Prawda

Czwartek, 22 marca 2018 - 09:19

« Poprzedni Następny »


Izrael – państwo antyimperialistyczne


Daniel Krygier 2018-03-08

Góra Moria, miejsce żydowskiej Świątyni. Okupowana przez islam (Zdjęcie: Andrew Shiva/Wikipedia)
Góra Moria, miejsce żydowskiej Świątyni. Okupowana przez islam (Zdjęcie: Andrew Shiva/Wikipedia)

Islamski imperializm poprzedzał europejski imperializm na Bliskim Wschodzie. Państwo żydowskie jest jedynym rdzennym fragmentem, który przetrwał najazd islamskiego imperializmu


W niedawnym silnie antysemickim przemówieniu przywódca OWP, Mahmoud Abbas, powtórzył kłamstwo, że Izrael jest “projektem kolonialnym”. To należy do starej tradycji muzułmańsko-arabskiej wymazywania rdzennych, przedislamskich cywilizacji na Bliskim Wschodzie.  


Proszę sobie wyobrazić, sytuację, w której w XXI wieku odzywają się głosy z głównego nurtu żądające, by wszyscy nie-niemieccy Europejczycy “zintegrowali się z prawdziwą Europą” przez przyjęcie niemieckiej kultury, języka, tożsamości oraz religii luterańskiej. W Europie po II Wojnie Światowej byłoby to słusznie uważane za nieakceptowalny, supremacyjny rasizm. Niemniej wielu „liberalnych” nienawistników żąda, by Izrael „zintegrował się z prawdziwym Bliskim Wschodem” w imię „pokoju” przez pozwolenie, by połknął go otaczający świat muzułmańsko-arabski.


W epoce zachodniego poczucia post-kolonialnej winy Bliski Wschód jest często przedstawiany jako bezradna ofiara byłego europejskiego imperializmu. Ten mit z powodzeniem propagował arabista Edward Said w swojej wpływowej książce Orientalizm, którą entuzjastycznie przyjęły liczne zajmujące się Bliskim Wschodem wydziały na zachodnich uniwersytetach.  


Często ignoruje się fakt, że przed europejskim imperializmem na Bliskim Wschodzie był islamski imperializm. W książce Islamic Imperialism: A history, profesor Efraim Karsh dokumentuje długą i pełną przemocy historię islamskiego imperializmu. U szczytu swej świetności islamski imperializm wykroił gigantyczne imperium muzułmańskie, rozciągające się od Hiszpanii na Zachodzie do Indii Zachodnich na Wschodzie. To ongiś potężne imperium z czasem podzieliło się i ostatnie muzułmańskie imperium upadło wraz w końcem rządów Osmanów w 1917 r.


Islamskiemu imperializmowi udało się jednak w znacznej mierze wymazać istniejące uprzednio, rdzenne cywilizacje przez narzucenie islamu i języka arabskiego jako nowej normy na Bliski Wschód i Afrykę Północną. Żydzi byli tylko jednym z niewielu rdzennych narodów, którym udało się przetrwać islamski imperializm i zachować odrębną tożsamość i kulturę.


Przez stulecia Żydzi byli wzorcowym “Innym” w przeważająco chrześcijańskiej Europie. Dzisiaj, odrodzone państwo żydowskie jest wcieleniem “Innego” na przeważająco arabsko-muzułmańskim Bliskim Wschodzie. Persowie, Turcy, Kurdowie i Berberzy w znacznej mierze przyjęli islam, ale zachowują odrębne od otaczającej ich arabskiej większości  kulturowe i lingwistyczne tożsamości.


Starodawne społeczności chrześcijan i zaratusztrian są uciskane i zagrożone pod islamskimi rządami. Izrael wyróżnia się jako jedyne pozostałe nie-arabskie i nie-muzułmańskie państwo w szerszym regionie Bliskiego Wschodu.


Antyżydowscy rewizjoniści historii często twierdzą, że Izrael jest „obcym ciałem” w „muzułmańsko-arabskim regionie”. W rzeczywistości, odrodzone państwo żydowskie jest jedynym pozostałym rdzennym fragmentem, który oparł się najazdowi islamskiego imperializmu.


Większość wrogów Izraela zrozumiała z czasem, że nie mogą pokonać Izraela na polu bitwy, Militarna wyższość Izraela tylko wzrosła od czasu, kiedy tak zwana Wiosna Arabska pozostawiła większość sił wojskowych jego wrogów w ruinie.


Wrogowie Izraela jednak wykorzystują liczebną nikłość państwa żydowskiego, by żądać, by popełniło narodowe samobójstwo przez asymilację do muzułmańsko-arabskiej większości w regionie.


Kiedy nie udało się zniszczyć Izraela terroryzmem, OWP spróbowało wpłynąć na łatwowiernych zachodnich liberałów przez orędowanie za zastąpieniem Izraela “demokratycznym” państwem OWP dla muzułmanów, chrześcijan i Żydów. Kilka lat temu w artykule w „New York Timesie” ówczesny libijski dyktator Muammar Gaddafi nawet promował także zniszczenie Izraela przez zastąpienie państwa żydowskiego „utopią” z muzułmańsko-arabską większością o nazwie „Izratyna”.  


Dla wyznawców islamskiej i arabskiej supremacji maleńkie żydowskie państwo narodowe w jakichkolwiek granicach jest nie do przyjęcia. Mówiący po hebrajsku Żydzi uznani są za „kolonialistów” niezależnie od tego, czy mieszkają w Judei, czy w Tel Awiwie.


Wielu zachodnich lewicowców, którzy głośno mówią, że przeciwstawiają się imperializmowi, z hipokryzją popierają rasistowską koncepcję, że Bliski Wschód jest w jakiś sposób wyłącznie dla muzułmańskich Arabów. Jak na ironię, określenie „Bliski Wschód” jest zachodniego pochodzenia i wprowadzili je Brytyjczycy w XIX wieku.


Świat muzułmańsko-arabski z powodzeniem rozpropagował siebie jako “dziedzica” starożytnych i wymarłych cywilizacji regionu, takich jak Babilończycy i Egipcjanie z czasów faraonów. Arabskie kierownictwo OWP absurdalnie twierdzi, że są potomkami wymarłych Kananejczyków.


Tętniące życiem i odrodzone państwo żydowskie rozbija jednak próby świata muzułmańsko-arabskiego, by przedstawiać siebie jako “dziedzica” starożytnego Izraela. Nieustające demonizacja i delegitymizacja Izraela jest częścią islamskich, neo-imperialistycznych ambicji, by wymazać z regionu pozostałe ślady rdzennych, przed-islamskich i przed-arabskich cywilizacji.


W książce The New Middle East, nieżyjący już polityk izraelski, Szimon Peres, optymistycznie wyobrażał sobie pokojowy Bliski Wschód oparty na regionalnej współpracy i integracji podobnej do Unii Europejskiej. Ta utopia ignorowała surową rzeczywistość chronicznej przemocy między Arabami i muzułmanami. Jak może Izrael „integrować się” ze światem muzułmańsko-arabskim, który nawet nie potrafi zachować pokoju między sobą?  


W rzeczywistości “normalne” państwo bliskowschodnie jest muzułmańsko-arabskim państwem upadłym i ubogą dyktaturą trzeciego świata, która pławi się w ignorancji i uciska kobiety oraz  wszelkiego rodzaju mniejszości.


Dlaczego odnoszące sukcesy państwo żydowskie pierwszego świata miałoby naśladować zacofane i niezdolne do reform społeczeństwa? Czy zachodni lewicowcy sami chcieliby żyć w despotycznych społeczeństwach, które maltretują kobiety, mniejszości i gejów, jak to robią w Arabii Saudyjskiej i w Iranie? Czy lewicowcy wolą żyć w kwitnących demokracjach, takich jak USA i Wielka Brytania, czy też w zacofanych krajach, takich jak Syria, Irak i Jemen?


W rzeczywistości Izrael jest znakomitym przykładem antyimperialistycznego państwa, które z powodzeniem łączy dumną, starożytną cywilizację z kwitnącą demokracją i najnowszą technologią.


Israel is the Ultimate Anti-Imperialist State

MiDA, 20 lutego 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaDaniel Krygier 


Pisarz i analityk wydarzeń politycznych, stały współpracownik Mida and World Israel News. Mieszka w Izraelu. 

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 996 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Prawo Izraela do samoobrony   Rosenthal   2018-03-21
Żydowskie curesy   Lewin   2018-03-19
Jak lewica stała się własnym najgorszym wrogiem – część II   MacEoin   2018-03-18
Jak lewica stała się własnym najgorszym wrogiem – Część I   MacEoin   2018-03-17
Czy zachodni "Zatroskani" rzeczywiście troszczą się o pomoc dla Syryjczyków i Palestyńczyków?   Meotti   2018-03-13
Amerykański syndrom i Katar   Carmon   2018-03-12
Zabobony w postkolonialnej Afryce   Igwe   2018-03-10
"Ohydne przestępstwo" szkolnego programu   Tawil   2018-03-09
Izrael – państwo antyimperialistyczne   Krygier   2018-03-08
Świat mówi „nie”, ale już nie cały świat   Koraszewski   2018-03-07
#MeToo w meczecie   Meotti   2018-03-06
Oxfam, NGO i efekt aureoli    Steinberg   2018-03-04
Poinformujmy Abbasa: Wieczną stolicą “Palestyny” nie jest Jerozolima, jest nią Damaszek     2018-03-03
Więź społeczna, dziedzictwo krwi i rządy jego kurewskiej mości   Koraszewski   2018-03-02
Lekcje historii z dziesiątków lat pod rządami islamizmu   Rafizadeh   2018-03-02
Łupki są prawdziwą rewolucją energetyczną   Ridley   2018-03-01
Jak Izrael, Diaspora i Polska mogą opanować debatę o Holocauście   Frantzman   2018-03-01
Cenzorscy millennialsi są nowymi wiktorianami   Ridley   2018-02-27
Kto spowodował kryzys zdrowotny w Gazie?   Pomerantz   2018-02-27
Przyzwolenie, czyli dziś wolno zabijać   Koraszewski   2018-02-26
Amnesty wie, że to konflikt wewnętrzny między Palestyńczykami spowodował kryzys w Gazie, ale i tak obwinia Izrael     2018-02-26
Śmierć demokracji?   MacEoin   2018-02-25
Zachodnie feministki: hipokryzja hidżabu   Khan   2018-02-24
Europejscy apologeci arabsko-islamskiego ucisku i terroryzmu   Meotti   2018-02-23
Religia i polityka w zwarciu między Arabią Saudyjską a Katarem   Kedar   2018-02-21
Każdy naród powinien uchwalić prawa przeciwko fatwom   Nasreen   2018-02-19
Potworności, o których nikt nie mówi   Toameh   2018-02-19
Kryzys humanitarny w Gazie   Adam   2018-02-18
Irańska “Opowieść podręcznej” i etnocentryzm #MeToo   Frantzman   2018-02-17
Długi spacer z cudzymi myślami   Koraszewski   2018-02-16
Czy afrykańscy migranci powinni dostać pozwolenie na pozostanie w Izraelu?   Rosenthal   2018-02-16
Oświecenie: Rozum jest niezbywalny    Pinker   2018-02-15
Mroczny sekret dwulicowych akademików   Meotti   2018-02-13
Libańczycy zapłacą za grzech pierworodny Arabów   Maroun   2018-02-12
Polska, Izrael i Holocaust   Tsalic   2018-02-11
Jak nie upamiętniać Holocaustu   Rosenthal   2018-02-09
Holenderscy łowcy Żydów, którzy udzielili olbrzymiej pomocy nazistom   Gerstenfeld   2018-02-07
Niedobrze mi się robi na widok hidżabu, prawa szariatu, policji szariatu   Rafizadeh   2018-02-04
Co trzeba wiedzieć o obecnym trudnym położeniu Izraela    Flatow   2018-02-03
Konflikt arabsko-izraelski – dlaczego nie ma pokoju?   Kemp   2018-02-02
Zapomniani więźniowie sumienia   Koraszewski   2018-02-01
Prawa człowieka są uniwersalne, Amnesty. Także prawa Żydów   Nawaz   2018-02-01
Czy Oxfam popiera terror?    Clarfield   2018-01-28
Czy Trump zakończy problem palestyńskich uchodźców?   Rosenthal   2018-01-27
Tsunami w świecie arabskim   Kedar   2018-01-26
Muzułmańskie prześladowania chrześcijan: “Wyznawcy krzyża, zabijemy was wszystkich”   Ibrahim   2018-01-25
Urojenie dwóch państw jest największą przeszkodą dla pokoju    i Bruce Abramson   2018-01-24
W Gazie kolejna niewidzialna rakieta, która “spadła za blisko” i zniszczyła dom palestyńskich Arabów   Roth   2018-01-23
Takiej wody nie piłem jak żyję…   Koraszewski   2018-01-22
Korzenie BDS są zanurzone w antysemityzmie   Marquardt-Bigman   2018-01-22
Przestańcie “rozumieć” Palestyńczyków    Yemini   2018-01-19
Jak @UNRWA łamie najbardziej podstawową regułę NGO: "Nie czyń szkody"     2018-01-16
Czy wolno krytykować Unię Europejską?   Koraszewski   2018-01-15
Dlaczego Trump zdobywa poparcie na syjonistycznej lewicy?   Maroun   2018-01-15
Religia, kultura, mentalność i wartości   Koraszewski   2018-01-13
Arabski św. Mikołaj rozdaje granaty i bomby   Saif   2018-01-13
Arabski apartheid uderza w Palestyńczyków   Toameh   2018-01-12
Jak zakończyć finansowanie ONZ   Bolton   2018-01-08
Palestyńczycy: gdzie oni się podziali?   Bryen   2018-01-07
Myślenie stadne versus myślenie zbiorowe   Koraszewski   2018-01-06
Tolerancja Europy wobec terrorystów   Greenfield   2018-01-06
Kto jest najbardziej purytański?   Meotti   2018-01-05
Irańczycy przeciwko irańskiemu reżimowi      2018-01-03
Arabscy autorzy o kurdyjskim referendum     2018-01-02
Czego chcą Palestyńczycy? Widziane z Malezji   Lau   2017-12-31
Islamistyczne reżimy przejmują UNESCO   Meotti   2017-12-28
Wielka Brytania: Perwersja sprawiedliwości   Khan   2017-12-26
„Arabska ulica” wybucha w Europie   Murray   2017-12-23
Do czego wzywa imam w New Jersey?     2017-12-22
Nowy, irański porządek świata     2017-12-21
“Wdowy ISIS” i mit o niewinnych kobietach dżihadystkach   Frantzman   2017-12-20
Reakcje w Iranie na oświadczenie Trumpa     2017-12-19
Wielki palestyński szantaż. Czy Arabowie mają dość?   Tawil   2017-12-18
Erdogan: Nie ma umiarkowanego islamu   Bekdil   2017-12-17
Europa znowu walczy o pokój   Koraszewski   2017-12-16
Przestępstwo: Spacerowanie będąc Żydem   Flatow   2017-12-15
Czy kobiety rzeczywiście są ofiarami? Cztery kobiety dorzucają swoje zdanie      2017-12-15
Dla młodzieży priorytetem jest rolnictwo   Lomborg   2017-12-14
Postęp i historia idąca zygzakiem   Taheri   2017-12-14
Niebezpieczna nuklearna „dyplomacja” Rosji   Ghoshal   2017-12-12
Wiadomość z ostatniej chwili: Jerozolima nie jest w ogniu!   Tawil   2017-12-12
Gdyby Izrael był normalnym krajem   Gerstman   2017-12-11
Dlaczego Trump ma rację uznając, że Jerozolima jest stolicą Izraela?   Dershowitz   2017-12-10
Ci, którzy oddali życie za przekonania   Koraszewski   2017-12-09
Czy Donald Trump podważył watykański paradygmat?   Koraszewski   2017-12-08
Czy “Guardian” zawsze musi kłamać?   White   2017-12-07
Afryka: droga naprzód   Charai   2017-12-06
Dżihadystyczny terror nie potrzebuje wymówek   Yemini   2017-12-06
Barbie w hidżabie: użyteczni idioci kulturowego dżihadu   Bergman   2017-12-05
Liban: czyli “oszukaj i niczego nie zmieniaj”   Taheri   2017-12-04
Kiedy stworzono "naród palestyński"? Google ma odpowiedź   Grumberg   2017-12-03
Jak dziesięciu (durnych) demokratycznych członków Kongresu zachęca do posługiwania się dziećmi-terrorystami   Dershowitz   2017-11-29
Masowy morderca Charles Manson i masowa morderczyni Ahlam Tamimi: kto jest większym potworem?   Roth   2017-11-28
Chomsky i mit natychmiastowej ekspertyzy   Frantzman   2017-11-27
Niemożliwa umowa stulecia   Begin   2017-11-27
Rzeczywistym wrogiem Izraela jest Rosja   Linn   2017-11-26
Cywilizacja zniszczona przez obojętność Zachodu?   Meotti   2017-11-25
Hipokryzja odwołań i bojkotów   Yemini   2017-11-24
Czego uczą w islamskich szkołach i w meczetach na Zachodzie?   Bulut   2017-11-23
Zmowa Europy z Palestyńczykami w zawłaszczaniu ziemi   Blum   2017-11-22

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Alternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucjiReligia zdrowego rozsądkuKto się boi czarnego luda?Land of the pureświecące rybyLewica klania sieNis zgubicReligia piekloNienawisc


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk