Prawda

Sobota, 21 kwietnia 2018 - 13:47

« Poprzedni Następny »


Otumaniony myśliciel twierdzi, że ewolucja nie może wyjaśnić organizmów i ich “dążeń”


Jerry A. Coyne 2018-03-28


Alternet notuje, że Jeremy Sherman “jest teoretykiem decyzji, który bada, jak życie radzi sobie z dylematami – od jego początków do życia codziennego i politycznego”. W artykule poniżej (kliknij na link pod obrazkiem) pokazuje także, że jest dogłębnie zagubiony w sprawie ewolucji. Tytuł jest kuszący, ale “biologiczna tajemnica”, której nauka nie potrafi wyjaśnić, okazuje się czymś trywialnym: czymś, co jest całkowicie wyjaśnialne na gruncie tego, co już wiemy o życiu i ewolucji. Jaka więc jest ta Wielka Biologiczna Tajemnica? Jest nią to, że organizmy wydają się dążyć do czegoś – próbują coś zrobić. To dążenie przyjmuje takie formy jak „próbowanie” (używam takich słów, jakich on używa) przez organizmy pozostania przy życiu, próbowanie rozmnożenia się, próbowanie naprawienia uszkodzonych części ciała, próbowanie chronienia się przed wieloma niebezpieczeństwami, które czyhają na każde stworzenie.


Sherman nadaje tym pozorom dążenia i “celowości” wyszukaną nazwę: “funkcjonalny wysiłek dostosowania “, którą wyjaśnia następnie w ten sposób:

Wysiłek jest celową praca, organizm próbuje osiągnąć to, co jest funkcjonalne – wartościowe dla niego, dostosowane lub reprezentatywne dla jego okoliczności. Wartość wysiłku i reprezentacji ma sens tylko dla organizmów. Organizmy próbują zdobyć dla siebie korzyści ze środowiska. Nieożywione rzeczy tego nie robią.  


W naukach fizycznych po prostu nie ma miejsca na wyjaśnienie zachowania funkcjonalnego dostosowania. Każdy fizyk, który twierdziłby, że subatomowe, atomowe, molekularne lub galaktyczne zjawiska próbują zdobyć korzyści dla siebie w danym środowisku, zostałby wygnany z nauk fizycznych. Fizyk dobrze wie, że księżyc nie próbuje podnieść przypływów dla korzyści własnych lub przypływów.


W odróżnieniu od tego w naukach przyrodniczych i społecznych nie można obejść się bez wyjaśnień, które zakładają zachowanie funkcjonalnego dostosowania. To właśnie rozumie się przez adaptację, cechę, która umożliwia organizmowi zajmowanie się wysiłkami, które funkcjonują dla niego samego, dopasowanymi do środowiska. 

Krótko mówiąc, naukowcy nie potrafią wyjaśnić organizmów. Sherman, który mówi, że jest ateistą, nie daje kreacjonistycznej alternatywy, ale po prostu twierdzi, że mamy ogromną lukę w naszym rozumieniu życia. Jeśli kamienie nie uderzają, by bronić się przed staczaniem się ze zbocza, ani nie próbują naprawiać siebie, kiedy pękają, ani nie tworzą innych kamieni, to dlaczego takie rzeczy robią organizmy? Jak to możliwe, skoro organizmy wyewoluowały ze składników chemicznych, które nie wykazują tych samych „funkcjonalnych wysiłków dostosowania”? (W rzeczywistości, kamienie “próbują” toczyć się po zboczu i “próbują” zamienić się w mniejsze kamienie, a potem w żwir i wreszcie w piasek. Czy w logice Shermana jest błąd?)


Oczywista odpowiedź każdego, kto zna biologię i ewolucję, brzmi: organizmy są produktami genów, które same powstały dawno temu, kiedy – być może wspólnie z rudymentarnym systemem budowy białek – jako arbitralny punkt w continuum chemicznej ewolucji. To prawda, nie rozumiemy, jak zaczęło się życie. Kiedy jednak istniały stworzenia posiadające dziedziczny materiał, który mogły replikować (to jest tautologiczne!), jasne jest, że te replikatory, które pozostawiały więcej kopii, zdominowały populację replikatorów. Jednym ze sposobów, na jakie replikatory mogą to zrobić jest, jak wskazał Richard Dawkins w Samolubnym genie, budowanie sobie wehikułów, które chronią dziedziczny materiał przed szkodami i ułatwiają jego reprodukcję. Te wehikuły to ciała (włączam tu rośliny). Przy istnieniu ciał replikatory spowodują, że będą się zachowywały w sposób sprzyjający dalszej replikacji. W ten sposób otrzymujemy zachowania, które utrzymują je przy życiu, naprawiają własne części, polują na inne i, oczywiście, skłaniają je do reprodukcji - co jest niezbędnym warunkiem ewolucji.  


W ten sposób ewoluują adaptacje, zarówno ciała, jak zachowanie, które Sherman widzi jako niedające się wyjaśnić “dążenia” lub “funkcjonalny wysiłek dostosowania”. Brzmi to niemal, jakby Sherman w ogóle nie znał wyjaśnienia Dawkinsa. W rzeczywistości jednak Sherman rozważa genowe wyjaśnienie, które właśnie podałem i odrzuca je (wytłuściłem najgorsze pomieszanie pojęć):

Co więc wyjaśnia przejście od zjawisk, których nie można wyjaśnić w kategoriach funkcjonalnego wysiłku dostosowania, do zachowań, których nie można wyjaśnić bez odniesienia do funkcjonalnego wysiłku dostosowania?


Milczącym założeniem w nauce jest to, że ewolucja to wyjaśnia. Nie robi tego.


To założenie przybiera trzy postacie. Najpopularniejszą jest, że ewolucja zaczyna się (tutaj, 10 miliardów lat od początku historii wszechświata) kiedy są cząsteczki, które replikują się – specjalne cząsteczki – prawdopodobnie RNA, ponieważ odgrywają zasadniczą rolę w dzisiejszym życiu. Kiedy już istnieją kopiujące się cząsteczki RNA, istnieje dziedziczność i zmienność. Według tego poglądu, różnice w replikowaniu się cząsteczek są początkiem ewolucji, a więc początkiem życia.


To nie wyjaśnia funkcjonalnego wysiłku dostosowania. Nie ma żadnego wysiłku. Cząsteczki nie próbują się kopiować. Są bierne jak każdy molekularny produkt katalizy. Kopiują się, kiedy warunki powodują, że się kopiują. Czy jest tam funkcja lub dostosowanie? Czy jest cokolwiek użytecznego lub funkcjonalnego dla kopiujących się cząsteczek dostosowanych do ich środowiska? 


Można powiedzieć, że każda cząsteczka, która kopiuje się lepiej, funkcjonuje lepiej, ale przy ich bierności (nie próbują się kopiować) jest to tylko perspektywa obserwatora, nie ma w tym więcej prawdy o funkcji niż byłoby w powiedzeniu, że z dwóch piłek staczających się z rampy ta, która przybyła na ziemię pierwsza, miała bardziej użyteczne, funkcjonalne cechy. 
Tak, z punktu widzenia obserwatora miała je, ale to jest tylko wrażenie kogoś z boku. Piłka nie próbuje wygrać wyścigu. Ani też kopiująca się cząsteczka nie próbuje skopiować się, nawet jeśli jest to rodzaj cząsteczki, która w nas jest funkcjonalna jako skład funkcjonalnej informacji, która ogranicza nasze zachowanie. Skład. W nas RNA i DNA nie czynią starań, by przynieść sobie korzyści. Geny nie są samolubne. Nie ma „ja” w tych cząsteczkach, które stara się zrobić cokolwiek dla siebie.

To jest tak głupie, że niemal niewarte odpowiedzi. Cząsteczki nie mają mózgów i nie „próbują” zrobić niczego; kopiowanie jest czymś, co się zdarzyło, a kiedy już się zdarzyło, następuje wszystko inne. To jest niemal tak, jakby Sherman wierzył, że cząsteczki DNA muszą przychodzić z małymi, przyczepionymi mózgami, które powodują, że świadomie „próbują” replikować się w tym sensie, w jakim ludzie „próbują” pojechać do pracy. Jego pan-psychiczne obalenie argumentu staje się jasne, kiedy mówi „nie ma ‘ja’ w tych cząsteczkach, które stara się zrobić cokolwiek dla siebie”. Tak, ma rację: nie ma tam „ja”.


“Ja” w ich świadomej formie dotyczy epifenomenów, które przyszły dużo później, kiedy wyewoluowały duże mózgi. Ale ewolucja nie POTRZEBUJE świadomości: wszystko, czego potrzebuje, to cząsteczki, które potrafią się replikować, z tym że te kopie nie zawsze są doskonałe. (Nie można mieć ewolucji bez mutacji.)


Dalej w tym pogmatwanym artykule Shermen twierdzi – poprawnie – że nie wiemy, jak zaczęło się życie. Nie znaczy to jednak, że prawdopodobnych scenariuszy nie daje się ograniczyć – lub także testować. Kiedy jednak mamy replikatory i ich zdolność do tworzenia białek, które budują ciała (czego także jeszcze nie rozumiemy) reszta jest historią: ewolucyjną historią.


Sherman jest najgorszego rodzaju popularyzatorem nauki – być może gorszym niż kreacjoniści – bo nie kłamie i nie wpycha nam religii. Zamiast tego stawia niereligijne twierdzenia o lukach w nauce, ale te twierdzenia są po prostu błędne. Niemniej wielu laików, którzy połykają te papkę, pomyśli: „Tak, tak, ewolucja musi być niesłuszna, skoro nie potrafi wyjaśnić organizmów; a jeśli nie potrafi zrobić tego, to jak może być poprawna?” Wszystko dlatego, że Sherman nie potrafi zrozumieć, że różnica między kamieniami a organizmami polega na tym, że organizmy mają dziedziczny materiał, który się reprodukuje.


Jeśli chcesz wersję filmową tych poplątanych opowieści Shermana, możesz obejrzeć 20 minut tego poniżej.


A muddled thinker claims that evolution can’t explain organisms or their “strivings”

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne


Profesor (emeritus) na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 764 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Mumia z Atakama nie jest kosmitą   Novella   2018-04-20
Feministyczna geografia w Dartmouth   Coyne   2018-04-19
Dlaczego odmawiamy dostrzegania jaśniejszej strony, choć powinniśmy   Pinker   2018-04-17
Inicjatywa „Globalna Spójność”: nonsens na globalną skalę     2018-04-11
Wreszcie: sensowna dyskusja o “rasie”   i Greg Mayer   2018-04-10
Rolnictwo biodynamiczne: podobne do antropozoficznej medycyny, ale dla farm     2018-04-06
Mózg i kodowanie predyktywne   Novella   2018-04-05
Dziwaczne życie seksualne żabnicy   Coyne   2018-04-04
Dwa kilo prostaty poproszę   Łopatniuk   2018-03-31
Dziennik z Mozambiku: Demony w kurzu   Naskręcki   2018-03-30
Otumaniony myśliciel twierdzi, że ewolucja nie może wyjaśnić organizmów i ich “dążeń”   Coyne   2018-03-28
Orientacja na złe wiadomości nasila się i wpływa na nasze działania   Ridley   2018-03-27
Urojenie fałszywej flagi   Novella   2018-03-24
Zły tydzień dla homeopatii jest dobrym tygodniem dla nauki     2018-03-23
Czy farmerzy mają czekać aż parlamentarzyści podszkolą się w nauce o manioku?   Ongu   2018-03-22
David Barash namawia naukowców do stworzenia człowieko-szympansiej hybrydy   Coyne   2018-03-20
Déjà vu i swojskość   Novella   2018-03-17
“Odwrócenie specjacji” (fuzja gatunków) u kruków   Coyne   2018-03-16
Błąd atrybucji, sofizmat rozszerzenia (atakowanie chochoła) i zasada wielkoduszności   Novella   2018-03-14
Mutualistyczne ptaki nocują w pachwinach i na brzuchach żyraf   Coyne   2018-03-13
Polityczny szympans   Martino   2018-03-09
Najstarsza sztuka jaskiniowa w Europie, to niemal z pewnością dzieło neandertalczyków   Coyne   2018-03-06
Nowa inicjatywa w Kalifornii – magnetyzm nonsensu w działaniu   Novella   2018-03-05
Nie zostawić żadnej mrówki: mrówki noszą rannych towarzyszy do mrowiska i opatrują ich rany   Coyne   2018-03-03
Unikatowy skamieniały owad z nożycami na głowie i tułowiu   Coyne   2018-02-28
Serce na wierzchu   Łopatniuk   2018-02-24
Skąd się wzięły pająki?   Coyne   2018-02-23
Czy kometa zabiła mamuty   Novella   2018-02-22
Zagadka: co zapyla muchołówkę?   Coyne   2018-02-20
“Partenogenetyczny” rak rozmnaża się bez seksu: czy to jest nowy gatunek?   Coyne   2018-02-17
Naturopatyczna propaganda głosi normalne porady dotyczące stylu życia jako własne i dodaje szamaństwo     2018-02-14
Bezwstydne organiczne sianie strachu   Novella   2018-02-12
Fałszywe nadzieje i niewidzialni wrogowie   Anomaly   2018-02-09
Pierwszy exodus Homo sapiens z Afryki?   Coyne   2018-02-06
Niebezpieczeństwa kultury celebrytów   Novella   2018-02-05
Małe kroki, czyli białko, które nie jest młotem na raka (ale i tak się przydaje)   Łopatniuk   2018-02-03
Opera mydlana: Z życia łysek amerykańskich – część VI   Lyon   2018-02-02
List otwarty do Charlotte Allen   Coyne   2018-01-31
Naiwna promocja “integrowania” znachorstwa do medycyny     2018-01-29
Kolejne zachwalanie “całkowicie innego” wyjaśnienia ewolucji   Coyne   2018-01-26
Bekon bez azotynów   Novella   2018-01-25
Specjacja przez hybrydyzację u amazońskich gorzyków?   Coyne   2018-01-23
Dowody, że ptaki drapieżne szerzą pożary leśne, by wypłoszyć zdobycz   Coyne   2018-01-20
Tajemnicze cykle epok lodowych   Ridley   2018-01-19
Pochodzenie ludzkiej muzyki? Samiec kakadu palmowej używa patyka do rytmicznego uderzania w wydrążone drzewa   Coyne   2018-01-18
Powrót “tradycyjnej” astrologii   Novella   2018-01-17
Nowe badanie o tym, jak ewoluują ludzie   Coyne   2018-01-16
Krąg mimikry müllerowskiej   Coyne   2018-01-12
Sztuczna inteligencja będzie symbiozą, nie zaś zastąpieniem   Ridley   2018-01-11
Czy nauka zabija duszę?   S. Pinker   2018-01-09
Dlaczego nie będzie doboru na inteligentne niemowlęta   Ridley   2018-01-05
Powrót łysenkoizmu w Putinowskiej Rosji   Novella   2018-01-03
Pozory mylą, czyli niespodzianki nie zawsze przykre   Łopatniuk   2017-12-30
Obniżenie poprzeczki dla tradycyjnej medycyny chińskiej dla ideologii i zysku     2017-12-29
Multikulturaliści unicestwiają zachodnią cywilizację   Salzman   2017-12-28
Nie znasz przeszłości, nie znasz przyszłości   Mayer   2017-12-27
Alternatywna medycyna zabija   Novella   2017-12-26
Na wpół syntetyczne życie z powiększonym kodem genetycznym   Novella   2017-12-23
Ziemniaki GMO zmniejszą użycie pestycydów i dostarczą więcej gotówki farmerom w Ugandzie   Ongu   2017-12-22
Słusznie o plastiku i PCB, błędnie o zakwaszeniu   Ridley   2017-12-21
Chwytówka modliszkowata ma chodzącą poczwarkę, która wspina się na drzewa przed przekształceniem   Coyne   2017-12-19
Pseudonauka Masaru Emoto   Novella   2017-12-18
Fantastyczne oko przegrzebka pokazane w nowej pracy   Coyne   2017-12-16
Czy ptaki wyewoluowały większe dzioby, by zjadać duże, inwazyjne ślimaki?   Coyne   2017-12-13
Biotechnologia jest pilnie potrzebna w Afryce – dla gospodarki i środowiska   Ridley   2017-12-08
Okrutne zabawy wielorybów   Lyon   2017-12-07
Specjacja zięb z Galápagos przez hybrydyzację   Coyne   2017-12-04
Zrób sobie test ciążowy, Krzysiu   Łopatniuk   2017-12-02
Szopy pracze są inteligentne, ale bywają kłopotliwe   Novella   2017-11-30
Popieranie wiatrowej i słonecznej energii kosztem środowiska   Ridley   2017-11-28
Tradycyjni uzdrawiacze, szczyt o szarlatanerii i “medyczny apartheid” w Południowej Afryce   Igwe   2017-11-25
Prawo Amary   Ridley   2017-11-24
Ewolucja przyłapana na gorącym uczynku   Novella   2017-11-22
Dziwaczny skrzydłoszpon rogaty   Coyne   2017-11-18
Południowoafrykańska saga: kampania dezinformacji grup anty-GMO przeciwko nowej, odpornej na choroby odmianie kukurydzy   Ongu   2017-11-17
Niecne chochliki naszej pamięci   Novella   2017-11-16
BBC znowu błędnie przedstawia ewolucję, opisując nowe odkrycie wczesnych ssaków wyższych   Coyne   2017-11-14
Teraz nawet akceptujących zmianę klimatu nazywa się “negacjonistami   Lomborg   2017-11-13
Nowy gatunek orangutana? Wątpię.   Coyne   2017-11-10
Antynauka czystego jedzenia   Novella   2017-11-08
Wiecej niemądrych twierdzeń, że epigenetyka całkowicie zrewiduje nasz pogląd na ewolucję   Coyne   2017-11-06
Skandal z glifosatem   Ridley   2017-11-04
Ugandyjski dziennikarz: jak informować o biotechnologii, kiedy jej krytycy rozsiewają dezinformację?   Christopher Bendana   2017-11-03
Myślenie spiskowe i rozpoznawanie wzorów   Novella   2017-11-02
Czy wierzysz w duchy?   Łopatniuk   2017-10-28
Dlaczego nie ma pokoju na Bliskim Wschodzie   Salzman   2017-10-25
Jeremy, samotny, lewoskrętny ślimak wreszcie kojarzy się – a potem umiera   Coyne   2017-10-24
Naturopaci: potrafią uczynić nawet sól z Epsom potencjalnym zabójcą     2017-10-23
Niemal pięciokilogramowa żaba żyła na prastarym Madagaskarze   Coyne   2017-10-19
Uroczy wykres, który opowiada naszą historię   Cobb   2017-10-17
Genetycznie modyfikowana pszenica dla wrażliwych na gluten   Novella   2017-10-16
Czy Oświecenie przygasa?   Ridley   2017-10-13
Zdumiewająca, mordująca ptaki modliszka   Coyne   2017-10-13
Indie otwierają laboratorium homeopatyczne   Novella   2017-10-11
Roboty będą uprawiać ziemię   Ridley   2017-10-09
Przełyk Barretta, czyli bez paniki, ale…   Łopatniuk   2017-10-07
“Daily Beast” wypacza epigenetykę oszukańczymi twierdzeniami, że dzieci mogą “odziedziczyć wspomnienia Holocaustu”   Coyne   2017-10-05
Wszystkiego najlepszego w dniu 60. urodzin, centralny dogmacie!   Cobb   2017-10-04
Huragany zdarzają się   Ridley   2017-10-02
Niekochany lewoskrętny ślimak szuka partnera   Coyne   2017-09-28

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

WSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucjiReligia zdrowego rozsądkuKto się boi czarnego luda?Land of the pureświecące rybyLewica klania sieNis zgubic


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk