Prawda

Piątek, 19 lipca 2019 - 18:25

« Poprzedni Następny »


UNRWA i Żydzi


Lyn Julius 2018-09-06

Żydowscy uchodźcy z terenów zdobytych przez Legion Arabski w 1948 r. Około 3 tysiące Żydów uciekło z wschodniej Jerozolimy.
Żydowscy uchodźcy z terenów zdobytych przez Legion Arabski w 1948 r. Około 3 tysiące Żydów uciekło z wschodniej Jerozolimy.

Wiadomość, że USA nie finansują dłużej UNRWA (Agenda Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom) powinna usunąć jedną z głównych przeszkód w rozwiązaniu konfliktu między Izraelem a Arabami. UNRWA utrwala urojenie, że Palestyńczycy są w tranzycie do ich stałego domu w Izraelu i że któregoś dnia powrócą. Jeśli uchodźcy podlegają po parasol Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR),  nacisk będzie na rehabilitację i osiedlenie w krajach ich goszczących.

Informacja, że UNRWA została założona w celu pomocy uchodźcom obu stron konfliktu, jest na ogół nieznana.


Według Dona Peretza (Who is a Refugee?początkowo UNRWA definiowała uchodźcę jako ”człowieka w potrzebie, który w wyniku wojny w Palestynie stracił dom i środki utrzymania”.  Ta definicja obejmowała około 17 tysięcy Żydów, którzy żyli na terenach Palestyny zajętych przez siły arabskie podczas wojny 1948 r. i około 50 tysięcy Arabów żyjących wewnątrz izraelskich linii zawieszenia broni. Izrael przyjął odpowiedzialność za tych ludzi i do 1950 r. usunięto ich z list UNRWA, pozostawiając jako uchodźców tylko palestyńskich Arabów i kilkuset nie-arabskich chrześcijan palestyńskich poza Izraelem.  


W owym czasie nie było uznanej przez społeczność międzynarodową definicji uchodźcy. W 1951 r. oenzetowska Konwencja Odnosząca się do Statusu Uchodźców ustaliła następującą definicję uchodźcy:

“Osoba, która przebywa poza krajem swego pochodzenia i posiada uzasadnioną obawę przed prześladowaniem w tym kraju ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne lub przynależność do określonej grupy społecznej i nie może lub nie chce z powodu takich obaw korzystać z ochrony tego państwa; albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się, na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu takich obaw powrócić do tego państwa”.  

Ta definicja z pewnością stosuje się do 850 tysięcy żydowskich uchodźców, którzy uciekli przed prześladowaniami w krajach arabskich, przed paleniem synagog, aresztami i rozruchami. Powrót do tych krajów stanowi nadal dla nich ryzyko utraty życia.  


Ciężar rehabilitacji i osiedlenia 650 tysięcy żydowskich uchodźców, którzy przybyli do Izraela, wzięły na swoje barki Jewish Agency i amerykańskie organizacje pomocy Żydom, takie jak Joint Distribution Committee. Przerzucono ich do obozów przejściowych  - ma’abarot, w których panowały straszne warunki.


Od wczesnych etapów konfliktu potężny blok głosów arabsko-muzułmańskich zdominował ONZ i wypaczył mandat tej organizacji przez obronę tylko jednej populacji uchodźców – Arabów palestyńskich. ONZ ustanowiła agendę, UNRWA, by opiekowała się wyłącznie grupą palestyńskich uchodźców. Istnieje dziesięć agend ONZ, które zajmują się wyłącznie palestyńskimi uchodźcami. Same zdefiniowały status uchodźcy dla Palestyńczyków: ta definicja stanowi, że przyznanie takiego statusu zależy od „dwóch lat” mieszkania w Palestynie. Brak w tej definicji jakiejkolwiek wzmianki o „obawie przed prześladowaniami” lub o osiedleniu. Palestyńscy uchodźcy są jedyną populacją uchodźców na świecie – spośród 65 milionów uznanych uchodźców – która może przekazywać swój status uchodźcy kolejnym pokoleniom, nawet jeśli mają obywatelstwo w ich krajach adopcyjnych. Ocenia się, że obecna populacja palestyńskich „uchodźców”  liczy 5,493 milionów. Zamiast osiedlenia żądają „repatriacji”, co dla Izraela stanowi czerwoną linię. (Tu nasuwa się pytanie: dlaczego jakikolwiek Palestyńczyk życzy sobie „powrotu” do nikczemnego Izraela, „państwa apartheidu”?)


W odróżnieniu od 17,7 miliardów dolarów przydzielonych palestyńskim uchodźcom, żadna pomoc międzynarodowa nie została przeznaczona dla żydowskich uchodźców. Wyjątkiem był grant w wysokości 30 tysięcy dolarów z 1957 r., którego ONZ, ze strachu przed protestami swoich muzułmańskich członków, nie chciała nagłaśniać. Grant został z czasem zamieniony na pożyczkę i spłacony przez American Joint Distribution Committee, główną organizację opiekująca się zagrożonymi Żydami.


Niemniej dwukrotnie ONZ uznała, że Żydzi uciekający z Egiptu i Afryki Północnej są uchodźcami bona fide . W 1957 r. Wysoki Komisarz ds. Uchodźców, August Lindt, oświadczył, że Żydzi z Egiptu, którzy „nie mogą lub nie chcą z powodu takich obaw korzystać z ochrony państwa swojego pochodzenianależą do kategorii uchodźców będących w jego gestii. W lipcu 1967 r., UNHCR uznał Żydów uciekających z Libii za uchodźców podpadających pod jego mandat.

Nie trzeba mówić, że żaden Żyd nie definiuje siebie nadal jako uchodźcę. Mimo początkowych ciężkich warunków są obecnie pełnymi obywatelami Izraela lub krajów na Zachodzie. Jako tacy są modelem dla osiedlenia palestyńskich uchodźców w krajach ich goszczących lub w możliwym państwie Palestyny obok Izraela.


Aby jakikolwiek proces pokojowy był wiarygodny i trwały, społeczność międzynarodowa musi zająć się prawami wszystkich bliskowschodnich uchodźców, włącznie z żydowskimi uchodźcami z krajów arabskich. W konflikcie arabsko-izraelskim powstały dwie populacje uchodźców i przywódcy arabscy ponoszą odpowiedzialność za niepotrzebne spowodowanie obu Nakb – żydowskiej i arabskiej. Jak to powiedział prawnik specjalizujący się w prawach człowieka, Irwin Cotler: „Ujmując to prosto: gdyby przywódcy arabscy zaakceptowali Rezolucję ONZ o Podziale z 1947 r., nie byłoby żadnych uchodźców, ani arabskich, ani żydowskich”.

 

UNRWA and the Jews

Times of Israel, 2 września 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaLyn Julius  

 

Dziennikarka, współzałożycielka brytyjskiego stowarzyszenia HARIF, Żydów pochodzących z Północnej Afryki i krajów Bliskiego Wschodu; stowarzyszenia informującego o liczącej trzy tysiące lat historii Żydów na Bliskim Wschodzie i o losie tej mniejszości wyznaniowej i religijnej w XX wieku. Rodzina Lyn Julius pochodzi z Iraku.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1330 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Tylko nie nazywaj jej palestyńską Arabką!   Flatow   2019-07-19
Trzy „nie”, które ustawiły Bliski Wschód na drodze konfliktu   Lipman   2019-07-18
USA i Iran: Co NIE jest mądrą polityką   Rafizadeh   2019-07-16
Dziesięciolecia szczucia na brytyjskich Żydów   Collier   2019-07-16
Zbadaj swoje przesądy   Koraszewski   2019-07-15
"Hamas nie boi się wyborów"   Toameh   2019-07-14
Niemcy: niektóre mowy nienawiści są ”równiejsze od innych”   Bergman   2019-07-12
Słowa Lindy Sarsour, „Jezus był Palestyńczykiem”, ignorują żydowską historię   Frantzman   2019-07-10
Niemcy, które zbroiły Saddama Husajna, mówią, że państwo kurdyjskie zaszkodzi pokojowi   Frantzman   2019-07-09
Palestyńska bieda: kto nie ma udziału w bogactwie?     2019-07-08
Afryka: alarmujący wzrost prześladowań chrześcijan   Bulut   2019-07-07
Palestyńska wojna z przedsiębiorcami   Tawil   2019-07-06
Nie potrzebujemy żadnej edukacji   Collins   2019-07-02
Czy zbliża się wielka wojna?   Koraszewski   2019-07-01
Abstrakcyjna ludzka godność   Ferus   2019-06-30
Moje świadectwo o reparacjach za niewolnictwo   Hughes   2019-06-29
Pamięć o Jazydach i Lalisz w Światowy Dzień Uchodźcy   Frantzman   2019-06-28
Bahrajn dowodzi raz jeszcze: jeśli ”pokój” nie jest etapem do zniszczenia Izraela, to palestyńscy przywódcy nie są zainteresowani     2019-06-27
Nowa kultura politycznej przemocy w Turcji   Bekdil   2019-06-23
Zły sen Arabów: absorbowanie Palestyńczyków   Toameh   2019-06-21
Podtrzymuję to, co napisałam o „Palestynie”   Chesler   2019-06-20
Zakrywanie kultury, żeby ”nie urazić”   Meotti   2019-06-18
Dlaczego geje stają po stronie kultur, które ich mordują?   Rosenthal   2019-06-17
Szanse rozmowy o prawdziwym arabsko-izraelskim pokoju na konferencji w Bahrajnie   Bryen   2019-06-16
Palestyńczyk wbija nóż i natychmiast pojawiają się usprawiedliwienia   Flatow   2019-06-15
Oczywiście Palestyńczycy nie potrafią się rządzić. Bowiem w rzeczywistości nie chcą zbudować państwa – chcą zniszczyć inne państwo     2019-06-11
(Niezbyt) ukryte manipulacje mediów   Cohen   2019-06-10
Nigdy więcej   Lewin   2019-06-10
Rezerwiści na służbie walczą o Izrael na amerykańskich kampusach uniwersyteckich   Greenfield   2019-06-09
Biały terroryzm on line: identyfikowanie potencjalnych zagrożeń   Michael Davis   2019-06-08
Problem w Niemczech jest większy niż ”jarmułka”   Tobin   2019-06-08
Świat jest dziwaczny, skoro jedynym człowiekiem, który naprawdę próbuje pomóc Palestyńczykom, jest Jared Kushner – a wszyscy inni są przeciwko     2019-06-07
Dlaczego ”New York Times” próbuje storpedować plan pokojowy Trumpa?   Dershowitz   2019-06-04
Długie życie Roberta Bernsteina   Koraszewski   2019-06-03
WHO, Francja i flirtowanie z antysemityzmem   Yemini   2019-06-02
Dlaczego Palestyńczycy są tak przeciwni „Umowie Stulecia”?   Kedar   2019-06-01
Nowa lista Hamasu ze ”zdrajcami”   Toameh   2019-05-31
Akademicka wolność dla mnie, ale nie dla ciebie   Altabef   2019-05-29
Zbrodnia wojenna!: umieszczenie karteczki w Ścianie Zachodniej   Dershowitz   2019-05-28
Socjalizm to paskudna rzecz   Koraszewski   2019-05-27
Czy powinniśmy porównywać Indie i Izrael?   Julius   2019-05-27
Dajcie pokojowi szansę!   Tsalic   2019-05-26
Jak palestyńscy przywódcy karzą pacjentów   Tawil   2019-05-25
Jaka przyszłość czeka amerykańskich Żydów   Rosenthal   2019-05-24
Imigracja, czyli jak współczuć i być mądrym   Koraszewski   2019-05-23
Iran otrzymał status państwa nuklearnego   Yigal Carmon   2019-05-22
Flirty UE z Ligą Arabską   Bergman   2019-05-19
Coraz węższy, zaściankowy pryzmat dziennikarstwa   Murray   2019-05-16
Kiedy ajatollah rozgrywa swojego  dżokera   Taheri   2019-05-15
”Pinkwashing” i Izrael: jak działać przeciwko własnym, najlepszym interesom   MacEoin   2019-05-14
Sankcje USA nałożone na mułłów działają   Rafizadeh   2019-05-11
Czyje to było zwycięstwo?   Skalski   2019-05-11
Największy zdecentralizowany pomnik pamięci na świecie   Gross   2019-05-03
Raport o naszym niewstąpieniu do Unii   Ferus   2019-05-01
Unicestwienie chrześcijańskiego życia i ludzi: gdzie jest oburzenie Zachodu?   Meotti   2019-04-30
Niemiecki rząd: antyizraelski i proirański   Frank   2019-04-28
Dajmy priorytet zapobieganiu przemocy domowej   Lomborg   2019-04-25
Wzgórza Golan i głębie hipokryzji   Mor   2019-04-24
Naród Islamu i ”społeczna sprawiedliwość” kobiet   MacEoin   2019-04-22
Cierpienia ludności Gazy   Kedar   2019-04-18
Dyplomaci w ONZ dokonują antysemickich czynów   Gerstenfeld   2019-04-16
Dlaczego Palestyńczycy uciekają z Libanu   Toameh   2019-04-14
Powodzie, mułłowie i Kopciuszek w kamaszach   Taheri   2019-04-12
“Dla jednego terrorysta…” – fragment książki   Landes   2019-04-12
Milan Kundera ostrzegał nas przed historyczną amnezją. Teraz widzimy ją znowu.   Morrison   2019-04-11
Morderstwa w Christchurch: prawdziwi współsprawcy   Milliere   2019-04-10
Zbrodnie Zachodu wobec prześladowanych mniejszości na Bliskim Wschodzie   Bergman   2019-04-09
Tysiące muzułmańskich kobiet zgwałconych, torturowanych, zabitych w syryjskich więzieniach. Gdzie są media, ONZ, grupy „praw człowieka”?   Tawil   2019-04-04
Inne porozumienie w sprawie pokoju   Toameh   2019-04-02
Wielka Brytania delegalizuje Hezbollah   Bergman   2019-04-01
Hamed Abdel-Samad o lewicy: Rasism niskich oczekiwań; Oni traktują muzułmanów jak małpy w zoo     2019-03-31
Turcja: Dziesiątki tysięcy ściganych sądownie za „obrażenie” Erdoğana   Bulut   2019-03-30
Fronda: „Brawo Polska - Wzgórza Golan nie dla Izraela!!!”   Koraszewski   2019-03-29
Podtrzymywanie palestyńskiej ”narracji”   Bergman   2019-03-28
Dla BBC nikab to „symbol buntu”   Pearson   2019-03-27
Zastraszony "New York Times" opublikował kłamstwa o ”większość Arabów usuniętych siłą z ich domów w Jaffie”     2019-03-26
To jeszcze nie apokalipsa   Jacoby   2019-03-25
Kolonialne pochodzenie sympatii do ”Żon ISIS”   Frantzman   2019-03-25
Izrael kontra jego wrogowie w Europie   Blum   2019-03-23
Janczarzy silnej tożsamości, czyli więź społeczna i grupy odniesienia   Koraszewski   2019-03-16
Amnesty International narzeka na sytuację, którą pomogła stworzyć   Flatow   2019-03-16
Badanie – nadal nie ma związku między autyzmem a szczepionką MMR   Novella   2019-03-15
Każdego dnia jedenastu chrześcijan zostaje zabitych za swoją wiarę   Ibrahim   2019-03-15
Julian Baggini: Jak możemy nadal podziwiać postaci z przeszłości, które były ksenofobami   Coyne   2019-03-13
Czy jest miejsce dla energii odnawialnej?   Novella   2019-03-11
Kto pomoże uratować Jazydów?   Saleh   2019-03-11
Były sobie drzewa   Ferus   2019-03-10
Dlaczego energia odnawialna nie może uratować planety   Shellenberger   2019-03-09
Zjednoczony Kościół Chrystusa niesprawiedliwie atakuje Izrael   MacEoin   2019-03-09
Putin wchodzi do klubu oszukanych przez mułłów   Taheri   2019-03-08
Oburzenie w Syrii i Iraku, że  członkowie isis są na Zachodzie traktowani jak znakomitości   Frantzman   2019-03-06
Nie widzimy lasu zza drzew   Lomborg   2019-03-05
Polowanie na Benjamina Netanjahu   Rosenthal   2019-03-04
Europa: Próba legitymizacji irańskiego reżimu   Meotti   2019-03-01
Turcja: Jednoczenie ”Armii Islamu”, by pokonać pewien kraj   Bulut   2019-02-27
Żydzi powinni móc mieszkać wszędzie   Maroun   2019-02-26
Filipiny: chrześcijanie mordowani, bomby w kościołach   Ibrahim   2019-02-21
40. rocznica Islamskiej Republiki Iranu   Rafizadeh   2019-02-21
Ludzie, którzy twierdza, że „Palestyna jest kwestią rasowej sprawiedliwości”, są prawdziwymi rasistami     2019-02-20
Unia Europejska wchodzi w kompletny orwellizm   Bergman   2019-02-19

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Biły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzm


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk