Prawda

Środa, 20 marca 2019 - 12:23

« Poprzedni Następny »


Otumaniony myśliciel twierdzi, że ewolucja nie może wyjaśnić organizmów i ich “dążeń”


Jerry A. Coyne 2018-03-28


Alternet notuje, że Jeremy Sherman “jest teoretykiem decyzji, który bada, jak życie radzi sobie z dylematami – od jego początków do życia codziennego i politycznego”. W artykule poniżej (kliknij na link pod obrazkiem) pokazuje także, że jest dogłębnie zagubiony w sprawie ewolucji. Tytuł jest kuszący, ale “biologiczna tajemnica”, której nauka nie potrafi wyjaśnić, okazuje się czymś trywialnym: czymś, co jest całkowicie wyjaśnialne na gruncie tego, co już wiemy o życiu i ewolucji. Jaka więc jest ta Wielka Biologiczna Tajemnica? Jest nią to, że organizmy wydają się dążyć do czegoś – próbują coś zrobić. To dążenie przyjmuje takie formy jak „próbowanie” (używam takich słów, jakich on używa) przez organizmy pozostania przy życiu, próbowanie rozmnożenia się, próbowanie naprawienia uszkodzonych części ciała, próbowanie chronienia się przed wieloma niebezpieczeństwami, które czyhają na każde stworzenie.


Sherman nadaje tym pozorom dążenia i “celowości” wyszukaną nazwę: “funkcjonalny wysiłek dostosowania “, którą wyjaśnia następnie w ten sposób:

Wysiłek jest celową praca, organizm próbuje osiągnąć to, co jest funkcjonalne – wartościowe dla niego, dostosowane lub reprezentatywne dla jego okoliczności. Wartość wysiłku i reprezentacji ma sens tylko dla organizmów. Organizmy próbują zdobyć dla siebie korzyści ze środowiska. Nieożywione rzeczy tego nie robią.  


W naukach fizycznych po prostu nie ma miejsca na wyjaśnienie zachowania funkcjonalnego dostosowania. Każdy fizyk, który twierdziłby, że subatomowe, atomowe, molekularne lub galaktyczne zjawiska próbują zdobyć korzyści dla siebie w danym środowisku, zostałby wygnany z nauk fizycznych. Fizyk dobrze wie, że księżyc nie próbuje podnieść przypływów dla korzyści własnych lub przypływów.


W odróżnieniu od tego w naukach przyrodniczych i społecznych nie można obejść się bez wyjaśnień, które zakładają zachowanie funkcjonalnego dostosowania. To właśnie rozumie się przez adaptację, cechę, która umożliwia organizmowi zajmowanie się wysiłkami, które funkcjonują dla niego samego, dopasowanymi do środowiska. 

Krótko mówiąc, naukowcy nie potrafią wyjaśnić organizmów. Sherman, który mówi, że jest ateistą, nie daje kreacjonistycznej alternatywy, ale po prostu twierdzi, że mamy ogromną lukę w naszym rozumieniu życia. Jeśli kamienie nie uderzają, by bronić się przed staczaniem się ze zbocza, ani nie próbują naprawiać siebie, kiedy pękają, ani nie tworzą innych kamieni, to dlaczego takie rzeczy robią organizmy? Jak to możliwe, skoro organizmy wyewoluowały ze składników chemicznych, które nie wykazują tych samych „funkcjonalnych wysiłków dostosowania”? (W rzeczywistości, kamienie “próbują” toczyć się po zboczu i “próbują” zamienić się w mniejsze kamienie, a potem w żwir i wreszcie w piasek. Czy w logice Shermana jest błąd?)


Oczywista odpowiedź każdego, kto zna biologię i ewolucję, brzmi: organizmy są produktami genów, które same powstały dawno temu, kiedy – być może wspólnie z rudymentarnym systemem budowy białek – jako arbitralny punkt w continuum chemicznej ewolucji. To prawda, nie rozumiemy, jak zaczęło się życie. Kiedy jednak istniały stworzenia posiadające dziedziczny materiał, który mogły replikować (to jest tautologiczne!), jasne jest, że te replikatory, które pozostawiały więcej kopii, zdominowały populację replikatorów. Jednym ze sposobów, na jakie replikatory mogą to zrobić jest, jak wskazał Richard Dawkins w Samolubnym genie, budowanie sobie wehikułów, które chronią dziedziczny materiał przed szkodami i ułatwiają jego reprodukcję. Te wehikuły to ciała (włączam tu rośliny). Przy istnieniu ciał replikatory spowodują, że będą się zachowywały w sposób sprzyjający dalszej replikacji. W ten sposób otrzymujemy zachowania, które utrzymują je przy życiu, naprawiają własne części, polują na inne i, oczywiście, skłaniają je do reprodukcji - co jest niezbędnym warunkiem ewolucji.  


W ten sposób ewoluują adaptacje, zarówno ciała, jak zachowanie, które Sherman widzi jako niedające się wyjaśnić “dążenia” lub “funkcjonalny wysiłek dostosowania”. Brzmi to niemal, jakby Sherman w ogóle nie znał wyjaśnienia Dawkinsa. W rzeczywistości jednak Sherman rozważa genowe wyjaśnienie, które właśnie podałem i odrzuca je (wytłuściłem najgorsze pomieszanie pojęć):

Co więc wyjaśnia przejście od zjawisk, których nie można wyjaśnić w kategoriach funkcjonalnego wysiłku dostosowania, do zachowań, których nie można wyjaśnić bez odniesienia do funkcjonalnego wysiłku dostosowania?


Milczącym założeniem w nauce jest to, że ewolucja to wyjaśnia. Nie robi tego.


To założenie przybiera trzy postacie. Najpopularniejszą jest, że ewolucja zaczyna się (tutaj, 10 miliardów lat od początku historii wszechświata) kiedy są cząsteczki, które replikują się – specjalne cząsteczki – prawdopodobnie RNA, ponieważ odgrywają zasadniczą rolę w dzisiejszym życiu. Kiedy już istnieją kopiujące się cząsteczki RNA, istnieje dziedziczność i zmienność. Według tego poglądu, różnice w replikowaniu się cząsteczek są początkiem ewolucji, a więc początkiem życia.


To nie wyjaśnia funkcjonalnego wysiłku dostosowania. Nie ma żadnego wysiłku. Cząsteczki nie próbują się kopiować. Są bierne jak każdy molekularny produkt katalizy. Kopiują się, kiedy warunki powodują, że się kopiują. Czy jest tam funkcja lub dostosowanie? Czy jest cokolwiek użytecznego lub funkcjonalnego dla kopiujących się cząsteczek dostosowanych do ich środowiska? 


Można powiedzieć, że każda cząsteczka, która kopiuje się lepiej, funkcjonuje lepiej, ale przy ich bierności (nie próbują się kopiować) jest to tylko perspektywa obserwatora, nie ma w tym więcej prawdy o funkcji niż byłoby w powiedzeniu, że z dwóch piłek staczających się z rampy ta, która przybyła na ziemię pierwsza, miała bardziej użyteczne, funkcjonalne cechy. 
Tak, z punktu widzenia obserwatora miała je, ale to jest tylko wrażenie kogoś z boku. Piłka nie próbuje wygrać wyścigu. Ani też kopiująca się cząsteczka nie próbuje skopiować się, nawet jeśli jest to rodzaj cząsteczki, która w nas jest funkcjonalna jako skład funkcjonalnej informacji, która ogranicza nasze zachowanie. Skład. W nas RNA i DNA nie czynią starań, by przynieść sobie korzyści. Geny nie są samolubne. Nie ma „ja” w tych cząsteczkach, które stara się zrobić cokolwiek dla siebie.

To jest tak głupie, że niemal niewarte odpowiedzi. Cząsteczki nie mają mózgów i nie „próbują” zrobić niczego; kopiowanie jest czymś, co się zdarzyło, a kiedy już się zdarzyło, następuje wszystko inne. To jest niemal tak, jakby Sherman wierzył, że cząsteczki DNA muszą przychodzić z małymi, przyczepionymi mózgami, które powodują, że świadomie „próbują” replikować się w tym sensie, w jakim ludzie „próbują” pojechać do pracy. Jego pan-psychiczne obalenie argumentu staje się jasne, kiedy mówi „nie ma ‘ja’ w tych cząsteczkach, które stara się zrobić cokolwiek dla siebie”. Tak, ma rację: nie ma tam „ja”.


“Ja” w ich świadomej formie dotyczy epifenomenów, które przyszły dużo później, kiedy wyewoluowały duże mózgi. Ale ewolucja nie POTRZEBUJE świadomości: wszystko, czego potrzebuje, to cząsteczki, które potrafią się replikować, z tym że te kopie nie zawsze są doskonałe. (Nie można mieć ewolucji bez mutacji.)


Dalej w tym pogmatwanym artykule Shermen twierdzi – poprawnie – że nie wiemy, jak zaczęło się życie. Nie znaczy to jednak, że prawdopodobnych scenariuszy nie daje się ograniczyć – lub także testować. Kiedy jednak mamy replikatory i ich zdolność do tworzenia białek, które budują ciała (czego także jeszcze nie rozumiemy) reszta jest historią: ewolucyjną historią.


Sherman jest najgorszego rodzaju popularyzatorem nauki – być może gorszym niż kreacjoniści – bo nie kłamie i nie wpycha nam religii. Zamiast tego stawia niereligijne twierdzenia o lukach w nauce, ale te twierdzenia są po prostu błędne. Niemniej wielu laików, którzy połykają te papkę, pomyśli: „Tak, tak, ewolucja musi być niesłuszna, skoro nie potrafi wyjaśnić organizmów; a jeśli nie potrafi zrobić tego, to jak może być poprawna?” Wszystko dlatego, że Sherman nie potrafi zrozumieć, że różnica między kamieniami a organizmami polega na tym, że organizmy mają dziedziczny materiał, który się reprodukuje.


Jeśli chcesz wersję filmową tych poplątanych opowieści Shermana, możesz obejrzeć 20 minut tego poniżej.


A muddled thinker claims that evolution can’t explain organisms or their “strivings”

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne


Profesor (emeritus) na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 917 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Ewolucja „nieredukowalnie złożonych” białek zapobiegających zamarzaniu u ryb polarnych (i policzek wymierzony Behemu)   Coyne   2019-03-20
Złoty ryż wreszcie dopuszczony w Bangladeszu   Novella   2019-03-19
Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka   Welsh   2019-03-18
Wyprane kłamstwa   Ridley   2019-03-14
Czy islamska teologia i filozofia może wzbogacić etyczną debatę wokół CRISPR?   Coyne   2019-03-06
Kacze dzioby, Umwelt i a priori Kanta   Cobb   2019-03-04
Co kręci płaskoziemców   Novella   2019-03-02
Ślimaki nagoskrzelne mają kolczaste penisy jednorazowego użytku, którymi usuwają plemniki rywala ze swojej partnerki   Coyne   2019-03-01
Zrozumienie nowoczesnych horrorów afrykańskich zakorzenionych w handlu niewolnikami przez Ocean Indyjski   Clarfield   2019-02-28
Raport z sensacyjnym twierdzeniem o ”załamaniu klimatu” jest chwytliwy, ale nieprawdziwy   Lomborg   2019-02-27
Naukowiec analizuje dwa przykłady w nowej książce Behego; stwierdza, że są głęboko błędne   Coyne   2019-02-26
Triasowy mięsak, czyli praprzodkowie żółwi też chorowali na nowotwory   Łopatniuk   2019-02-16
Co nauka może powiedzieć pani Ocasio-Cortez o klimacie   Lomborg   2019-02-15
Kury produkujące leki   Novella   2019-02-14
Rak w raku i przerzut w przerzucie   Łopatniuk   2019-02-09
Prawo niezamierzonych konsekwencji   Novella   2019-02-07
Czy świat rzeczywiście staje się biedniejszy? Odpowiedź Stevena Pinkera   Coyne   2019-02-06
Maniok o wysokiej zawartości żelaza i cynku może poprawić odżywianie i zdrowie w Afryce Zachodniej     2019-02-05
Dalszy spadek zgonów z powodu raka   Novella   2019-02-04
Dokopywanie nauce przez dwóch naukowców i filozofa   Coyne   2019-02-01
Jacy naprawdę byli neandertalczycy?   Novella   2019-01-31
Żywność GM i zmiana opinii   Novella   2019-01-29
Wojny o Oświecenie: kilka refleksji o Enlightenment Now, w rok później   Pinker   2019-01-25
Dunning Kruger a opozycja wobec GMO   Novella   2019-01-23
Nasza pamięć cofa się   Nivella   2019-01-21
Niezrozumienie efektu Dunninga-Krugera   Novella   2019-01-18
Szarlataneria finansowana przez społeczność internetową   Novella   2019-01-16
Nowa duża salamandra ze Stanów Zjednoczonych   Mayer   2019-01-10
Kwitnące rośliny pozostają zdolne do życia po przejściu przez przewód pokarmowy ptactwa wodnego   Coyne   2019-01-07
Radykalne poglądy polityczne korelują z marnym metapoznaniem   Novella   2019-01-05
Nareszcie: owocowy gospodarz dzikiej Drosophila melanogaster   Coyne   2019-01-02
Z końcem roku   Łopatniuk   2019-01-01
Psychologia globalnego pesymizmu   Ridley   2018-12-26
Wiara w Świętego Mikołaja   Novella   2018-12-25
Brudna pardwa górska   Lyon   2018-12-24
Lotosowe szaleństwo   Łopatniuk   2018-12-22
Intrygujące zajęcia na Princeton University   Coyne   2018-12-19
Aktywność umysłowa nie zapobiega osłabieniu umysłowej sprawności   Novella   2018-12-15
Musi się potępić akademicki mobbing uczonego     2018-12-14
Dlaczego sądy nie powinny rozstrzygać o nauce     2018-12-13
Dziennikarze  nie rozumieją nowego raportu USA o klimacie   Lomborg   2018-12-12
Kilka myśli o altruizmie   Coyne   2018-12-10
Nauka nie jest twoim wrogiem   Pinker   2018-12-08
Czy poparcie przez celebrytę może skłonić ludzi do zaakceptowania ewolucji?   Coyne   2018-12-07
Dominujący indyk i jego popisy   Lyon   2018-12-04
Dlaczego kocie języki są kolczaste?   Coyne   2018-12-01
Hiszpania dąży do zakazania alternatywnej medycyny   Novella   2018-11-30
Inżyneria fotosyntezy i jej przeciwnicy   Novella   2018-11-27
Mój list do Darwina   Coyne   2018-11-26
Zapuszczenie   Łopatniuk   2018-11-24
Nowa praca potwierdza sześć podgatunków tygrysa   Coyne   2018-11-21
Nawigacja może być fundamentalna dla myślenia   Novella   2018-11-20
Zrezygnowanie z hamburgerów nie uratuje planety   Lomborg   2018-11-16
Echinacea nie działa na przeziębienie   Novella   2018-11-15
Laserowe skanowanie Archeopteryxa   Novella   2018-11-10
Apoptoza całego ciała   Dennett   2018-11-09
Głębota i polityka pseudogłębi   Hughes   2018-11-08
Niewydolność wątroby spowodowana ekstraktem z zielonej herbaty   Novella   2018-11-06
Skąd wiemy, że niemal wszyscy neandertalczycy byli praworęczni?   Coyne   2018-11-05
Co nam daje psychologia ewolucyjna?   Flock   2018-11-01
Problemy z organiczną żywnością i badaniem raka   Novella   2018-10-31
Geny, które wpływają na ludzką inteligencję i osobowość   Ridley   2018-10-30
Dławiący problem   Łopatniuk   2018-10-27
Niepoprawna ludzkość znowu poprawiona   Koraszewski   2018-10-26
Neandertalskie kości w Chorwacji   Coyne   2018-10-25
Światowa Organizacja Zdrowia udziela poparcia szarlatanerii   Novella   2018-10-24
Socjologia. Uwagi o nauce zaangażowanej   Koraszewski   2018-10-22
Daj ać ja pobruszę …   Łukaszewski   2018-10-20
Opieka zdrowotna neandertalczyków   Novella   2018-10-17
Łez kamienie   Łopatniuk   2018-10-13
Akademicki skandal: troje badaczy umyślnie publikowało fałszywe artykuły o „badaniach żałości”, by pokazać fatalne standardy akademickie w naukach społecznych   Coyne   2018-10-12
Skuteczny kontra patologiczny altruizm   Anomaly   2018-10-10
Czas powiedzieć stop pseudonauce o GMO   Novella   2018-10-02
Trochę inny rak wątroby   Łopatniuk   2018-09-29
Najwcześniejsze znane zwierzę?   Coyne   2018-09-27
Organiczne rolnictwo nie jest najlepsze   Novella   2018-09-24
Ateista z chwilową luką w pamięci i w szoku niewolnictwa   Dawkins   2018-09-21
Stereotypy są często szkodliwe a zarazem poprawne   Shpancer   2018-09-21
Atak “doktorostwa Wolfson” na rodziców chłopca, który zmarł na koklusz     2018-09-20
Probiotyki – to skomplikowane   Novella   2018-09-13
Przesądy i złudzenie kontroli   Novella   2018-09-11
Antyszczepionkowcy - pielęgniarka lub lekarz nie powinni opiekować się dziećmi     2018-09-10
Francuski uniwersytet wyrzuca homeopatię   Novella   2018-09-08
Plastry uśmierzające ból z Luminas: gdzie słowa „kwantum” i „energia” w rzeczywistości znaczą „magia”     2018-09-07
Odkryto nowy rodzaj neuronów u ludzi   Novella   2018-09-06
Epigenetyka: powrót Lamarcka? Nie tak szybko!   Coyne   2018-09-05
Przejściowe formy przodków żółwia   Novella   2018-09-03
Recenzja nowej książki Davida Quammena o drzewach ewolucyjnych (i porównanie z innymi recenzjami)   Coyne   2018-09-01
Dlaczego jedne sowy mają kępki piór na uszach, a inne nie?   Lyon   2018-08-30
Psychoaktywny lek i doświadczenie śmierci   Novella   2018-08-29
Samce koników morskich, które są ciężarne, redukują inwestycję w potomstwo, jeśli widzą seksowną samicę   Coyne   2018-08-28
Uderzające podobieństwo: rewolucyjne wyniki badań nad bliźniętami   Dynesen   2018-08-27
Ale tego wija lepiej zostaw w spokoju   Łopatniuk   2018-08-24
Ile jest ziemi nadającej się pod uprawę?   Novella   2018-08-22
Więcej o szarlatanerii komórek macierzystych   Novella   2018-08-18
Kontrolowane próby szczepionek   Novella   2018-08-15
Ogniska odry w Brooklynie w 2013 r.: Badanie kosztów antyszczepionkowej pseudonauki     2018-08-14
Uprzednie doświadczenie wpływa na to, co widzimy   Novella   2018-08-11
Efekt Krugera-Dunninga, antyszczepionkowcy i arogancja ignorancji     2018-08-09
Nowe zastosowania zużytych filtrów do dializy   Blum   2018-08-07

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamiki


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk