Prawda

Piątek, 21 wrzesnia 2018 - 19:37

« Poprzedni Następny »


UNRWA i Żydzi


Lyn Julius 2018-09-06

Żydowscy uchodźcy z terenów zdobytych przez Legion Arabski w 1948 r. Około 3 tysiące Żydów uciekło z wschodniej Jerozolimy.
Żydowscy uchodźcy z terenów zdobytych przez Legion Arabski w 1948 r. Około 3 tysiące Żydów uciekło z wschodniej Jerozolimy.

Wiadomość, że USA nie finansują dłużej UNRWA (Agenda Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom) powinna usunąć jedną z głównych przeszkód w rozwiązaniu konfliktu między Izraelem a Arabami. UNRWA utrwala urojenie, że Palestyńczycy są w tranzycie do ich stałego domu w Izraelu i że któregoś dnia powrócą. Jeśli uchodźcy podlegają po parasol Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR),  nacisk będzie na rehabilitację i osiedlenie w krajach ich goszczących.

Informacja, że UNRWA została założona w celu pomocy uchodźcom obu stron konfliktu, jest na ogół nieznana.


Według Dona Peretza (Who is a Refugee?początkowo UNRWA definiowała uchodźcę jako ”człowieka w potrzebie, który w wyniku wojny w Palestynie stracił dom i środki utrzymania”.  Ta definicja obejmowała około 17 tysięcy Żydów, którzy żyli na terenach Palestyny zajętych przez siły arabskie podczas wojny 1948 r. i około 50 tysięcy Arabów żyjących wewnątrz izraelskich linii zawieszenia broni. Izrael przyjął odpowiedzialność za tych ludzi i do 1950 r. usunięto ich z list UNRWA, pozostawiając jako uchodźców tylko palestyńskich Arabów i kilkuset nie-arabskich chrześcijan palestyńskich poza Izraelem.  


W owym czasie nie było uznanej przez społeczność międzynarodową definicji uchodźcy. W 1951 r. oenzetowska Konwencja Odnosząca się do Statusu Uchodźców ustaliła następującą definicję uchodźcy:

“Osoba, która przebywa poza krajem swego pochodzenia i posiada uzasadnioną obawę przed prześladowaniem w tym kraju ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne lub przynależność do określonej grupy społecznej i nie może lub nie chce z powodu takich obaw korzystać z ochrony tego państwa; albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się, na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu takich obaw powrócić do tego państwa”.  

Ta definicja z pewnością stosuje się do 850 tysięcy żydowskich uchodźców, którzy uciekli przed prześladowaniami w krajach arabskich, przed paleniem synagog, aresztami i rozruchami. Powrót do tych krajów stanowi nadal dla nich ryzyko utraty życia.  


Ciężar rehabilitacji i osiedlenia 650 tysięcy żydowskich uchodźców, którzy przybyli do Izraela, wzięły na swoje barki Jewish Agency i amerykańskie organizacje pomocy Żydom, takie jak Joint Distribution Committee. Przerzucono ich do obozów przejściowych  - ma’abarot, w których panowały straszne warunki.


Od wczesnych etapów konfliktu potężny blok głosów arabsko-muzułmańskich zdominował ONZ i wypaczył mandat tej organizacji przez obronę tylko jednej populacji uchodźców – Arabów palestyńskich. ONZ ustanowiła agendę, UNRWA, by opiekowała się wyłącznie grupą palestyńskich uchodźców. Istnieje dziesięć agend ONZ, które zajmują się wyłącznie palestyńskimi uchodźcami. Same zdefiniowały status uchodźcy dla Palestyńczyków: ta definicja stanowi, że przyznanie takiego statusu zależy od „dwóch lat” mieszkania w Palestynie. Brak w tej definicji jakiejkolwiek wzmianki o „obawie przed prześladowaniami” lub o osiedleniu. Palestyńscy uchodźcy są jedyną populacją uchodźców na świecie – spośród 65 milionów uznanych uchodźców – która może przekazywać swój status uchodźcy kolejnym pokoleniom, nawet jeśli mają obywatelstwo w ich krajach adopcyjnych. Ocenia się, że obecna populacja palestyńskich „uchodźców”  liczy 5,493 milionów. Zamiast osiedlenia żądają „repatriacji”, co dla Izraela stanowi czerwoną linię. (Tu nasuwa się pytanie: dlaczego jakikolwiek Palestyńczyk życzy sobie „powrotu” do nikczemnego Izraela, „państwa apartheidu”?)


W odróżnieniu od 17,7 miliardów dolarów przydzielonych palestyńskim uchodźcom, żadna pomoc międzynarodowa nie została przeznaczona dla żydowskich uchodźców. Wyjątkiem był grant w wysokości 30 tysięcy dolarów z 1957 r., którego ONZ, ze strachu przed protestami swoich muzułmańskich członków, nie chciała nagłaśniać. Grant został z czasem zamieniony na pożyczkę i spłacony przez American Joint Distribution Committee, główną organizację opiekująca się zagrożonymi Żydami.


Niemniej dwukrotnie ONZ uznała, że Żydzi uciekający z Egiptu i Afryki Północnej są uchodźcami bona fide . W 1957 r. Wysoki Komisarz ds. Uchodźców, August Lindt, oświadczył, że Żydzi z Egiptu, którzy „nie mogą lub nie chcą z powodu takich obaw korzystać z ochrony państwa swojego pochodzenianależą do kategorii uchodźców będących w jego gestii. W lipcu 1967 r., UNHCR uznał Żydów uciekających z Libii za uchodźców podpadających pod jego mandat.

Nie trzeba mówić, że żaden Żyd nie definiuje siebie nadal jako uchodźcę. Mimo początkowych ciężkich warunków są obecnie pełnymi obywatelami Izraela lub krajów na Zachodzie. Jako tacy są modelem dla osiedlenia palestyńskich uchodźców w krajach ich goszczących lub w możliwym państwie Palestyny obok Izraela.


Aby jakikolwiek proces pokojowy był wiarygodny i trwały, społeczność międzynarodowa musi zająć się prawami wszystkich bliskowschodnich uchodźców, włącznie z żydowskimi uchodźcami z krajów arabskich. W konflikcie arabsko-izraelskim powstały dwie populacje uchodźców i przywódcy arabscy ponoszą odpowiedzialność za niepotrzebne spowodowanie obu Nakb – żydowskiej i arabskiej. Jak to powiedział prawnik specjalizujący się w prawach człowieka, Irwin Cotler: „Ujmując to prosto: gdyby przywódcy arabscy zaakceptowali Rezolucję ONZ o Podziale z 1947 r., nie byłoby żadnych uchodźców, ani arabskich, ani żydowskich”.

 

UNRWA and the Jews

Times of Israel, 2 września 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaLyn Julius  

 

Dziennikarka, współzałożycielka brytyjskiego stowarzyszenia HARIF, Żydów pochodzących z Północnej Afryki i krajów Bliskiego Wschodu; stowarzyszenia informującego o liczącej trzy tysiące lat historii Żydów na Bliskim Wschodzie i o losie tej mniejszości wyznaniowej i religijnej w XX wieku. Rodzina Lyn Julius pochodzi z Iraku.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1127 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Co myślą palestyńscy Arabowie?   Roth   2018-09-21
To ”oni”, a nie ”on” zabili Ari Fulda   Peter   2018-09-20
Jak „New York Times” wybiela radykalny islam   Emerson   2018-09-18
Czas zakończyć fałszywą i krzywdzącą narrację   Rosenthal   2018-09-16
Dlaczego Clintonowie dzielili scenę z Farrakhanem?   Dershowitz   2018-09-15
Czy Facebook wspomaga radykalizm?   Rosenthal   2018-09-14
Abbas popełnia te same błędy, co Arafat     2018-09-14
Mosad w Paryżu, albo jak francuska prasa denuncjuje francuskich Żydów   Lewin   2018-09-10
Konfederacja jordańsko-palestyńska – dlaczego nie?   Yemini   2018-09-07
UNRWA i Żydzi   Julius   2018-09-06
Netanjahu, tragicznie, ma rację – Świat nie chroni słabych   Frantzman   2018-09-05
Jerozolima: dlaczego przywódcy palestyńscy mówią ”nie głosujcie”   Tawil   2018-09-04
YouTube blokuje ujawnianie antysemityzmu     2018-09-02
Podział Francji przez Macrona?   Mamou   2018-09-01
Fałszywi sojusznicy Ameryki w Zatoce    Bekdil   2018-08-31
Sfabrykowany kryzys humanitarny UNRWA   Bedein   2018-08-24
Mauretania: USA muszą żądać natychmiastowego uwolnienia przed wyborami kandydata ruchu przeciwko niewolnictwu   Blum   2018-08-23
Wielka Brytania: Dyskryminacja wobec chrześcijańskich uchodźców   Bergman   2018-08-22
Arabski dwugłos o pokoju na Bliskim Wschodzie     2018-08-21
Izrael – nie ma takiego państwa   Koraszewski   2018-08-20
Wybielanie skrajnie prawicowego charakteru partii politycznych na Bliskim Wschodzie   Frantzman   2018-08-20
Wielka Brytania wita ekstremistów – raz za razem   Murray   2018-08-18
Demokratyczna republika Somalilandu    Clarfield   2018-08-16
Chomsky nazywa rosyjską ingerencję dowcipem – zgadnijcie, kogo obwinia?   Dershowitz   2018-08-09
Mój problem z białością   Valdary   2018-08-08
O demokracji   Rosenthal   2018-08-07
Walka z ogniem pod ogniem     2018-08-06
Arabski polityk: Arabowie przegrali wojny i muszą zapłacić cenę     2018-08-05
Znów więcej „Nigdy więcej”   Koraszewski   2018-08-04
Turcja Erdoğana: niechciana w ziemiach arabskich   Bekdil   2018-08-02
Syryjscy działacze o Ahed Tamimi   Frantzman   2018-08-01
Wielkie urojenie brytyjskiego Foreign Office   Murray   2018-07-31
Spustoszenie i zaprzeczenie: Kambodża i akademicka lewica   Blackwell   2018-07-28
Perwersyjna i nikczemna broń - palestyńscy uchodźcy   Rosenthal   2018-07-27
Gdzie Rzym, gdzie Krym, czyli słów kilka o spotkaniach na szczytach   Koraszewski   2018-07-26
 Elektroniczne papierosy i ograniczanie szkód   Ridley   2018-07-25
Żydzi i marzenie wszystkich rdzennych ludów   Bellerose   2018-07-25
Niewypowiedziane wojny przeciwko Izraelowi: Niemcy Wschodnie i skrajna lewica Niemiec Zachodnich w latach 1967-1981: Wywiad z Jeffreyem Herfem   Herf   2018-07-24
Jak Richard Dawkins rasistą został   Koraszewski   2018-07-23
Czego chcą Arabowie? W co wierzą? Co myślą?   Roth   2018-07-23
Po co Izraelowi konstytucja?   Koraszewski   2018-07-22
Historia udaremnionego zamachu terrorystycznego   Rafizadeh   2018-07-20
Plucie na Izrael to wielki (wspierany przez państwo) biznes   Bergman   2018-07-19
Kaczka trojańska i jej wredne potomstwo   Koraszewski   2018-07-18
Futbol i inne rodzaje „postępowego” kolonializmu   Tsalic   2018-07-17
Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazują, że nie ma „prawa powrotu” i że Gaza nie jest okupowana   Amos   2018-07-16
Biskup Graham Tomlin i demonizacja Izraela   MacEoin   2018-07-13
Wyrazy uznania dla Lee Kuan Yew   Fitzgerald   2018-07-09
Czy poczucie winy zabija Zachód od środka?   Meotti   2018-07-08
Jak pomóc sąsiadom, którzy uciekają przed swoimi   Koraszewski   2018-07-06
Lata po ludobójstwie Jazydzi pilnie potrzebują pomocy   Bulut   2018-07-04
Racjonalizm przerywany, czyli mambo-jumbo wiecznie żywe   Koraszewski   2018-07-02
Oszczerstwo o niemowlęciu z Gazy: równe narracje; nierówne traktowanie   Plosker   2018-07-01
Mega-antysemici współczesnego świata   Gerstenfeld   2018-06-29
Zachodnioeuropejskie postawy wobec Żydów: raport z dużego badania     Gerstenfeld   2018-06-27
Kolejny rok suszy, czy zdążymy się obudzić?   Koraszewski   2018-06-25
Jak NGO pomagają imigrantom   Frantzman   2018-06-24
Dlaczego nie bronimy się?   Rosenthal   2018-06-23
Marsz na rzecz terroryzmu w Londynie? Żaden problem   Bergman   2018-06-21
Etniczna czystka północnego Cypru. Wyznania turecko-cypryjskiego masowego mordercy   Bulut   2018-06-19
O chorobie psychicznej i wspomaganym samobójstwie   Coyne   2018-06-18
NGO finansowane z zagranicy - władza polityczna i prawowita demokracja   Steinberg   2018-06-18
Palestyna: Oblanie egzaminu historii   Sherman   2018-06-17
Wielka Brytania: Nowa akcja na rzecz islamskich praw o bluźnierstwie?   Bergman   2018-06-16
Sport, czyli szlachetna rywalizacja   Koraszewski   2018-06-15
Gangi gwałcicieli: opowieść z zielonego Oxfordshire   Murray   2018-06-15
Odrażający antysemityzm w ONZ   Bayefsky   2018-06-11
Palestyńscy podpalacze z latawcami   Rosenthal   2018-06-10
Unijne i palestyńskie nielegalne „fakty w terenie”   Tawil   2018-06-09
Odrastające głowy hydry nazizmu   Koraszewski   2018-06-08
Iran odpłaca za ciosy Izraelowi palestyńską krwią   Kedar   2018-06-07
Kobiety są ofiarami islamskich ekstremistów   Ayari   2018-06-06
Palestyńska „zdrada”   Tawil   2018-06-05
Dobrzy Europejczycy marzą choćby o proporcjonalności   Koraszewski   2018-06-04
Jak multikulturowy, intersekcjonalny postkolonializm cofa nas do Średniowiecza   Rosenthal   2018-06-03
Kolonizowanie martwych Gazy dla teatru kadiszu   Frantzman   2018-06-01
Propalestyńskie organizacje praw człowieka gwiżdżą na Palestyńczyków i na prawa człowieka   Tawil   2018-05-31
Problem mediów z Izraelem   Rosenthal   2018-05-30
Kazania na górkach   Koraszewski   2018-05-29
Norweska NGO gubi drogę na granicy Gazy   Steinberg   2018-05-28
Samodzielnie stworzona Nakba Palestyńczyków   Yemini   2018-05-26
Pięć filarów palestynizmu   Rosenthal   2018-05-25
Pilny list otwarty do sekretarza generalnego ONZ António Gutteresa   Kalulu   2018-05-24
Palestyńczycy: prawdziwa blokada Gazy   Toameh   2018-05-23
Cywilizacja zderzeń narracji   Koraszewski   2018-05-22
Trump przestaje karmić krokodyla   Rosenthal   2018-05-22
Zachód zdradza Kurdów   Meotti   2018-05-21
Gaza, Daniel i toporna robota   Tsalic   2018-05-19
Czy media rzeczywiście rozumieją przemoc w Gazie?   Plosker   2018-05-17
Zasłona dymna: sześć tygodni przemocy na granicy Gazy   Kemp   2018-05-16
220 nalotów na Palestyńczyków; świat ziewa   Toameh   2018-05-14
Ku politycznemu wymarciu   Carmon   2018-05-11
Kiedy nawet ateiści wierzą w fatwy i zaklęcia   Koraszewski   2018-05-10
Czy Putin realizuje idee Sołżenicyna, jak sądzą niektórzy analitycy?   de Lazari   2018-05-10
Palestyńczycy: nowy zwrot w starym kłamstwie   Tawil   2018-05-09
Dlaczego jestem wdzięczny Mahmoudowi Abbasowi   Rosenthal   2018-05-08
Igrzysk, igrzysk, pal diabli chleb   Koraszewski   2018-05-07
Artykuł w “Guardianie” kwestionuje “sztywną ortodoksję” Jom Ha’atzmaut, że Izrael powinien istnieć   White   2018-05-06
Dlaczego nienawidzisz Izraela?   O'Neill   2018-05-01
Proces Tariqa Ramadana o gwałt: obwinianie  ofiar   Meotti   2018-04-27

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Odrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucji


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk