Prawda

Poniedziałek, 10 grudnia 2018 - 15:08

« Poprzedni Następny »


Izrael – państwo antyimperialistyczne


Daniel Krygier 2018-03-08

Góra Moria, miejsce żydowskiej Świątyni. Okupowana przez islam (Zdjęcie: Andrew Shiva/Wikipedia)
Góra Moria, miejsce żydowskiej Świątyni. Okupowana przez islam (Zdjęcie: Andrew Shiva/Wikipedia)

Islamski imperializm poprzedzał europejski imperializm na Bliskim Wschodzie. Państwo żydowskie jest jedynym rdzennym fragmentem, który przetrwał najazd islamskiego imperializmu


W niedawnym silnie antysemickim przemówieniu przywódca OWP, Mahmoud Abbas, powtórzył kłamstwo, że Izrael jest “projektem kolonialnym”. To należy do starej tradycji muzułmańsko-arabskiej wymazywania rdzennych, przedislamskich cywilizacji na Bliskim Wschodzie.  


Proszę sobie wyobrazić, sytuację, w której w XXI wieku odzywają się głosy z głównego nurtu żądające, by wszyscy nie-niemieccy Europejczycy “zintegrowali się z prawdziwą Europą” przez przyjęcie niemieckiej kultury, języka, tożsamości oraz religii luterańskiej. W Europie po II Wojnie Światowej byłoby to słusznie uważane za nieakceptowalny, supremacyjny rasizm. Niemniej wielu „liberalnych” nienawistników żąda, by Izrael „zintegrował się z prawdziwym Bliskim Wschodem” w imię „pokoju” przez pozwolenie, by połknął go otaczający świat muzułmańsko-arabski.


W epoce zachodniego poczucia post-kolonialnej winy Bliski Wschód jest często przedstawiany jako bezradna ofiara byłego europejskiego imperializmu. Ten mit z powodzeniem propagował arabista Edward Said w swojej wpływowej książce Orientalizm, którą entuzjastycznie przyjęły liczne zajmujące się Bliskim Wschodem wydziały na zachodnich uniwersytetach.  


Często ignoruje się fakt, że przed europejskim imperializmem na Bliskim Wschodzie był islamski imperializm. W książce Islamic Imperialism: A history, profesor Efraim Karsh dokumentuje długą i pełną przemocy historię islamskiego imperializmu. U szczytu swej świetności islamski imperializm wykroił gigantyczne imperium muzułmańskie, rozciągające się od Hiszpanii na Zachodzie do Indii Zachodnich na Wschodzie. To ongiś potężne imperium z czasem podzieliło się i ostatnie muzułmańskie imperium upadło wraz w końcem rządów Osmanów w 1917 r.


Islamskiemu imperializmowi udało się jednak w znacznej mierze wymazać istniejące uprzednio, rdzenne cywilizacje przez narzucenie islamu i języka arabskiego jako nowej normy na Bliski Wschód i Afrykę Północną. Żydzi byli tylko jednym z niewielu rdzennych narodów, którym udało się przetrwać islamski imperializm i zachować odrębną tożsamość i kulturę.


Przez stulecia Żydzi byli wzorcowym “Innym” w przeważająco chrześcijańskiej Europie. Dzisiaj, odrodzone państwo żydowskie jest wcieleniem “Innego” na przeważająco arabsko-muzułmańskim Bliskim Wschodzie. Persowie, Turcy, Kurdowie i Berberzy w znacznej mierze przyjęli islam, ale zachowują odrębne od otaczającej ich arabskiej większości  kulturowe i lingwistyczne tożsamości.


Starodawne społeczności chrześcijan i zaratusztrian są uciskane i zagrożone pod islamskimi rządami. Izrael wyróżnia się jako jedyne pozostałe nie-arabskie i nie-muzułmańskie państwo w szerszym regionie Bliskiego Wschodu.


Antyżydowscy rewizjoniści historii często twierdzą, że Izrael jest „obcym ciałem” w „muzułmańsko-arabskim regionie”. W rzeczywistości, odrodzone państwo żydowskie jest jedynym pozostałym rdzennym fragmentem, który oparł się najazdowi islamskiego imperializmu.


Większość wrogów Izraela zrozumiała z czasem, że nie mogą pokonać Izraela na polu bitwy, Militarna wyższość Izraela tylko wzrosła od czasu, kiedy tak zwana Wiosna Arabska pozostawiła większość sił wojskowych jego wrogów w ruinie.


Wrogowie Izraela jednak wykorzystują liczebną nikłość państwa żydowskiego, by żądać, by popełniło narodowe samobójstwo przez asymilację do muzułmańsko-arabskiej większości w regionie.


Kiedy nie udało się zniszczyć Izraela terroryzmem, OWP spróbowało wpłynąć na łatwowiernych zachodnich liberałów przez orędowanie za zastąpieniem Izraela “demokratycznym” państwem OWP dla muzułmanów, chrześcijan i Żydów. Kilka lat temu w artykule w „New York Timesie” ówczesny libijski dyktator Muammar Gaddafi nawet promował także zniszczenie Izraela przez zastąpienie państwa żydowskiego „utopią” z muzułmańsko-arabską większością o nazwie „Izratyna”.  


Dla wyznawców islamskiej i arabskiej supremacji maleńkie żydowskie państwo narodowe w jakichkolwiek granicach jest nie do przyjęcia. Mówiący po hebrajsku Żydzi uznani są za „kolonialistów” niezależnie od tego, czy mieszkają w Judei, czy w Tel Awiwie.


Wielu zachodnich lewicowców, którzy głośno mówią, że przeciwstawiają się imperializmowi, z hipokryzją popierają rasistowską koncepcję, że Bliski Wschód jest w jakiś sposób wyłącznie dla muzułmańskich Arabów. Jak na ironię, określenie „Bliski Wschód” jest zachodniego pochodzenia i wprowadzili je Brytyjczycy w XIX wieku.


Świat muzułmańsko-arabski z powodzeniem rozpropagował siebie jako “dziedzica” starożytnych i wymarłych cywilizacji regionu, takich jak Babilończycy i Egipcjanie z czasów faraonów. Arabskie kierownictwo OWP absurdalnie twierdzi, że są potomkami wymarłych Kananejczyków.


Tętniące życiem i odrodzone państwo żydowskie rozbija jednak próby świata muzułmańsko-arabskiego, by przedstawiać siebie jako “dziedzica” starożytnego Izraela. Nieustające demonizacja i delegitymizacja Izraela jest częścią islamskich, neo-imperialistycznych ambicji, by wymazać z regionu pozostałe ślady rdzennych, przed-islamskich i przed-arabskich cywilizacji.


W książce The New Middle East, nieżyjący już polityk izraelski, Szimon Peres, optymistycznie wyobrażał sobie pokojowy Bliski Wschód oparty na regionalnej współpracy i integracji podobnej do Unii Europejskiej. Ta utopia ignorowała surową rzeczywistość chronicznej przemocy między Arabami i muzułmanami. Jak może Izrael „integrować się” ze światem muzułmańsko-arabskim, który nawet nie potrafi zachować pokoju między sobą?  


W rzeczywistości “normalne” państwo bliskowschodnie jest muzułmańsko-arabskim państwem upadłym i ubogą dyktaturą trzeciego świata, która pławi się w ignorancji i uciska kobiety oraz  wszelkiego rodzaju mniejszości.


Dlaczego odnoszące sukcesy państwo żydowskie pierwszego świata miałoby naśladować zacofane i niezdolne do reform społeczeństwa? Czy zachodni lewicowcy sami chcieliby żyć w despotycznych społeczeństwach, które maltretują kobiety, mniejszości i gejów, jak to robią w Arabii Saudyjskiej i w Iranie? Czy lewicowcy wolą żyć w kwitnących demokracjach, takich jak USA i Wielka Brytania, czy też w zacofanych krajach, takich jak Syria, Irak i Jemen?


W rzeczywistości Izrael jest znakomitym przykładem antyimperialistycznego państwa, które z powodzeniem łączy dumną, starożytną cywilizację z kwitnącą demokracją i najnowszą technologią.


Israel is the Ultimate Anti-Imperialist State

MiDA, 20 lutego 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaDaniel Krygier 


Pisarz i analityk wydarzeń politycznych, stały współpracownik Mida and World Israel News. Mieszka w Izraelu. 

Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1184 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Palestyńczycy, o których nikt nie mówi   Tawil   2018-12-09
ONZ odrzuca rezolucję potępiającą terroryzm Hamasu   Koraszewski   2018-12-08
Sprawa palestyńska jest „islamska”     2018-12-07
Gdzie był UNIFIL, kiedy Hezbollah kopał tunel terroru?   Amos   2018-12-06
Pryncypialność i elastyczność w rozwiązywaniu problemów społecznych   Koraszewski   2018-12-05
Kindertransport – okazjonalna wielkoduszność   Gur   2018-12-04
List dra Denisa MacEoina do Edinburgh University Students' Association   MacEoin   2018-12-02
"Palestyna" urojona   Chesler   2018-12-01
Izrael i Jazydzi   Frantzman   2018-11-29
Nowy niebezpieczny zakręt Unii Europejskiej   Murray   2018-11-27
Kochaj Bliźniego   Lewin   2018-11-26
Żydzi Afryki Północnej pod rządami muzułmańskimi   Blum   2018-11-25
Jak saudyjskie „dary" dla amerykańskich uniwersytetów wybielają religię   Ibrahim   2018-11-23
Bardzo głupia decyzja Airbnb   Maroun   2018-11-22
”Independent”: 3700 słów przyjaznej Hamasowi propagandy   Levick   2018-11-20
Palestyńskie groźby wobec arabskiej normalizacji stosunków z Izraelem   Toameh   2018-11-17
Skandal za kulisami zakazu neonikotynoidów   Ridley   2018-11-17
Powyborcza zaduma: Dokąd zmierzasz Ameryko? Dokąd zmierzacie amerykańscy Żydzi?   Chesler   2018-11-14
Sto lat nowej Europy   Koraszewski   2018-11-13
Antysemityzm jest przede wszystkim nienawiścią, polityka jest tylko wymówką     2018-11-11
Jak Izrael mógłby zwyciężyć w dzisiejszym asymetrycznym konflikcie   Rosenthal   2018-11-10
Mord w Stambule i walka o supremację w świecie sunnickim   Carmon   2018-11-08
Brutalne przebudzenie z palestyńskiego snu   Kedar   2018-11-06
Jesień oświecenia, czyli powszechne zniechęcenie do logiki   Koraszewski   2018-11-05
Pakistan: Asia Bibi uniewinniona po latach oczekiwania na śmierć za ”bluźnierstwo”   Meotti   2018-11-01
Funkcjonariusz z Gazy: HAMAS i FATAH zamienili naszych ludzi w żebraków   Toameh   2018-10-30
”Saudyjska afera” w Stambule ujawnia rywalizację sunnicko sunnicką   Bekdil   2018-10-27
Orzeczenie sprzeczne z rozsądkiem   Yemini   2018-10-26
Prawo, religia i sekularyzacja  w Nigerii   Igwe   2018-10-22
Chrześcijanie skazani na śmierć pod prawem szariatu   Rafizadeh   2018-10-22
Czasem Internet może korygować fake news, a nie tylko je szerzyć   Gross   2018-10-21
Kiepsko skrywany antysemityzm Facebooka   Maroun   2018-10-16
Turcja buduje meczety, likwiduje chrześcijaństwo   Bulut   2018-10-15
Skrzyżowanie Netzarim i narodziny Fake News   Landes   2018-10-14
Wierzę tej palestyńskiej nastolatce   Flatow   2018-10-12
Polityczne paradoksy więzi niemiecko-izraelskich   Sucharewicz   2018-10-11
Narodowe prawo Izraela i palestyńskie kłamstwa   Tawil   2018-10-10
Czy oczekiwanie od Arabów mniej niż od Żydów jest w porządku?   Maroun   2018-10-09
Dzisiaj opublikowana książka   Novella   2018-10-09
”Antysyjonizm” traktuje o Żydach, głupcze!   Tsalic   2018-10-08
Szwecja – schronieniem przestępców   Bergman   2018-10-07
A gdyby Kavanaugh był libaralnym muzułmaninem oskarżonym o terroryzm?   Dershowitz   2018-10-06
Na marginesie tegorocznej Nagrody Pokojowej Nobla     2018-10-06
Przekłuwanie mitu palestyńskich uchodźców   Rosenthal   2018-10-05
Chińska medycyna i policja myśli   Novella   2018-10-05
Trzy „nie” Palestyńczyków: co mają na myśli   Tawil   2018-10-04
Uderzający rasizm Autonomii Palestyńskiej   Bergman   2018-10-03
”Antyimperializm” i apologetyka morderstwa   Sixsmith   2018-10-03
Kto napisał te słowa o Jerozolimie?   Gross   2018-10-02
Samobójcza nienawiść Europy do Ameryki   Koraszewski   2018-10-01
Refleksje o Oslo i procesie pokojowym   Collins   2018-10-01
Dlaczego nie mogę krytykować własnej religii?   Rafizadeh   2018-09-30
Przywódca Hamasu przyznaje, że protesty graniczne są zainscenizowane, nikogo to nie obchodzi   Bergman   2018-09-28
Czy sztuczna inteligencja zapewni nam sztuczny racjonalizm?   Koraszewski   2018-09-25
Dlaczego Żydzi są rdzenną ludnością Palestyny – a Arabowie nie są   Amos   2018-09-25
Wyznanie: od 15 lat leczę się z islamofobii   Lindenberg   2018-09-24
Niewidomy w Betlejem   Flatow   2018-09-23
Co myślą palestyńscy Arabowie?   Roth   2018-09-21
To ”oni”, a nie ”on” zabili Ari Fulda   Peter   2018-09-20
Jak „New York Times” wybiela radykalny islam   Emerson   2018-09-18
Czas zakończyć fałszywą i krzywdzącą narrację   Rosenthal   2018-09-16
Dlaczego Clintonowie dzielili scenę z Farrakhanem?   Dershowitz   2018-09-15
Czy Facebook wspomaga radykalizm?   Rosenthal   2018-09-14
Abbas popełnia te same błędy, co Arafat     2018-09-14
Mosad w Paryżu, albo jak francuska prasa denuncjuje francuskich Żydów   Lewin   2018-09-10
Konfederacja jordańsko-palestyńska – dlaczego nie?   Yemini   2018-09-07
UNRWA i Żydzi   Julius   2018-09-06
Netanjahu, tragicznie, ma rację – Świat nie chroni słabych   Frantzman   2018-09-05
Jerozolima: dlaczego przywódcy palestyńscy mówią ”nie głosujcie”   Tawil   2018-09-04
YouTube blokuje ujawnianie antysemityzmu     2018-09-02
Podział Francji przez Macrona?   Mamou   2018-09-01
Fałszywi sojusznicy Ameryki w Zatoce    Bekdil   2018-08-31
Sfabrykowany kryzys humanitarny UNRWA   Bedein   2018-08-24
Mauretania: USA muszą żądać natychmiastowego uwolnienia przed wyborami kandydata ruchu przeciwko niewolnictwu   Blum   2018-08-23
Wielka Brytania: Dyskryminacja wobec chrześcijańskich uchodźców   Bergman   2018-08-22
Arabski dwugłos o pokoju na Bliskim Wschodzie     2018-08-21
Izrael – nie ma takiego państwa   Koraszewski   2018-08-20
Wybielanie skrajnie prawicowego charakteru partii politycznych na Bliskim Wschodzie   Frantzman   2018-08-20
Wielka Brytania wita ekstremistów – raz za razem   Murray   2018-08-18
Demokratyczna republika Somalilandu    Clarfield   2018-08-16
Chomsky nazywa rosyjską ingerencję dowcipem – zgadnijcie, kogo obwinia?   Dershowitz   2018-08-09
Mój problem z białością   Valdary   2018-08-08
O demokracji   Rosenthal   2018-08-07
Walka z ogniem pod ogniem     2018-08-06
Arabski polityk: Arabowie przegrali wojny i muszą zapłacić cenę     2018-08-05
Znów więcej „Nigdy więcej”   Koraszewski   2018-08-04
Turcja Erdoğana: niechciana w ziemiach arabskich   Bekdil   2018-08-02
Syryjscy działacze o Ahed Tamimi   Frantzman   2018-08-01
Wielkie urojenie brytyjskiego Foreign Office   Murray   2018-07-31
Spustoszenie i zaprzeczenie: Kambodża i akademicka lewica   Blackwell   2018-07-28
Perwersyjna i nikczemna broń - palestyńscy uchodźcy   Rosenthal   2018-07-27
Gdzie Rzym, gdzie Krym, czyli słów kilka o spotkaniach na szczytach   Koraszewski   2018-07-26
 Elektroniczne papierosy i ograniczanie szkód   Ridley   2018-07-25
Żydzi i marzenie wszystkich rdzennych ludów   Bellerose   2018-07-25
Niewypowiedziane wojny przeciwko Izraelowi: Niemcy Wschodnie i skrajna lewica Niemiec Zachodnich w latach 1967-1981: Wywiad z Jeffreyem Herfem   Herf   2018-07-24
Jak Richard Dawkins rasistą został   Koraszewski   2018-07-23
Czego chcą Arabowie? W co wierzą? Co myślą?   Roth   2018-07-23
Po co Izraelowi konstytucja?   Koraszewski   2018-07-22
Historia udaremnionego zamachu terrorystycznego   Rafizadeh   2018-07-20
Plucie na Izrael to wielki (wspierany przez państwo) biznes   Bergman   2018-07-19

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk