Prawda

Poniedziałek, 29 listopada 2021 - 16:26

« Poprzedni Następny »


Wielkie zwycięstwo krytycznej teorii rasy wraz z nowymi wymaganiami otrzymania dyplomu


Jonathan S. Tobin 2021-10-20


Aby otrzymać dyplom ukończenia szkoły uczniowie kalifornijskich liceów muszą obecnie zaliczyć kurs zajęć etnicznych, które traktują Amerykanów wyłącznie jako członków grup rasowych i etnicznych, nie zaś jako indywidualne osoby.


Orędownicy krytycznej teorii rasy odnieśli w zeszłym tygodniu ważne zwycięstwo, kiedy gubernator Gavin Newsom podpisał propozycję, nakazującą uczniom ukończenie kursu zajęć etnicznych jako wymogu otrzymania świadectwa ukończenia liceum.

 

Ostatnio krytyków krytycznej teorii rasy słychać było w całym kraju. Miarą ich sukcesu jest to, że lewica zmobilizowała Departament Sprawiedliwości, by traktował zagniewanych rodziców tak, jak gdyby byli terrorystami, a „New York Times” przedstawia orędowników krytycznej teorii rasy jako prześladowane ofiary i męczenników.  


W 2016 roku Kalifornia uchwaliła ustawę nakazującą stworzenie programu szkolnego do zajęć etnicznych. Orędownicy tej ustawy fałszywie przedstawiali zajęcia etniczne jako starania o włączenie do programów szkolnych nauki o potrzebie wzmocnienia marginalizowanych lub niedoreprezentowanych społeczności, szczególnie czarnych i Latynosów. 


Antysemicki program szkolny


Niewielu było gotowych sprzeciwiać się koncepcji uświęcenia rasowych różnic jako trzonu wiedzy o społeczeństwie w liceach i pierwsza wersja proponowanego program wywołała oburzenie tylko żydowskiej społeczności Kalifornii. Propozycja zawierała antysemicki i antyizraelski język. Propagowała bojkot Izraela, wychwalając równocześnie ruch Black Lives Matter.

 

W tej wersji powstanie państwa Izrael określano terminem “nakba”, arabskim słowem na „katastrofę”. Mówiono o Żydach mających rasowe „przywileje” z powodu koloru ich skóry, co czyni ich częścią uciskającej większości. Włączono nawet piosenkę, której słowa mówiły o Żydach manipulujących i kontrolujących prasę.


Wszystko to zostało usunięte z końcowej wersji programu, zaaprobowanego przez zgromadzenie ustawodawcze i podpisanego przez Newsoma, ale wielu ludzi w społeczności żydowskiej nie uznało tego za wystarczające z powodu niepokoju o samą koncepcję i o to jak program będzie realizowany. Zaaprobowany tekst omawia antysemityzm, włącznie z materiałem o antysemityzmie z Anti-Defamation League, i definicję nienawiści do Żydów według International Holocaust Remembrance Association. To wystarczyło, by zadowolić liberalne organizacje żydowskie, które przewodziły żądaniom zmiany programu.


Dzielenie według rasy i zastępowanie historii


Ten materiał jest teraz częścią programu zajęć etnicznych wymaganych od uczniów liceów w Kalifornii, ale to nowe prawo doprowadzi do niekończących się kontrowersji, kiedy różne grupy etniczne będą starały się o własną reprezentację i żądały, by używano preferowanego przez nie planu lekcji.


Wymóg ma zostać wprowadzony w życie w 1037 szkolnych okręgach w całym stanie, gdzie lokalne zarządy edukacji będą miały znaczną swobodę w interpretowaniu programu. Walki indywidualnych nauczycieli i szkół o to, na co położyć nacisk, są nieuniknione. 


Problem z tym programem idzie jednak znacznie głębiej niż tylko sprawa jego stosowania. Mimo wszystkich słów o zajęciach etnicznych wzmacniających marginalizowane grupy mniejszościowe i dających dzieciom pozytywne wzory osobowe, koncepcją leżącą u podstaw tego wszystkiego pozostaje krytyczna teoria rasy. Jest to postrzeganie wszystkich Amerykanów wyłącznie jako członków rasowych lub etnicznych grup, nie zaś jako indywidualnych jednostek. Podobnie jak z innymi przedłużeniami tej toksycznej idei, celem tego programu szkolnego nie jest walka z rasizmem, ale zakorzenienie świadomości rasowej u samego sedna każdej dyskusji i każdego tematu.  


Critical Ethnic Studies Association
, które było siłą napędową starań o obowiązkowe zajęcia etniczne od pomocy w propagowaniu pierwotnej wersji z 2016 roku, nie jest zainteresowane w propagowaniu różnorodności i dodawaniu historii różnych grup do zaakceptowanej narracji amerykańskiej historii. Ich ruch stara się zastąpić starą historię Ameryki jako kraju zrodzonego w walce o wolność i – mimo grzechów niewolnictwa i dyskryminacji rasowej – dążącego do postępu ku wolności dla wszystkich. Chcą widzieć Amerykę jako nieodwracalnie rasistowski kraj, jak uczy tego zakłamany “1619 Projekt” „New York Timesa” .

 

Teza programu, którą zainspirowali, skupia się (także w jego zrewidowanej wersji) na “naświetlaniu podstawowych koncepcji studiów etnicznych, takich jak equality [równość szans] i equity [równość wyników], sprawiedliwość, rasa i rasizm, pochodzenie etniczne i bigoteria, tubylczość”. Według ogólnego zarysu kursu, celem jest indoktrynacja wszystkich uczniów ideą “przekształcania lekcji o historii i krytycznej teorii rasy w bezpośrednie działanie na rzecz sprawiedliwości społecznej”. Celem jest wzmocnienie lewicowego światopoglądu, który widzi to, co wcześniejsze pokolenia uważały za “amerykańskie credo” równych możliwości, merytokracji i wolności jako jakąś “dominującą narrację”, która służy białemu przywilejowi i rasizmowi.

 

Ten program szkolny jest politycznym katechizmem, który jest zakorzeniony w intersekcjonalnej ideologii o narodach trzeciego świata i “ludziach kolorowych” w niekończącej się walce przeciwko białemu uciskowi. Podtekst umieszcza ludzi, którzy nie pasują do zaaprobowanej kategorii intersekcjonalnych ofiar, w nieszczęsnej pozycji, w której albo zaprzeczają własnemu “przywilejowi”, albo zostają zwerbowani do walki politycznej, która ma niewiele wspólnego z akceptacją różnorodności.


Definiowanie samych siebie jako indywidualnych jednostek i Amerykanów


Powinniśmy znać historię wszystkich grup, które składają się na mozaikę amerykańskiego życia. Ale wpisując zajęcia etniczne w obowiązkowe programy szkolne Kalifornii  uczymy młodych ludzi destrukcyjnego współzawodnictwa, w którym głównym kryterium definiowania siebie, jest rasa, a nie charakter jednostki i amerykański patriotyzm. Program gloryfikuje walkę o “equity”, w której walczy się o przywileje i siłę w oparciu o swoją tożsamość grupową, zamiast domagać się, by wszyscy mieli równe szanse i byli sądzeni na podstawie własnych zasług.  


Niektórych krytyków wcześniejszych wersji programu zadowoliło otrzymanie swojego kawałka etnicznego tortu i rozwodnienie fundamentalnej ideologii intersekcjonalności, która odrzucała ich jako uprzywilejowanych białych. Zamiast tego, ten godny ubolewania program nauczania musi zostać odrzucony w całości jako coś, co szkodzi wszystkim Amerykanom.  


Critical Race Theory Wins Big With California’s New Graduation Requirements

The Federalist, 14 października 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJonathan S. Tobin

Amerykański dziennikarz, redaktor naczelny JNS.org, (Jewish News Syndicate). Komentuje również na łamach National Review, New York Post, The Federalist, w prasie izraelskiej m. in. na łamach Haaretz.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Egzamin dojrzałości politycznej. Marek Eyal 2021-10-21


Notatki

Znalezionych 1967 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Spotkanie dziewczęcego klubu książki z laureatką Pokojowej Nagrody Nobla anulowane z powodu potencjalnej „islamofobii”   Coyne   2021-11-29
Brytyjskie uniwersytety na liście plac islamskich reżimów   Meotti   2021-11-28
Umyślna ślepota wobec związków palestyńskich NGO z terrorem   Steinberg   2021-11-26
Rzecz o etyce w szkole i poza szkołą    Koraszewski   2021-11-25
Łamanie praw człowieka: Unia Europejska pozwala irańskim mułłom na całkowitą bezkarność   Rafizadeh   2021-11-23
Proces Kafki w trzech aktach   Rosenthal   2021-11-20
Zena Agha pisze do “New York Timesa”   Fitzgerald   2021-11-20
Europa przeciwko Żydom: podwykonawcy   Koraszewski   2021-11-19
Kampania Autonomii Palestyńskiej przeciwko palestyńskim NGO   Toameh   2021-11-18
Informacje o prześladowaniach chrześcijan przez muzułmanów obrażają „standardy” Facebooka   Ibrahim   2021-11-18
Były urzędnik byłego Departamentu Stanu mówi, że prawda i fałsz są równe.   Flatow   2021-11-17
UNRWA – najgorsza rzecz, jaka przydarzyła się Palestyńczykom   Marcus   2021-11-15
Dlaczego palestyńska polityka Bidena nie przyniesie pokoju   Toameh   2021-11-13
Czy ruch “przebudzonych” spycha Brytyjczyków na prawo?   Coyne   2021-11-13
"Guardian" Palsplains antysemityzm   Levick   2021-11-12
Nie uchwalajcie ustawy przeciw LGBT   Igwe   2021-11-10
“New York Times”, Izrael i “skradzione palestyńskie potrawy”   Fitzgerald   2021-11-09
Chiny: Ryzykowna zmiana ideologiczna   Taheri   2021-11-08
Niebezpieczna polityka UE wobec mułłów w Iranie   Rafizadeh   2021-11-06
„Guardian” umniejsza terror LFWP, zbywa ich związki z NGO „praw człowieka”   Levick   2021-11-05
Antyizraelska opowieść Amnesty International o Wujku Meena, skierowana do dzieci, jest jeszcze gorsza niż informowano     2021-11-04
Nawet  Szwecja zastanawia się nad dalszą pomocą dla Autonomii Palestyńskiej; a co z USA?   Flatow   2021-11-01
Śmietanka akademicka przeciwko Żydom    Collier   2021-10-31
Ulice, pomniki i gniewu nawyki   Koraszewski   2021-10-30
Mułłowie w Iranie i Chiny wzmocnieni przez administrację Bidena   Rafizadeh   2021-10-27
Miecz Damoklesa nad wolną myślą w Egipcie (i gdzie indziej)   Fernandez   2021-10-25
Konsulat USA w Jerozolimie ponownie podzieli miasto   i Maurice Hirsch   2021-10-23
Bardzo ważna książka o “Trans”   Bawer   2021-10-23
Władcy na glinianych nogach   Fernandez   2021-10-22
Koszty finansowe błędnej świadomości   Koraszewski   2021-10-20
Wielkie zwycięstwo krytycznej teorii rasy wraz z nowymi wymaganiami otrzymania dyplomu   Tobin   2021-10-20
Branie zakładników przez irański reżim: gdzie jest Zachód i ONZ?   Rafizadeh   2021-10-19
Od czegoś trzeba zacząć…   Koraszewski   2021-10-17
Marina i reszta   Łukaszewski   2021-10-14
Dlaczego USA chcą palestyńskiego konsulatu w Jerozolimie   Kontorovich   2021-10-14
Biden ignoruje stanowisko Palestyńczyków   Tawil   2021-10-13
Taniec pijanych motyli   Koraszewski   2021-10-11
Facebook – przestój i panika   Collins   2021-10-09
Aktywiści, którzy serwują połowę wiadomości   Abdul-Hussain   2021-10-08
Dalsze próby uratowania afgańskich kobiet to “jedyna rzecz, jaką możemy zrobić”   Chesler   2021-10-06
Korzenie kryzysu energetycznego   Ridley   2021-10-05
Joe Biden mówi podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ o potrzebie “suwerennego i demokratycznego państwa palestyńskiego”   Fitzgerald   2021-10-03
Jak impas w sprawie federalnego budżetu pokazał rozłam w sprawie Izraela   Tobin   2021-10-01
Kraj NATO, sojusznik Rosji i przyjaciel talibów   Bekdil   2021-09-30
Dlaczego Arabowie nie ufają już Bractwu Muzułmańskiemu?   Toameh   2021-09-29
Dlaczego Irakijczycy nienawidzą Palestyny   Abdul-Hussain   2021-09-29
Sudańskie pułapki na drodze do reform   Fernandez   2021-09-28
Nie ma powodu by przepraszać za ujawnianie hipokryzji   Bard   2021-09-25
Szczęśliwi na widok pokonanej Ameryki   Abdul-Hussain   2021-09-24
Antysemityzm  jest naszym nieszczęściem   Koraszewski   2021-09-24
Arabskie dążenia do lepszego przestrzegania praw człowieka powinny być chwalone, a nie wyśmiewane     2021-09-22
Talibowie domagają się miliarda dolarów pomocy   Fitzgerald   2021-09-21
Źródła ubóstwa narodów   Koraszewski   2021-09-20
Stanisław Lem - pisarz, który widział więcej niż inni   Ferus   2021-09-19
Jak Associated Press łagodzi obraz terrorystów Hamasu   Fitzgerald   2021-09-19
Dyskusja o antysemityzmie wymaga uczciwości   Tobin   2021-09-17
Ucieczka z Afganistanu   Rosenthal   2021-09-16
Palestyńczycy: Dlaczego środki pomocowe Bidena nie przyniosą pokoju   Toameh   2021-09-16
Dziwny apel do teoretycznie przyzwoitych   Koraszewski   2021-09-15
Nie ma niczego takiego jak palestyński terrorysta   Flatow   2021-09-13
Lepiej poczekać z nawiązywaniem stosunków z talibami   Taheri   2021-09-13
Ocena dwóch katastrof z września 2001 roku   Glick   2021-09-12
Wielka Brytania: Witamy w Średniowieczu roku 2021   Ash   2021-09-10
Nowe próby wybielania haniebnej postawy papieża Piusa XII podczas Holocaustu     2021-09-09
Długi marsz przebudzeńców   Koraszewski   2021-09-09
Opatrywanie wielkich dzieł sztuki ostrzeżeniami dla wrażliwych jest brakiem zrozumienia istoty sztuki   Tobin   2021-09-08
Co byłoby, gdyby palestyńscy uchodźcy byli …. ?   Oz   2021-09-07
Przekazanie Afganistanu talibom nie pomaga strategicznym priorytetom Ameryki; sabotuje je   Carmon   2021-09-07
Nawet antysemici kochają martwych Żydów   Koraszewski   2021-09-06
Słaby koń raz jeszcze   Jacoby   2021-09-06
Biuro podróży Bidena w Kabulu   Taheri   2021-09-04
Upadłe państwo Libanu zwalcza “normalizację” stosunków z Izraelem   Toameh   2021-09-03
Nie ma boga nad Godota, a Godek jest jego posłanką   Koraszewski   2021-09-02
Kto oślepił Mohammada Szabana?   Fitzgerald   2021-09-02
Polityka zagraniczna Bidena jest nie do utrzymania   Bard   2021-09-01
Korzenie klęski Ameryki   Glick   2021-08-29
Tożsamość i pamięć zakodowana w DNA   Ibrahim   2021-08-28
Miłość ponad kolorem skóry   Jacoby   2021-08-27
"Pan Hitler mnie oszukał"   Koraszewski   2021-08-26
Powrót pokusy socjalizmu   Jacoby   2021-08-25
Jak daleko jest Kabul od Polski?   Koraszewski   2021-08-23
BBC przewodzi światu w walce z Izraelem   Kemp   2021-08-22
Biden popiera okupację   Flatow   2021-08-21
Pomarańczowa alternatywa w czasach Internetu   Koraszewski   2021-08-21
Klęska w Afganistanie i problem uchodźców   Bekdil   2021-08-20
Ratowanie tylko jednej afgańskiej kobiety   Chesler   2021-08-17
Arabowie świętują upadek islamistów w Tunezji   Toameh   2021-08-17
Żadna “inwestycja” USA nie wypłaca tak dużych i stałych dywidend jak inwestycja w Izrael   Fithzgerald   2021-08-15
Klimat, klimat pokaż rogi…   Koraszewski   2021-08-14
Jak Zachód się zgubił   Rosenthal   2021-08-13
Rozchodzą się drogi Turcji i Zachodu   Bekdil   2021-08-12
Media porzuciły fakty, żeby mówić o “anielskich” palestyńskich aktywistach   Levick   2021-08-11
Do administracji Bidena: Żadnej wizy, żadnych negocjacji z masowym mordercą z irańskiego reżimu   Rafizadeh   2021-08-09
Inkluzywna ekskluzywność   Bawer   2021-08-07
Cicho płynie główny ściek   Koraszewski   2021-08-05
Palestyńczycy oskarżają Hamas o magazynowanie broni na cywilnych terenach   Fitzgerald   2021-08-02
Arabowie ostrzegają Bidena: Wojna z terroryzmem nie jest skończona   Toameh   2021-08-02
Robert Spencer – gwałtowny ekstremista   Koraszewski   2021-07-31
Biden i potrzeba długiej łyżki w Wiedniu   Taheri   2021-07-30
Wiara, woda, odsalanie i inne problemy   Koraszewski   2021-07-29

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk