okręt USS Philadelphia w bitwie w porcie Trypolisu podczas pierwszej wojny z Berberami w 1804 r. (Zdjęcie: U.S. Naval Academy Museum Collection/Wikimedia Commons)

Feministki w żadnym razie nie są jedyną tak zwaną lewicową lub liberalną grupą, która zdradziła swoje podstawowe zasady z powodu dziwacznego podziwu dla islamu, jego historii, jego wartości lub jego samozwańczego statusu ofiary. Prawdziwi liberałowie wierzą w prawa człowieka, prawa kobiet, równość rasową, wolność słowa i znacznie więcej, odrzucając ekstremizm zarówno z prawa, jak z lewa. Wydaje się jednak, że lewica w Wielkiej Brytanii i gdzie indziej zarzuciła te zasady i zdradziła tych ludzi, których dawniej popierała[1].

Więcej
wwi_book

Déjà vu
i swojskość
Steven Novella


Większość ludzi doznała w życiu wrażenia, że byli już wcześniej w danym miejscu lub że wydarzenia, dziejące się w rzeczywistym czasie, zdarzyły się wcześniej. Czasami wydaje nam się, że wiemy, co zdarzy się za chwilę – a potem to się zdarza. Nic dziwnego, że niektórzy interpretują te zjawiska jako jakiś rodzaj pozazmysłowego postrzegania. Wydaje się, że dzieje się coś dziwacznego. 

Neuronaukowcom udało się w dużej mierze wyjaśnić wiele takich dziwacznych przeżyć.

Więcej

Jak lewica stała się
własnym wrogiem  (Część I)
Denis MacEoin

Urodzona w Somalii ex-muzułmanka, Ayaan Hirsi Ali, \

Jest jedną z ironii współczesnej polityki, że to samo słowo może mieć więcej niż jedno znaczenie, wywołując mętlik w głowach.

Jedną z przyczyn tego mętliku jest to, że liberalne wartości są na ogół wspólne umiarkowanym po lewej i prawej stronie. Nie są jednak wartościami skrajnej lewicy -  marksistów, leninistów, trockistów lub brytyjskiej Partii Pracy pod kierownictwem Jeremy’ego Corbyna – ani skrajnej prawicy – Alternativ für Deutschland w Niemczech, Jobbik na Węgrzech, Freiheitliche Partei Österreichs w Austrii lub Złoty Świt w Grecji.

Więcej

“Odwrócenie specjacji”
(fuzja gatunków) u kruków
Jerry A. Coyne

Nevermore!

Nie mniej niż dziesięcioro czytelników zwróciło mi uwagę na nowy artykuł w „Nature Communications”  Anny M. Kearns i in. pokazujący podobno “odwrócenie specjacji” u kruków. Artykuł zyskał wiele publicznej uwagi, bo autorzy twierdzą, że pokazują jak dwa różne gatunki kruków zlały się ponownie w jeden gatunek. To zaś podekscytowało ludzi, ponieważ a.) nie sądzą, by to zdarzyło się kiedykolwiek wcześniej; i  b.) pokazuje to, że specjacja nie jest prostym, rozgałęziającym się drzewem, jakie przedstawił Darwin i że niektóre gałęzie mogą zrosnąć się z powrotem w jedną, nową gałąź.

Więcej

Wylęgarnie lubieżnych
sympatyków totalitarnych idei
Andrzej Koraszewski 


Poseł z ramienia Kukiz’15 z zachwytem opisuje swoje spotkanie z przywódcami Hezbollahu w Libanie, i donosi o „dobrej chemii” (nie potwierdza jednak ani nie zaprzecza doniesieniom z Belgii, że Hezbollah ma duże zapasy broni chemicznej otrzymanej od syryjskich braci, którzy musieli się jej jakoś pozbyć).

 

Trudno powiedzieć czy poseł, Paweł Skutecki, jest osobnikiem ewolucyjnie poszkodowanym, czy głęboko ideowym zwolennikiem nazizmu w jego najbardziej nowoczesnej formie. To pierwsze możemy w zasadzie wykluczyć. Pan poseł ukończył studia filologiczne w Bydgoszczy i filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Był sekretarzem redakcji miesięcznika Ligi Polskich Rodzin „Racja Polska”, potem był działaczem Unii Polityki Realnej, a do Sejmu dostał się w 2015 z listy komitetu wyborczego Pawła Kukiza. Z tym życiorysem możemy założyć, że bydgoski poseł doskonale wiedział z kim ma „dobrą chemię” i dlaczego.

Nasz poseł nie wymyślił niczego nowego, rok temu niemiecka prasa donosiła o podobnej wizycie neonazistowskiej partii Der Dritte Weg. Również ich dobrej chemii nie powinniśmy się dziwić, oddziały Hezbollahu salutują dobrze znanym gestem... 

Więcej
Blue line

Ateizm i religijna
nienawiść w Zambii
Leo Igwe

Ze strony Facebooka: Atheists In Zambia

Ateiści w południowoafrykańskim kraju Zambia zaczynają ujawniać się publicznie ze swoją niewiarą. Ale bezbożni i wątpiący w boga ludzie mają w tym kraju kluczowy problem, jest  nim religijna nienawiść. Obecnie ateiści w Zambii mają pewne  możliwości kontaktów w Internecie. Istnieje w tym kraju grupa ateistów na Facebooku i ma ponad dwustu członków. Niedawno jeden z nich dzielił się swoją frustracją z powodu zachowania nazbyt religijnych ludzi. Miał kłopot, bo pewni bardzo religijni ludzie skorzystali z choroby jego ojca, by modlić się za niego: „Właśnie kiedy zaczynam czuć się pewnie z moim ateizmem, jestem otoczony religijnym mamrotaniem. Niedawno mój ojciec stracił kawałek nogi z powodu gangreny. Jest cukrzykiem. Ilość modlitw codziennie jest niewiarygodna. Myślę, że tata jest ukrytym ateistą.

Więcej

Spojrzenie na muzułmańską
logikę i zachodnią naiwność
Raymond Ibrahim


Plaga islamskiego terroryzmu opiera się na “zażaleniach” wobec Izraela – tak mówi Al-Azhar, madrasa (czyli muzułmański “uniwersytet”) o najwyższym na świecie prestiżu, który gościł Baracka Obamę w 2009 r., kiedy wygłaszał przemówienie „Nowy początek”.

W niedawnym wywiadzie dla egipskiej telewizji Ahmed Al Tayeb wielki imam Al Azhar, nazwany kiedyś “najbardziej wpływowym muzułmaninem na świecie” – powiedział:

"Zauważyłem, że zawsze mówią nam, że terroryzm jest islamski. Wszystkie te tuby, które kraczą – z ignorancji lub bo tak im kazano – że programy Al-Azhar są przyczyną terroryzmu, nigdy nie mówią o Izraelu, o więzieniach Izraela, o ludobójstwach dokonywanych przez syjonistyczny twór państwowy… Gdyby nie znęcanie się tworu syjonistycznego nad regionem, nigdy nie byłoby żadnego problemu. Bliski Wschód i region rozwijałby się i Arab byłby jak każdy innych człowiek na świecie, cieszący się dobrym życiem, a przynajmniej prawem do życia w pokoju."

Z pewnością jest w tym wiele do skomentowania.

Więcej
Blue line

Błąd atrybucji,
sofizmat rozszerzenia
Steven Novella


Dlaczego ludzie kłócą się tak bardzo w komentarzach na platformach mediów społecznościowych? To pytanie zapoczatkowało nową dziedzinę psychologii społecznej, ale częściowa odpowiedź, moim zdaniem, polega na kilku zasadach krytycznego myślenia.  Częste takie zasady nie funkcjonują jako izolowane idee, są mocno ze sobą splecione. Czasami te zasady są tak ściśle związane, że lepiej omawiać je jako pakiet, ponieważ związek z innymi zasadami jest kluczem do ich zrozumienia.

Więcej

Izrael jest jednym
wielkim osiedlem
Bassam Tawil

Palestyńczycy nie czynią różnicy między Żydem mieszkającym w osiedlu na przedmieściach Betlejem na Zachodnim Brzegu, a Żydem mieszkającym w takich miastach jak Hajfa, Tel Awiw lub Ejlat. Wszyscy Żydzi, mówią, są “okupantami” i “osadnikami”. Zdjęcie: Panorama Tel Awiwu. (Zdjęcie: Ted Eytan/Flickr)

Trudno o wątpliwości, że Ismail Radwan jest terrorystą, ale w odróżnieniu od innych przywódców i rzeczników palestyńskich, przynajmniej jest uczciwy.  


W czasie, kiedy większość przywódców palestyńskich mówi światu, że osiedla są rzeczywistą “przeszkodą” dla pokoju, Radwan, wysoki rangą funkcjonariusz Hamasu, wyjaśnił w zeszłym tygodniu, że w konflikcie z Izraelem nie chodzi o Żydów mieszkających w osiedlach na Zachodnim Brzegu. Prawdą jest, że Palestyńczycy uważają Izrael za jedno wielkie osiedle, które musi zostać wykorzenione z Bliskiego Wschodu.

Więcej

Ptaki nocujące
na dużych ssakach
Jerry A. Coyne


To jest krótki ale sympatyczny, 3-stronicowy artykuł, dokumentujący nocne zachowania bąkojada żółtodziobego (Buphagus africana). Pokazuje, że te ptaki nocują na dużych ssakach w Afryce.


W Afryce są dwa gatunki bąkojadów: żółtodzioby i czerwonodzioby (Buphagus erythrorhynus). Ich nisze nieco się różnią: czerwonodzioby znajdowany jest na 15 gatunkach gospodarzy o różnych rozmiarach, od impali do słonia, a żółtodzioby specjalizują się w większych zwierzętach, które mają dużą powierzchnię ciała, takich jak bawoły, elandy, nosorożce i żyrafy.

Więcej

Czy "Zatroskani"
troszczą się o Arabów?
Giulio Meotti

Ranni cywile przybywają do szpitala w Aleppo w Syrii, 5 października 2012. (Zrzut z ekranu z VOA) 

Wszystko to zdarzyło się mniej więcej w tym samym czasie o 200 kilometrów od siebie. Na jednej fotografii izraelskie szkoły ćwiczyły próbny alarm na wypadek ataku pociskami balistycznymi. Na drugiej fotografii prawdziwy atak spowodował śmierć 200 osób, w tym wielu dzieci. Z jednej strony mamy Izrael, demokrację zmuszoną do obrony swoich dzieci. Z drugiej strony mamy Syrię, brutalną dyktaturę, gdzie wojna domowa pochłonęła życie ponad  400 tysięcy ludzi. W zeszłym miesiącu izraelski samolot został zestrzelony przez syryjski ogień przeciwlotniczy. Jeśli reżim syryjski, wspierany przez Iran i Rosję, jest gotowy zabić 200 niewinnych Syryjczyków, pomyślcie tylko, co zrobiliby obywatelom innych krajów, gdyby mieli po temu środki i możliwości.

Więcej

Amerykański syndrom
i Katar
Yigal Carmon


Henry L. Stimson, który był Sekretarzem Stanu i Sekretarzem Wojny zarówno w republikańskich, jak demokratycznych administracjach, powiedział w 1946 r. następujące słowa: “Jedynym sposobem uczynienia człowieka godnym zaufania jest ufanie mu; i najpewniejszym sposobem uczynienia człowieka niegodnym zaufania jest pokazanie mu nieufności”.


Prezydent USA Franklin Delano Roosevelt powiedział o Józefie Stalinie przed Konferencją w Jałcie: “Myślę, że jeśli damy mu wszystko, co możemy i nie zażądamy niczego w zamian... nie będzie próbował niczego anektować i będzie działał na rzecz świata demokracji i pokoju”.

Więcej

Dlaczego Turcja chce
najechać greckie wyspy?
Uzay Bulut

Turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan powiedział, że Turcja \

Jest jedna sprawa, co do której rządząca Turcją Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) i jej główna partia opozycyjna, Republikańska Partia Ludowa (CHP), są całkowicie zgodne: jest to przekonanie, że greckie wyspy są okupowanym terytorium tureckim i musi ono zostać odbite. Tak silna jest ta determinacja, że przywódcy obu partii otwarcie grożą inwazją na Morzu Egejskim.
Jedynym konfliktem w tej sprawie między tymi dwiema partiami jest konkurencja, kto jest bardziej patriotyczny i kto ma większą odwagę wprowadzenia w życie groźby przeciwko Grecji. Podczas gdy CHP oskarża partię AKP prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana o umożliwienie Grecji okupowania ziemi tureckiej, AKP atakuje CHP, partię założycielską Turcji, o pozwolenie Grecji na przejęcie tych wysp zgadzając się na Traktat w Lozannie w 1923 r., w Turecko-Włoskim Porozumieniu w 1932 r. i potwierdzając to w Traktacie Paryskim w 1947 r., które uznały wyspy na Morzu Egejskim za terytorium greckie.

Więcej
Biblioteka

Człowiek
w labiryncie iluzji
Lucjan Ferus


Początek tej historii (choć nie chronologiczny) zaczął się od opublikowanego niedawno na łamach tego portalu artykułu p.Koraszewskiego pt. „Czy Pan Bóg lubi kiszone ogórki”, w którym m.in. znalazły się słowa (zacytowane z wykładu Rogera Penrose’a): „.. nasza świadomość może po naszej śmierci powędrować sobie w kosmos”. Do owego artykułu zamieściłem swój komentarz, w którym nadmieniłem, że z podobnym problemem zetknąłem się już dawno temu i napisałem nawet o tym fenomenie (psychologicznym? fizycznym?) dwa teksty dla Racjonalisty w styczniu 2009 r., które jednak nie zostały opublikowane. 
Nieopatrznie też nadmieniłem, iż chętnie wysłałbym te teksty do „Listów z naszego sadu”, aby Redakcja mogła ocenić czy nadal nie nadają się one do publikacji.

Więcej

Powody, dla których ułuda
dwóch państw nie umiera...
Ryan Bellerose


 

Jeśli chcesz wydawać się “sprawiedliwy i bezstronny”, to łatwo powiedzieć, że “obie strony powinny mieć państwo”. Jeśli jednak rzeczywiście uczciwie na to spojrzysz, to zobaczysz, że fakty tego nie potwierdzają. Arabowie dokonali wspaniałej roboty, prezentując się jako słabsza strona, ale w rzeczywistości, to oni są awanturnikami. Muzułmanie panują na 99% masy lądowej Bliskiego Wschodu, podczas gdy Żydzi, tak często oskarżani o kolonializm i imperializm, panują na mniej niż 1%. Żądanie, by oddali część z tego mniej niż 1% jest dość dalekie od sprawiedliwości lub rozsądku. A także, bądźmy uczciwi, co zrobili Arabowie w Judei i Samarii, by zasługiwać na państwo? Istnieją? Wysadzili w powietrze kilka samolotów? Zabili starego człowieka na wózku inwalidzkim? Co właściwie powoduje, że ludzie wierzą, iż powinni mieć samostanowienie na ziemi przodków innego ludu? Czy chcielibyście żyć w terrorkracji/ kleptokracji? Dlaczego sądzicie, że Arabowie tego chcą?

Więcej
Blue line

Zabobony
w postkolonialnej Afryce
Leo Igwe


Ostatnio informowano o szkodliwych incydentach związanych z tradycyjnymi wierzeniami i praktykami w regionie. Na przykład, ludzie atakowali farmerów i kupców za “wiązanie deszczu”. Twierdzili, że ofiary panowały nas opadami deszczu, by były korzystne dla ich przedsiębiorstw. Wiara w wywoływanie i powstrzymywanie deszczu znana jest w innych afrykańskich społeczeństwach. Na szczęście, interweniowała policja i ostrzegła sprawców przed rzucaniem takich oskarżeń.
W innym wydarzeniu rytualiści zabili pięciu łysych mężczyzn w okręgu Milange, ponieważ ich głowy rzekomo zawierały złoto. Nie jest jasne jak i kiedy Mozambijczycy zaczęli kojarzyć łyse głowy ze złotem lub magicznym bogactwem. Podobne zabobony prowadziły do przemocy w innych afrykańskich kulturach. 

Więcej

Armia Mahometa
powraca
Andrzej Koraszewski

Mapa proponowanego wspólnego ataku państw islamskich na Izrael przedstawiona w tureckim dzienniku “Yeni Şafak”.

Khaybar Khaybar, ya yahud, Jaish Muhammad, sa yahud”. („Chaibar, Chaibar, Żydzi! Armia Mahometa powraca!) Ten okrzyk słyszy sie coraz częściej na ulicach europejskich miast. Czy warto zwracać uwagę na bandy wrzeszczących wyrostków? Czy powinno to niepokoić kogokolwiek poza Żydami? Czy mamy się bać islamu? Przecież to bigoteria, religijna nienawiść, którą podbechtują elementy nacjonalistyczne i faszystowskie, co zazwyczaj na jedno wychodzi. W gruncie rzeczy te okrzyki, to reakcja na politykę Izraela, który uprawia imperializm i kolonializm, buduje osiedla i stawia mury. Te okrzyki to wyraz frustracji, uzasadnionego gniewu. Tak przekonują nas szacowne media.

Więcej

Polityczny szympans
i wojny między ludźmi
Elio Martino


Symboliczny Zegar zagłady w styczniu 2018 r. pokazywał dwie minuty do północy. W obecnym wieku globalnej niestabilności i niepewności odrodziła się dyskusja o odwiecznym pytaniu: czy wojna jest zakorzeniona w naturze ludzkiej? Wojny bada się od stuleci i badają je wszyscy, od historyków w starożytnej Grecji do prymatologów. Coś dziwnego dzieje się jednak w sposobie, w jaki rozważamy ten temat, szczególnie jeśli chodzi o badania przemocy między szympansami. Wewnątrzgatunowe zabijanie wśród szympansów (czyli, kiedy szympansy zabijają się wzajemnie) stało się bardzo politycznym i kontrowersyjnym tematem i rywalizujące argumenty wydają się odzwierciedlać ideologiczne preferencje. 

Więcej

"Ohydne przestępstwo"
szkolnego programu
Bassam Tawil

Ze stron podręczników dzieci dowiadują się, że ich życie nie ma wartości. W [palestyńskim] programie szkolnym pełno jest takich przesłań jak: \

Minister edukacji Autonomii Palestyńskiej (AP), Sabri Saidam, jest ostatnio zaniepokojony. Nie niepokoi go to, że uczniowie palestyńscy uczą się nienawiści do Izraela. Nie niepokoi go to, że uczniowie palestyńscy są nakłaniani przez nauczycieli i przywódców do dokonywania zamachów terrorystycznych na Żydach, od rzucania kamieniami do sztyletowania i taranowania samochodami.  


Ministra edukacji AP niepokoi, jak mówi, “przestępstwo”, które ma właśnie zostać popełnione wobec arabskich dzieci w szkołach w Jerozolimie. „Przestępstwem” jego zdaniem jest to, że dzieci będą się uczyć według izraelskich programów szkolnych, a nie według palestyńskich.

Więcej
Dorastać we wszechświecie

Polski Marzec
– 50 rocznica
Ludomir Garczyński-Gąssowski

Izrael – państwo
antyimperialistyczne
Daniel Krygier

Byłam w niebie,
mówi ośmioletnia Ania
Marcin Kruk

Świat mówi „nie”,
ale już nie cały świat
Andrzej Koraszewski

Najstarsza sztuka
jaskiniowa w Europie
Jerry A. Coyne

#MeToo
w meczecie
Giulio Meotti

Nowa inicjatywa w Kalifornii
– magnetyzm nonsensu 
Steven Novella

"Wszyscy wiedzą" 
wszystko o Żydach
Anna Karolina Kłys

Refleksje sprzed lat:
„Czy pewność to prawda?”
Lucjan Ferus

Oxfam, NGO
i efekt aureoli
Gerald Steinberg

Mrówki, które noszą rannych
towarzyszy do mrowiska
Jerry A. Coyne

Wieczną stolicą “Palestyny”
jest Damaszek
Daled Amos

Więź społeczna
i dziedzictwo krwi
Andrzej Koraszewski 

Lekcje historii
pod rządami islamizmu
Majid Rafizadeh

Łupki są prawdziwą
rewolucją energetyczną
Matt Ridley

Blue line
Polecane
artykuły

Alternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucjiReligia zdrowego rozsądkuKto się boi czarnego luda?Land of the pureświecące rybyLewica klania sieNis zgubicReligia piekloNienawisc


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk