Prawda

Wtorek, 19 lutego 2019 - 13:49

« Poprzedni Następny »


UNRWA i Żydzi


Lyn Julius 2018-09-06

Żydowscy uchodźcy z terenów zdobytych przez Legion Arabski w 1948 r. Około 3 tysiące Żydów uciekło z wschodniej Jerozolimy.
Żydowscy uchodźcy z terenów zdobytych przez Legion Arabski w 1948 r. Około 3 tysiące Żydów uciekło z wschodniej Jerozolimy.

Wiadomość, że USA nie finansują dłużej UNRWA (Agenda Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom) powinna usunąć jedną z głównych przeszkód w rozwiązaniu konfliktu między Izraelem a Arabami. UNRWA utrwala urojenie, że Palestyńczycy są w tranzycie do ich stałego domu w Izraelu i że któregoś dnia powrócą. Jeśli uchodźcy podlegają po parasol Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR),  nacisk będzie na rehabilitację i osiedlenie w krajach ich goszczących.

Informacja, że UNRWA została założona w celu pomocy uchodźcom obu stron konfliktu, jest na ogół nieznana.


Według Dona Peretza (Who is a Refugee?początkowo UNRWA definiowała uchodźcę jako ”człowieka w potrzebie, który w wyniku wojny w Palestynie stracił dom i środki utrzymania”.  Ta definicja obejmowała około 17 tysięcy Żydów, którzy żyli na terenach Palestyny zajętych przez siły arabskie podczas wojny 1948 r. i około 50 tysięcy Arabów żyjących wewnątrz izraelskich linii zawieszenia broni. Izrael przyjął odpowiedzialność za tych ludzi i do 1950 r. usunięto ich z list UNRWA, pozostawiając jako uchodźców tylko palestyńskich Arabów i kilkuset nie-arabskich chrześcijan palestyńskich poza Izraelem.  


W owym czasie nie było uznanej przez społeczność międzynarodową definicji uchodźcy. W 1951 r. oenzetowska Konwencja Odnosząca się do Statusu Uchodźców ustaliła następującą definicję uchodźcy:

“Osoba, która przebywa poza krajem swego pochodzenia i posiada uzasadnioną obawę przed prześladowaniem w tym kraju ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne lub przynależność do określonej grupy społecznej i nie może lub nie chce z powodu takich obaw korzystać z ochrony tego państwa; albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się, na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu takich obaw powrócić do tego państwa”.  

Ta definicja z pewnością stosuje się do 850 tysięcy żydowskich uchodźców, którzy uciekli przed prześladowaniami w krajach arabskich, przed paleniem synagog, aresztami i rozruchami. Powrót do tych krajów stanowi nadal dla nich ryzyko utraty życia.  


Ciężar rehabilitacji i osiedlenia 650 tysięcy żydowskich uchodźców, którzy przybyli do Izraela, wzięły na swoje barki Jewish Agency i amerykańskie organizacje pomocy Żydom, takie jak Joint Distribution Committee. Przerzucono ich do obozów przejściowych  - ma’abarot, w których panowały straszne warunki.


Od wczesnych etapów konfliktu potężny blok głosów arabsko-muzułmańskich zdominował ONZ i wypaczył mandat tej organizacji przez obronę tylko jednej populacji uchodźców – Arabów palestyńskich. ONZ ustanowiła agendę, UNRWA, by opiekowała się wyłącznie grupą palestyńskich uchodźców. Istnieje dziesięć agend ONZ, które zajmują się wyłącznie palestyńskimi uchodźcami. Same zdefiniowały status uchodźcy dla Palestyńczyków: ta definicja stanowi, że przyznanie takiego statusu zależy od „dwóch lat” mieszkania w Palestynie. Brak w tej definicji jakiejkolwiek wzmianki o „obawie przed prześladowaniami” lub o osiedleniu. Palestyńscy uchodźcy są jedyną populacją uchodźców na świecie – spośród 65 milionów uznanych uchodźców – która może przekazywać swój status uchodźcy kolejnym pokoleniom, nawet jeśli mają obywatelstwo w ich krajach adopcyjnych. Ocenia się, że obecna populacja palestyńskich „uchodźców”  liczy 5,493 milionów. Zamiast osiedlenia żądają „repatriacji”, co dla Izraela stanowi czerwoną linię. (Tu nasuwa się pytanie: dlaczego jakikolwiek Palestyńczyk życzy sobie „powrotu” do nikczemnego Izraela, „państwa apartheidu”?)


W odróżnieniu od 17,7 miliardów dolarów przydzielonych palestyńskim uchodźcom, żadna pomoc międzynarodowa nie została przeznaczona dla żydowskich uchodźców. Wyjątkiem był grant w wysokości 30 tysięcy dolarów z 1957 r., którego ONZ, ze strachu przed protestami swoich muzułmańskich członków, nie chciała nagłaśniać. Grant został z czasem zamieniony na pożyczkę i spłacony przez American Joint Distribution Committee, główną organizację opiekująca się zagrożonymi Żydami.


Niemniej dwukrotnie ONZ uznała, że Żydzi uciekający z Egiptu i Afryki Północnej są uchodźcami bona fide . W 1957 r. Wysoki Komisarz ds. Uchodźców, August Lindt, oświadczył, że Żydzi z Egiptu, którzy „nie mogą lub nie chcą z powodu takich obaw korzystać z ochrony państwa swojego pochodzenianależą do kategorii uchodźców będących w jego gestii. W lipcu 1967 r., UNHCR uznał Żydów uciekających z Libii za uchodźców podpadających pod jego mandat.

Nie trzeba mówić, że żaden Żyd nie definiuje siebie nadal jako uchodźcę. Mimo początkowych ciężkich warunków są obecnie pełnymi obywatelami Izraela lub krajów na Zachodzie. Jako tacy są modelem dla osiedlenia palestyńskich uchodźców w krajach ich goszczących lub w możliwym państwie Palestyny obok Izraela.


Aby jakikolwiek proces pokojowy był wiarygodny i trwały, społeczność międzynarodowa musi zająć się prawami wszystkich bliskowschodnich uchodźców, włącznie z żydowskimi uchodźcami z krajów arabskich. W konflikcie arabsko-izraelskim powstały dwie populacje uchodźców i przywódcy arabscy ponoszą odpowiedzialność za niepotrzebne spowodowanie obu Nakb – żydowskiej i arabskiej. Jak to powiedział prawnik specjalizujący się w prawach człowieka, Irwin Cotler: „Ujmując to prosto: gdyby przywódcy arabscy zaakceptowali Rezolucję ONZ o Podziale z 1947 r., nie byłoby żadnych uchodźców, ani arabskich, ani żydowskich”.

 

UNRWA and the Jews

Times of Israel, 2 września 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaLyn Julius  

 

Dziennikarka, współzałożycielka brytyjskiego stowarzyszenia HARIF, Żydów pochodzących z Północnej Afryki i krajów Bliskiego Wschodu; stowarzyszenia informującego o liczącej trzy tysiące lat historii Żydów na Bliskim Wschodzie i o losie tej mniejszości wyznaniowej i religijnej w XX wieku. Rodzina Lyn Julius pochodzi z Iraku.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1231 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Unia Europejska wchodzi w kompletny orwellizm   Bergman   2019-02-19
Amerykanin w Warszawie i kilka uwag o historii   Koraszewski   2019-02-18
Fikcyjny Abbas jest wymówką, by patrzeć w inną stronę   Maroun   2019-02-18
To nie okupacja zabiła Ori Ansbacher   Yemini   2019-02-17
TIPH i groźby: tymczasowe i permanentne   Collins   2019-02-13
Kiedy Ameryka porzuci Afganistan, zapłacą za to kobiety   Chesler   2019-02-13
Dlaczego Teheran przekracza tylko „różowe linie”   Taheri   2019-02-12
Żydowski głos w Organizacji Narodów Zjednoczonych   Rogatchi   2019-02-11
Dlaczego Palestyńczycy sprzeciwiają się antyirańskiej koalicji   Toameh   2019-02-10
“Palestyński rząd” umiera, oksymoron się rodzi   Flatow   2019-02-08
Jeszcze Polska nie zginęła, czyli byle do wiosny   Koraszewski   2019-02-08
Nowy rok, ta sama stara Turcja   Bekdil   2019-02-05
Co kogo rani i jak mocno?   Koraszewski   2019-02-02
Niesprawiedliwy system sprawiedliwości Turcji: atak na ormiańskiego posła   Bulut   2019-02-01
Organizacja założona, by informować o więźniach sumienia, apeluje do  naszych sumień, by nie kupować u Żyda     2019-01-31
Co to znaczy, że jestem humanistą   Igwe   2019-01-30
Obiektyw Matti Friedmana i syzyfowe błoto   Rosenthal   2019-01-30
Pierwsza Żydówka, jaką spotkałem w Iranie   Rafizadeh   2019-01-29
Gdzie są granice nienawiści?   Koraszewski   2019-01-28
Termity, bigoci i GOAT: racjonalizacja współudziału w antysemityzmie   Dershowitz   2019-01-28
Antysemickie tworzenie stereotypów Żydów przez Palestyńczyków   Tavil   2019-01-25
Czy Rashida Tlaib jest winna bigoterii?    Dershowitz   2019-01-22
W poszukiwaniu mądrego…   Koraszewski   2019-01-22
Rząd USA odmawia ujawnienia antyizraelskiego podżegania w palestyńskich podręcznikach szkolnych   Bedein   2019-01-20
Nowe ”Monachium” Europy: Iran   Meotti   2019-01-16
Inna intersekcjonalność: ofiary islamu   Levin   2019-01-13
Pozostawianie ubogich tego świata w ciemności jest niemoralne   Lonborg   2019-01-12
Refleksje wokół kontrowersji na University of Michigan   Landes   2019-01-11
Dzieci Rewolucji Kulturalnej   Banker   2019-01-11
Duch pionierski Palestyńczyków   Shaw   2019-01-09
Jesteś tym, co czytasz, czego słuchasz, co  oglądasz   Koraszewski   2019-01-04
Polska - Szwecja - Ukraina   Garczyński-Gąssowski   2019-01-03
Przemysł produkcji kłamstw   Herf   2019-01-01
Romantyczna sztuka nierządu   Koraszewski   2018-12-31
Odpowiedź Mariam Barghouti, której ”Forward” nie wydrukuje   Landes   2018-12-29
Litera środowiskowej narracji, czy duch prawdy?   Koraszewski   2018-12-27
 Szpital za pokojową nagrodę Nobla   Frantzman   2018-12-26
Arabski historyk przyznaje, że nie ma palestyńskiego narodu   Bergman   2018-12-25
Zapomnij o rozwiązaniu w postaci dwóch państw: nieszablonowe myślenie o konflikcie izraelsko-palstyńskim     2018-12-21
Nowy wspaniały świat, czyli ludzie w sieci   Koraszewski   2018-12-20
Nowa Inkwizycja   Glick   2018-12-20
Młodzież pyta, prezydent Egiptu odpowiada     2018-12-19
Nowa cenzura, czyli powrót Policji Myśli?   Chesler   2018-12-18
Terror zapłatą za ludzkie zachowania   Flatow   2018-12-16
Zabijanie żydowskich dzieci!   Sherman   2018-12-13
Dlaczego prasa zwraca mniejszą uwagę na mordowanie dziennikarzy nie nazywających się Chaszodżdżi   Baum   2018-12-12
Ciemności znowu kryją ziemię   Koraszewski   2018-12-11
Palestyńczycy, o których nikt nie mówi   Tawil   2018-12-09
ONZ odrzuca rezolucję potępiającą terroryzm Hamasu   Koraszewski   2018-12-08
Sprawa palestyńska jest „islamska”     2018-12-07
Gdzie był UNIFIL, kiedy Hezbollah kopał tunel terroru?   Amos   2018-12-06
Pryncypialność i elastyczność w rozwiązywaniu problemów społecznych   Koraszewski   2018-12-05
Kindertransport – okazjonalna wielkoduszność   Gur   2018-12-04
List dra Denisa MacEoina do Edinburgh University Students' Association   MacEoin   2018-12-02
"Palestyna" urojona   Chesler   2018-12-01
Izrael i Jazydzi   Frantzman   2018-11-29
Nowy niebezpieczny zakręt Unii Europejskiej   Murray   2018-11-27
Kochaj Bliźniego   Lewin   2018-11-26
Żydzi Afryki Północnej pod rządami muzułmańskimi   Blum   2018-11-25
Jak saudyjskie „dary" dla amerykańskich uniwersytetów wybielają religię   Ibrahim   2018-11-23
Bardzo głupia decyzja Airbnb   Maroun   2018-11-22
”Independent”: 3700 słów przyjaznej Hamasowi propagandy   Levick   2018-11-20
Palestyńskie groźby wobec arabskiej normalizacji stosunków z Izraelem   Toameh   2018-11-17
Skandal za kulisami zakazu neonikotynoidów   Ridley   2018-11-17
Powyborcza zaduma: Dokąd zmierzasz Ameryko? Dokąd zmierzacie amerykańscy Żydzi?   Chesler   2018-11-14
Sto lat nowej Europy   Koraszewski   2018-11-13
Antysemityzm jest przede wszystkim nienawiścią, polityka jest tylko wymówką     2018-11-11
Jak Izrael mógłby zwyciężyć w dzisiejszym asymetrycznym konflikcie   Rosenthal   2018-11-10
Mord w Stambule i walka o supremację w świecie sunnickim   Carmon   2018-11-08
Brutalne przebudzenie z palestyńskiego snu   Kedar   2018-11-06
Jesień oświecenia, czyli powszechne zniechęcenie do logiki   Koraszewski   2018-11-05
Pakistan: Asia Bibi uniewinniona po latach oczekiwania na śmierć za ”bluźnierstwo”   Meotti   2018-11-01
Funkcjonariusz z Gazy: HAMAS i FATAH zamienili naszych ludzi w żebraków   Toameh   2018-10-30
”Saudyjska afera” w Stambule ujawnia rywalizację sunnicko sunnicką   Bekdil   2018-10-27
Orzeczenie sprzeczne z rozsądkiem   Yemini   2018-10-26
Prawo, religia i sekularyzacja  w Nigerii   Igwe   2018-10-22
Chrześcijanie skazani na śmierć pod prawem szariatu   Rafizadeh   2018-10-22
Czasem Internet może korygować fake news, a nie tylko je szerzyć   Gross   2018-10-21
Kiepsko skrywany antysemityzm Facebooka   Maroun   2018-10-16
Turcja buduje meczety, likwiduje chrześcijaństwo   Bulut   2018-10-15
Skrzyżowanie Netzarim i narodziny Fake News   Landes   2018-10-14
Wierzę tej palestyńskiej nastolatce   Flatow   2018-10-12
Polityczne paradoksy więzi niemiecko-izraelskich   Sucharewicz   2018-10-11
Narodowe prawo Izraela i palestyńskie kłamstwa   Tawil   2018-10-10
Czy oczekiwanie od Arabów mniej niż od Żydów jest w porządku?   Maroun   2018-10-09
Dzisiaj opublikowana książka   Novella   2018-10-09
”Antysyjonizm” traktuje o Żydach, głupcze!   Tsalic   2018-10-08
Szwecja – schronieniem przestępców   Bergman   2018-10-07
A gdyby Kavanaugh był libaralnym muzułmaninem oskarżonym o terroryzm?   Dershowitz   2018-10-06
Na marginesie tegorocznej Nagrody Pokojowej Nobla     2018-10-06
Przekłuwanie mitu palestyńskich uchodźców   Rosenthal   2018-10-05
Chińska medycyna i policja myśli   Novella   2018-10-05
Trzy „nie” Palestyńczyków: co mają na myśli   Tawil   2018-10-04
Uderzający rasizm Autonomii Palestyńskiej   Bergman   2018-10-03
”Antyimperializm” i apologetyka morderstwa   Sixsmith   2018-10-03
Kto napisał te słowa o Jerozolimie?   Gross   2018-10-02
Samobójcza nienawiść Europy do Ameryki   Koraszewski   2018-10-01
Refleksje o Oslo i procesie pokojowym   Collins   2018-10-01
Dlaczego nie mogę krytykować własnej religii?   Rafizadeh   2018-09-30
Przywódca Hamasu przyznaje, że protesty graniczne są zainscenizowane, nikogo to nie obchodzi   Bergman   2018-09-28

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk