Prawda

Czwartek, 21 października 2021 - 10:32

« Poprzedni Następny »


Upadłe państwo Libanu zwalcza “normalizację” stosunków z Izraelem


Khaled Abu Toameh 2021-09-03

W zeszłym tygodniu dr Jamal Ahmed Rifi, libański lekarz mieszkający w Australii, został skazany in absentia na 10 lat więzienia przez wojskowy sąd w Libanie za przestępstwo \
W zeszłym tygodniu dr Jamal Ahmed Rifi, libański lekarz mieszkający w Australii, został skazany in absentia na 10 lat więzienia przez wojskowy sąd w Libanie za przestępstwo "normalizacji z Izraelem", ponieważ pracował jako wolontariusz w projekcie dostarczania  środków medycznych do arabskich szpitali w Jerozolimie i dostarczał szkolenia palestyńskiemu personelowi medycznemu ze szpitali na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. Na zdjęciu:dr Jamal Ahmed Rifi(ABC News)

Jak pokazują rozmaite raporty finansowy i ekonomiczny kryzys w Libanie w coraz szybszym tempie wciąga kraj w chaos. Libanowi brakuje niezbędnych lekarstw i ma poważne braki paliwa. Ekonomiczna zapaść odarła krajową walutę z większej części jej wartości i wepchnęła  czterech na pięciu Libańczyków poniżej granicy ubóstwa.  


Bank Światowy określił ten kryzys jako jeden z najgorszych od ponad stulecia.


Kryzys nie powstrzymał jednak libańskich władz przed okazywaniem wrogości wobec Izraela. Zamiast poświęcić energię na rozwiązanie kryzysu ekonomicznego i zakończenie cierpień własnego narodu, rząd libański (chyba nawet nie po to, by odwrócić uwagę swojej ludności od tego, jak bardzo są niekompetentni), jest zajęty zwalczaniem „normalizacji” stosunków z Izraelem.


"Normalizacja" z Izraelem nie jest tym, co dręczy Liban. Libańczyków, którzy umierają z powodu brak lekarstw, “normalizacja” z Izraelem nie mogłaby obchodzić mniej. Libańczyków, którzy godzinami stoją w kolejkach, by zdobyć benzynę do swoich samochodów, „normalizacja” z Izraelem nie mogłaby obchodzić mniej. Ci ludzie rozpaczliwie potrzebują realnych i natychmiastowych rozwiązań dla pogłębiającego się kryzysu.  


Niemniej libański rząd znalazł czas, by ukarać libańskich obywateli za rzekome propagowanie “normalizacji” stosunków z Izraelem w czasie, kiedy nie potrafi rozwiązać problemów życia i śmierci dręczących ich społeczeństwo.


W zeszłym tygodniu sąd wojskowy w Bejrucie skazał na więzienie trzech mężczyzn, których uznał winnymi „prowadzenia interesów i zajmowania się normalizacją” z Izraelem.


Oficjalna Krajowa Agencja Informacyjna Libanu podała, że sąd pod przewodnictwem generała brygady Mounira Szehadeha, wydał trzy wyroki przeciwko osobom „kontaktującym się z izraelskim wrogiem".  


Dr Jamal Ahmed Rifi
, libański lekarz mieszkający w Australii, został skazany in absentia na 10 lat więzienia za przestępstwo "normalizacji z Izraelem”, poinformowała agencja.


Drugi mężczyzna, Amin Mohammed Bajdoun, który ma obywatelstwo USA, został skazany na pięć lat więzienia za przestępstwo „kontaktów z izraelskim wrogiem”. Bajdouna aresztowano w czerwcu na lotnisku w Bejrucie.  


Trzeci wyrok był przeciwko Marcowi Charbel Taniosowi, który otrzymał dwa lata więzienia po uznaniu za winnego „komunikowania się z izraelskim wrogiem i wymieniania z nim elektronicznych komunikatów”, jak podaje agencja.  


Brat pierwszego oskarżonego, generał Aszraf Rifi, jest byłym libańskim ministrem sprawiedliwości i dyrektorem generalnym bezpieczeństwa wewnętrznego.


Komentując skazanie swojego brata, dra Jamala Rifiego, Aszraf Rifi oskarżył sąd o „upolitycznienie”.

"Zamiarem tego wyroku jest oczernienie wizerunku naszej rodziny” - napisał generał Rifi .

"Mój brat jest Australijczykiem-Libańczykiem, który żyje w Australii od ponad 50 lat. Jest członkiem australijskiej instytucji medycznej, pracującej jako organizacja Lekarze bez Granic. Przyczynił się – z poparciem Autonomii Palestyńskiej – do pomocy palestyńskiemu sektorowi medycznemu i dumnie wypełniał swoje obowiązki wobec ludności Palestyny”.

Jak twierdzi generał Rifi, jego brat został skazany przez libański sąd za pomaganie Palestyńczykom, nie Izraelczykom. Mówi także, że jego brat wykonywał swoje obowiązki jako lekarz na prośbę i z poparciem Autonomii Palestyńskiej.


Jest tylko jedno wyjaśnienie absurdalnego werdyktu sądu, który uznał lekarza za winnego “przestępstwa normalizacji” z Izraelem: niektórzy spośród leczonych przez niego Palestyńczyków widocznie mają izraelskie obywatelstwo lub prawo rezydenta. W Izraelu jest niemal dwa miliony Arabów czyli około 20% populacji, którzy są izraelskimi obywatelami. Kolejnych 300 tysięcy Arabów, którzy mieszkają w Jerozolimie, ma wydawane przez Izrael dowody tożsamości, jako że są rezydentami Izraela. Rezydent nie ma obywatelstwa, ale jest uprawniony do tych samych praw, co izraelski obywatel, z wyjątkiem głosowania w wyborach powszechnych.


Innymi słowy, libańskie władze najwyraźniej traktują tych Arabów jako zdrajców i wroga po prostu dlatego, że są izraelskimi obywatelami lub rezydentami.


Jeśli arabski lekarz, który dostarczał usług medycznych Arabom, zostaje skazany na 10 lat więzienia, można sobie tylko wyobrażać, co stałoby się z lekarzem winnym dostarczania opieki medycznej izraelskim Żydom. Najprawdopodobniej zostałby skazany na śmierć przez libański sąd wojskowy.


W pierwszym komentarzu po wydaniu wyroku dr Jamal Rifi powiedział:

"Niestety, skazali mnie na 10 lat więzienia, ale skazali libański naród na życie w nędzy i poniżeniu. Wojskowy sąd w Libanie nie dał mi żadnej możliwości obrony. Sąd nawet nie poinformował mojego adwokata w Bejrucie o dacie procesu. Mnie osobiście nie poinformował o niczym. Najmniejsze, co mogli zrobić, to poinformować mnie o dacie procesu, żebym mógł się bronić”.

Rifi powiedział, że wszystko, co zrobił, to zaangażowanie się w “humanitarną akcję” na rzecz Palestyńczyków przez wysłanie im 30 respiratorów dla ludzi chorych na COVID-19. "Pomagamy Palestyńczykom w sposób humanitarny, podczas gdy oni (libańskie władze) kupczą ich życiem i sprawą. Ktokolwiek stoi za tym procesem, kupczy sprawą palestyńskiego narodu”.


Przewodniczący Australijsko-Libańskiego Stowarzyszenia Chrześcijan, Wali Wahba, powiedział, że wyrok sądu odzwierciedla „rozmiar bankructwa w Libanie”.


Libańskie sądownictwo, dodał Wahba, "stało się wehikułem politycznych targów. Każdy, kto zna dra Rifiego i jego pracę, jest niewątpliwie świadomy tragicznej sytuacji, w jakiej znajduje się Liban w czasach zagubionej logiki. Dr Rifi pozostanie humanitarnym bohaterem w Sądzie Ludu”.  

Przywódca palestyńskiej frakcji Fatahu w Australii,  Abdel Qader Qaranouh, powiedział:

"Jest to z pewnością niesprawiedliwy i nielogiczny wyrok. To, co dr Rafi zrobił w ostatnich latach dla palestyńskiego narodu, jest bezcenne i uważamy to za część naszej humanitarnej walki”.

Palestyńsko-Australijskie Centrum Kultury potępiło wyrok na dra Rifiego. Wskazano, że wyrok został wydany bez dania mu konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do obrony przed sądem.


"Dr. Rifi jest jednym z najważniejszych przywódców arabskiej i islamskiej społeczności w Australii z powodu roli, jak pełni przez okrągłą dobę w służbie medycyny i społeczności” - dodano.

"Dr Rifi dostarczał darmowej opieki medycznej palestyńskim studentom i uchodźcom, których nie obejmuje rządowe ubezpieczenie zdrowotne, w dodatku do dostarczania lekarstw dostępnych za darmo w jego ośrodku zdrowia. Dr Rifi regularnie pracuje także nad dostarczaniem opieki medycznej i społecznego wsparcia zatrzymanym w imigracyjnych ośrodkach internowania. Kierował także staraniami i inicjatywami, by zabezpieczyć wsparcie rządowe dla medycznych ośrodków w palestyńskich obozach w Libanie”.

Centrum powiedziało, że dr Rifi zgłosił się na wolontariusza do pracy przy projekcie dostarczania środków medycznych arabskim szpitalom w Jerozolimie i dostarczania szkolenia palestyńskiemu personelowi medycznemu na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy.

"Dr Rifi odegrał kluczową rolę w zdobyciu dziesiątków urządzeń dla szpitali na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy w koordynacji z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Spraw Zagranicznych Autonomii Palestyńskiej podczas pandemii COVID-19 w zeszłym roku... Jest haniebne, że oskarżenie o zdradę i normalizację rzuca się na tych, którzy przez dziesięciolecia robili wszystko, co mogli, by służyć palestyńskiemu narodowi. Dr Rifi jest jednym z pionierów pracy humanitarnej i społecznej i przez dziesięciolecia oddawał palestyńskiej sprawie i palestyńskiemu narodowi wielkie usługi, których nie sposób wyliczyć i za które trudno byłoby wystarczająco podziękować. Dlatego wzywamy tych, którzy wydali ten niesprawiedliwy wyrok, by naprawili swój grzech”.

Sprawa dra Rifiego jest kolejnym przykładem ślepej nienawiści do Izraela w Libanie i w innych krajach arabskich. Te kraje są tak zaślepione nienawiścią do Izraela (i Żydów), że są nawet gotowe karać lekarza, który pomaga Palestyńczykom żyjącym w Jerozolimie. Można śmiało powiedzieć, że ci Arabowie są gotowi walczyć z Izraelem do ostatniego Palestyńczyka.


Jest w tym wszystkim jeszcze jedna ironiczna sprawa. Podczas gdy większość krajów arabskich zamyka oczy na pogłębiający się kryzys w Libanie, jest jeden kraj, który jest gotowy pomóc libańskiej ludności: Izrael.


Dzień po wyroku sądowym wydanym na dra Rifiego i dwóch innych Libańczyków, Mosze Arbel, członek izraelskiego parlamentu (Knesetu) wezwał ministra zdrowia, Nitzana Horowitza, by dostarczył libańskiemu systemowi opieki zdrowotnej natychmiastowej pomocy humanitarnej w obliczu kryzysu służby zdrowia w Libanie w wyniku pandemii COVID-19 i politycznego oraz ekonomicznego kryzysu. "Państwo Izrael i izraelskie społeczeństwo nie może milczeć i stać bezczynnie, kiedy humanitarna katastrofa ma miejsce za północną granicą – napisał Arbel do ministra. – Jako Żydzi, uczymy się, że dobroć wobec wszystkich ludzi, którzy są stworzeni na podobieństwo Boga i że wszyscy ludzie są uprawnieni do podstawowych praw naturalnych, których nie wolno im odbierać”.


Gdyby członek libańskiego parlamentu uczynił podobne wezwanie dla dostarczenia pomocy humanitarnej do Izraela, on lub ona niewątpliwie zostałby skazany na dożywocie w najlepszym wypadku, a na śmierć w najgorszym. Nie jest dziwne, że Liban – zdominowany przez wspieraną przez Iran terrorystyczną milicję Hezbollahu – stał się upadłym państwem na krawędzi całkowitego załamania. Kraj, który daje priorytet walce z “normalizacją” z Izraelem przed ratowaniem własnej ludności w sytuacji katastrofy, nigdy nie będzie w stanie wyzdrowieć z chronicznej choroby bigoterii i nienawiści.


The Failed State of Lebanon to Combat ‘Normalization’ with Israel

Gatestone Institute, 30 sierpnia 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaKhaled Abu Toameh - urodzony w 1963 r. w Tulkarem na Zachodnim Brzegu, palestyński dziennikarz, któremu wielokrotnie grożono śmiercią. Publikował między innymi w "The Jerusalem Post", "Wall Street Journal", "Sunday Times", "U.S. News", "World Report", "World Tribune", "Daily Express" i palestyńskim dzienniku "Al-Fajr". Od 1989 roku jest współpracownikiem i konsultantem NBC News. 

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1938 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Koszty finansowe błędnej świadomości   Koraszewski   2021-10-20
Wielkie zwycięstwo krytycznej teorii rasy wraz z nowymi wymaganiami otrzymania dyplomu   Tobin   2021-10-20
Branie zakładników przez irański reżim: gdzie jest Zachód i ONZ?   Rafizadeh   2021-10-19
Od czegoś trzeba zacząć…   Koraszewski   2021-10-17
Marina i reszta   Łukaszewski   2021-10-14
Dlaczego USA chcą palestyńskiego konsulatu w Jerozolimie   Kontorovich   2021-10-14
Biden ignoruje stanowisko Palestyńczyków   Tawil   2021-10-13
Taniec pijanych motyli   Koraszewski   2021-10-11
Facebook – przestój i panika   Collins   2021-10-09
Aktywiści, którzy serwują połowę wiadomości   Abdul-Hussain   2021-10-08
Dalsze próby uratowania afgańskich kobiet to “jedyna rzecz, jaką możemy zrobić”   Chesler   2021-10-06
Korzenie kryzysu energetycznego   Ridley   2021-10-05
Joe Biden mówi podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ o potrzebie “suwerennego i demokratycznego państwa palestyńskiego”   Fitzgerald   2021-10-03
Jak impas w sprawie federalnego budżetu pokazał rozłam w sprawie Izraela   Tobin   2021-10-01
Kraj NATO, sojusznik Rosji i przyjaciel talibów   Bekdil   2021-09-30
Dlaczego Arabowie nie ufają już Bractwu Muzułmańskiemu?   Toameh   2021-09-29
Dlaczego Irakijczycy nienawidzą Palestyny   Abdul-Hussain   2021-09-29
Sudańskie pułapki na drodze do reform   Fernandez   2021-09-28
Nie ma powodu by przepraszać za ujawnianie hipokryzji   Bard   2021-09-25
Szczęśliwi na widok pokonanej Ameryki   Abdul-Hussain   2021-09-24
Antysemityzm  jest naszym nieszczęściem   Koraszewski   2021-09-24
Arabskie dążenia do lepszego przestrzegania praw człowieka powinny być chwalone, a nie wyśmiewane     2021-09-22
Talibowie domagają się miliarda dolarów pomocy   Fitzgerald   2021-09-21
Źródła ubóstwa narodów   Koraszewski   2021-09-20
Stanisław Lem - pisarz, który widział więcej niż inni   Ferus   2021-09-19
Jak Associated Press łagodzi obraz terrorystów Hamasu   Fitzgerald   2021-09-19
Dyskusja o antysemityzmie wymaga uczciwości   Tobin   2021-09-17
Ucieczka z Afganistanu   Rosenthal   2021-09-16
Palestyńczycy: Dlaczego środki pomocowe Bidena nie przyniosą pokoju   Toameh   2021-09-16
Dziwny apel do teoretycznie przyzwoitych   Koraszewski   2021-09-15
Nie ma niczego takiego jak palestyński terrorysta   Flatow   2021-09-13
Lepiej poczekać z nawiązywaniem stosunków z talibami   Taheri   2021-09-13
Ocena dwóch katastrof z września 2001 roku   Glick   2021-09-12
Wielka Brytania: Witamy w Średniowieczu roku 2021   Ash   2021-09-10
Nowe próby wybielania haniebnej postawy papieża Piusa XII podczas Holocaustu     2021-09-09
Długi marsz przebudzeńców   Koraszewski   2021-09-09
Opatrywanie wielkich dzieł sztuki ostrzeżeniami dla wrażliwych jest brakiem zrozumienia istoty sztuki   Tobin   2021-09-08
Co byłoby, gdyby palestyńscy uchodźcy byli …. ?   Oz   2021-09-07
Przekazanie Afganistanu talibom nie pomaga strategicznym priorytetom Ameryki; sabotuje je   Carmon   2021-09-07
Nawet antysemici kochają martwych Żydów   Koraszewski   2021-09-06
Słaby koń raz jeszcze   Jacoby   2021-09-06
Biuro podróży Bidena w Kabulu   Taheri   2021-09-04
Upadłe państwo Libanu zwalcza “normalizację” stosunków z Izraelem   Toameh   2021-09-03
Nie ma boga nad Godota, a Godek jest jego posłanką   Koraszewski   2021-09-02
Kto oślepił Mohammada Szabana?   Fitzgerald   2021-09-02
Polityka zagraniczna Bidena jest nie do utrzymania   Bard   2021-09-01
Korzenie klęski Ameryki   Glick   2021-08-29
Tożsamość i pamięć zakodowana w DNA   Ibrahim   2021-08-28
Miłość ponad kolorem skóry   Jacoby   2021-08-27
"Pan Hitler mnie oszukał"   Koraszewski   2021-08-26
Powrót pokusy socjalizmu   Jacoby   2021-08-25
Jak daleko jest Kabul od Polski?   Koraszewski   2021-08-23
BBC przewodzi światu w walce z Izraelem   Kemp   2021-08-22
Biden popiera okupację   Flatow   2021-08-21
Pomarańczowa alternatywa w czasach Internetu   Koraszewski   2021-08-21
Klęska w Afganistanie i problem uchodźców   Bekdil   2021-08-20
Ratowanie tylko jednej afgańskiej kobiety   Chesler   2021-08-17
Arabowie świętują upadek islamistów w Tunezji   Toameh   2021-08-17
Żadna “inwestycja” USA nie wypłaca tak dużych i stałych dywidend jak inwestycja w Izrael   Fithzgerald   2021-08-15
Klimat, klimat pokaż rogi…   Koraszewski   2021-08-14
Jak Zachód się zgubił   Rosenthal   2021-08-13
Rozchodzą się drogi Turcji i Zachodu   Bekdil   2021-08-12
Media porzuciły fakty, żeby mówić o “anielskich” palestyńskich aktywistach   Levick   2021-08-11
Do administracji Bidena: Żadnej wizy, żadnych negocjacji z masowym mordercą z irańskiego reżimu   Rafizadeh   2021-08-09
Inkluzywna ekskluzywność   Bawer   2021-08-07
Cicho płynie główny ściek   Koraszewski   2021-08-05
Palestyńczycy oskarżają Hamas o magazynowanie broni na cywilnych terenach   Fitzgerald   2021-08-02
Arabowie ostrzegają Bidena: Wojna z terroryzmem nie jest skończona   Toameh   2021-08-02
Robert Spencer – gwałtowny ekstremista   Koraszewski   2021-07-31
Biden i potrzeba długiej łyżki w Wiedniu   Taheri   2021-07-30
Wiara, woda, odsalanie i inne problemy   Koraszewski   2021-07-29
Wikipedia prowadzi wojnę z Żydami   Collier   2021-07-27
Dlaczego Al-Aksa jest niedostępna dla Żydów?   Abdul-Hussain   2021-07-26
"Jeśli nie masz wolności słowa, nie jesteś wolny". Uchodźcy z krajów komunistycznych przerażeni Ameryką   Meotti   2021-07-26
To komunizm, a nie embargo USA, jest powodem kubańskiego cierpienia   Jacoby   2021-07-23
Masz zły dzień? Obwiń Izrael   Abdul-Hussain   2021-07-20
Specjalista z West Point twierdzi, że uderzenie IDF w wieżowiec Al Jalaa Tower było legalne     2021-07-12
Szlachetne zdrowie (psychiczne) w czasach pandemii   Koraszewski   2021-07-08
Ateny, Sparta i nora królika   Koraszewski   2021-07-03
Irańska polityka administracji Bidena: dużo marchewki, ale kija brak   Rafizadeh   2021-07-01
Dziennikarstwo umiera w jasnym świetle dnia   Tobin   2021-06-27
Co dziś myślą palestyńscy Arabowie?   Roth   2021-06-25
Waszyngton, dwójmyślenie i umowa z Iranem   Blum   2021-06-24
Biden powraca do polityki zaprojektowanej przez Bakera-Hamiltona-Rhodesa   Rosenthal   2021-06-22
Fiasko ze szczepionkami: Palestyńscy przywódcy i NGO “praw człowieka” bardziej nienawidzą Izraela niż cenią życie Palestyńczyków     2021-06-21
Opowieści z Gazy, o których zachodnie media NIGDY nie informują     2021-06-17
Biden i plan gry ajatollaha   Taheri   2021-06-15
Kandydaci do Nagrody za Hucpę   Collins   2021-06-14
200 dziennikarzy popiera kłamstwa o Izraelu     2021-06-12
Dlaczego Stany Zjednoczone mają dawać palestyńskim dyktatorom jakąkolwiek pomoc?   Fitzgerald   2021-06-10
Konwalie na byłym cmentarzu   Ferus   2021-05-30
Tak pięknie kwitną konwalie   Koraszewski   2021-05-27
Kochający Hitlera i Stalina socjalista, którego pomnika nikt nie ruszy   Greenfield   2021-05-25
Biedni Amerykanie walczą z rasizmem   Koraszewski   2021-05-22
Czego Palestyńczycy mogliby się nauczyć od Niemców Sudeckich   Schwarz   2021-05-20
Odpowiedź senatorowi Bernie Sandersowi   Harris   2021-05-20
Amerykanie mają prawo wiedzieć o nadchodzącej umowie Bidena z irańskimi mułłami   Rafizadeh   2021-05-19
Biden i Iran: pokusa uratowania zombi   Taheri   2021-05-18
Jak zapewnić powtarzanie rakietowych ataków Hamasu   Dershowitz   2021-05-15
Liberalna reakcja na Tima Scotta pokazuje, że rasizm stał się bronią polityczną   Tobin   2021-05-13

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk