Prawda

Poniedziałek, 24 wrzesnia 2018 - 09:29

« Poprzedni Następny »


Otumaniony myśliciel twierdzi, że ewolucja nie może wyjaśnić organizmów i ich “dążeń”


Jerry A. Coyne 2018-03-28


Alternet notuje, że Jeremy Sherman “jest teoretykiem decyzji, który bada, jak życie radzi sobie z dylematami – od jego początków do życia codziennego i politycznego”. W artykule poniżej (kliknij na link pod obrazkiem) pokazuje także, że jest dogłębnie zagubiony w sprawie ewolucji. Tytuł jest kuszący, ale “biologiczna tajemnica”, której nauka nie potrafi wyjaśnić, okazuje się czymś trywialnym: czymś, co jest całkowicie wyjaśnialne na gruncie tego, co już wiemy o życiu i ewolucji. Jaka więc jest ta Wielka Biologiczna Tajemnica? Jest nią to, że organizmy wydają się dążyć do czegoś – próbują coś zrobić. To dążenie przyjmuje takie formy jak „próbowanie” (używam takich słów, jakich on używa) przez organizmy pozostania przy życiu, próbowanie rozmnożenia się, próbowanie naprawienia uszkodzonych części ciała, próbowanie chronienia się przed wieloma niebezpieczeństwami, które czyhają na każde stworzenie.


Sherman nadaje tym pozorom dążenia i “celowości” wyszukaną nazwę: “funkcjonalny wysiłek dostosowania “, którą wyjaśnia następnie w ten sposób:

Wysiłek jest celową praca, organizm próbuje osiągnąć to, co jest funkcjonalne – wartościowe dla niego, dostosowane lub reprezentatywne dla jego okoliczności. Wartość wysiłku i reprezentacji ma sens tylko dla organizmów. Organizmy próbują zdobyć dla siebie korzyści ze środowiska. Nieożywione rzeczy tego nie robią.  


W naukach fizycznych po prostu nie ma miejsca na wyjaśnienie zachowania funkcjonalnego dostosowania. Każdy fizyk, który twierdziłby, że subatomowe, atomowe, molekularne lub galaktyczne zjawiska próbują zdobyć korzyści dla siebie w danym środowisku, zostałby wygnany z nauk fizycznych. Fizyk dobrze wie, że księżyc nie próbuje podnieść przypływów dla korzyści własnych lub przypływów.


W odróżnieniu od tego w naukach przyrodniczych i społecznych nie można obejść się bez wyjaśnień, które zakładają zachowanie funkcjonalnego dostosowania. To właśnie rozumie się przez adaptację, cechę, która umożliwia organizmowi zajmowanie się wysiłkami, które funkcjonują dla niego samego, dopasowanymi do środowiska. 

Krótko mówiąc, naukowcy nie potrafią wyjaśnić organizmów. Sherman, który mówi, że jest ateistą, nie daje kreacjonistycznej alternatywy, ale po prostu twierdzi, że mamy ogromną lukę w naszym rozumieniu życia. Jeśli kamienie nie uderzają, by bronić się przed staczaniem się ze zbocza, ani nie próbują naprawiać siebie, kiedy pękają, ani nie tworzą innych kamieni, to dlaczego takie rzeczy robią organizmy? Jak to możliwe, skoro organizmy wyewoluowały ze składników chemicznych, które nie wykazują tych samych „funkcjonalnych wysiłków dostosowania”? (W rzeczywistości, kamienie “próbują” toczyć się po zboczu i “próbują” zamienić się w mniejsze kamienie, a potem w żwir i wreszcie w piasek. Czy w logice Shermana jest błąd?)


Oczywista odpowiedź każdego, kto zna biologię i ewolucję, brzmi: organizmy są produktami genów, które same powstały dawno temu, kiedy – być może wspólnie z rudymentarnym systemem budowy białek – jako arbitralny punkt w continuum chemicznej ewolucji. To prawda, nie rozumiemy, jak zaczęło się życie. Kiedy jednak istniały stworzenia posiadające dziedziczny materiał, który mogły replikować (to jest tautologiczne!), jasne jest, że te replikatory, które pozostawiały więcej kopii, zdominowały populację replikatorów. Jednym ze sposobów, na jakie replikatory mogą to zrobić jest, jak wskazał Richard Dawkins w Samolubnym genie, budowanie sobie wehikułów, które chronią dziedziczny materiał przed szkodami i ułatwiają jego reprodukcję. Te wehikuły to ciała (włączam tu rośliny). Przy istnieniu ciał replikatory spowodują, że będą się zachowywały w sposób sprzyjający dalszej replikacji. W ten sposób otrzymujemy zachowania, które utrzymują je przy życiu, naprawiają własne części, polują na inne i, oczywiście, skłaniają je do reprodukcji - co jest niezbędnym warunkiem ewolucji.  


W ten sposób ewoluują adaptacje, zarówno ciała, jak zachowanie, które Sherman widzi jako niedające się wyjaśnić “dążenia” lub “funkcjonalny wysiłek dostosowania”. Brzmi to niemal, jakby Sherman w ogóle nie znał wyjaśnienia Dawkinsa. W rzeczywistości jednak Sherman rozważa genowe wyjaśnienie, które właśnie podałem i odrzuca je (wytłuściłem najgorsze pomieszanie pojęć):

Co więc wyjaśnia przejście od zjawisk, których nie można wyjaśnić w kategoriach funkcjonalnego wysiłku dostosowania, do zachowań, których nie można wyjaśnić bez odniesienia do funkcjonalnego wysiłku dostosowania?


Milczącym założeniem w nauce jest to, że ewolucja to wyjaśnia. Nie robi tego.


To założenie przybiera trzy postacie. Najpopularniejszą jest, że ewolucja zaczyna się (tutaj, 10 miliardów lat od początku historii wszechświata) kiedy są cząsteczki, które replikują się – specjalne cząsteczki – prawdopodobnie RNA, ponieważ odgrywają zasadniczą rolę w dzisiejszym życiu. Kiedy już istnieją kopiujące się cząsteczki RNA, istnieje dziedziczność i zmienność. Według tego poglądu, różnice w replikowaniu się cząsteczek są początkiem ewolucji, a więc początkiem życia.


To nie wyjaśnia funkcjonalnego wysiłku dostosowania. Nie ma żadnego wysiłku. Cząsteczki nie próbują się kopiować. Są bierne jak każdy molekularny produkt katalizy. Kopiują się, kiedy warunki powodują, że się kopiują. Czy jest tam funkcja lub dostosowanie? Czy jest cokolwiek użytecznego lub funkcjonalnego dla kopiujących się cząsteczek dostosowanych do ich środowiska? 


Można powiedzieć, że każda cząsteczka, która kopiuje się lepiej, funkcjonuje lepiej, ale przy ich bierności (nie próbują się kopiować) jest to tylko perspektywa obserwatora, nie ma w tym więcej prawdy o funkcji niż byłoby w powiedzeniu, że z dwóch piłek staczających się z rampy ta, która przybyła na ziemię pierwsza, miała bardziej użyteczne, funkcjonalne cechy. 
Tak, z punktu widzenia obserwatora miała je, ale to jest tylko wrażenie kogoś z boku. Piłka nie próbuje wygrać wyścigu. Ani też kopiująca się cząsteczka nie próbuje skopiować się, nawet jeśli jest to rodzaj cząsteczki, która w nas jest funkcjonalna jako skład funkcjonalnej informacji, która ogranicza nasze zachowanie. Skład. W nas RNA i DNA nie czynią starań, by przynieść sobie korzyści. Geny nie są samolubne. Nie ma „ja” w tych cząsteczkach, które stara się zrobić cokolwiek dla siebie.

To jest tak głupie, że niemal niewarte odpowiedzi. Cząsteczki nie mają mózgów i nie „próbują” zrobić niczego; kopiowanie jest czymś, co się zdarzyło, a kiedy już się zdarzyło, następuje wszystko inne. To jest niemal tak, jakby Sherman wierzył, że cząsteczki DNA muszą przychodzić z małymi, przyczepionymi mózgami, które powodują, że świadomie „próbują” replikować się w tym sensie, w jakim ludzie „próbują” pojechać do pracy. Jego pan-psychiczne obalenie argumentu staje się jasne, kiedy mówi „nie ma ‘ja’ w tych cząsteczkach, które stara się zrobić cokolwiek dla siebie”. Tak, ma rację: nie ma tam „ja”.


“Ja” w ich świadomej formie dotyczy epifenomenów, które przyszły dużo później, kiedy wyewoluowały duże mózgi. Ale ewolucja nie POTRZEBUJE świadomości: wszystko, czego potrzebuje, to cząsteczki, które potrafią się replikować, z tym że te kopie nie zawsze są doskonałe. (Nie można mieć ewolucji bez mutacji.)


Dalej w tym pogmatwanym artykule Shermen twierdzi – poprawnie – że nie wiemy, jak zaczęło się życie. Nie znaczy to jednak, że prawdopodobnych scenariuszy nie daje się ograniczyć – lub także testować. Kiedy jednak mamy replikatory i ich zdolność do tworzenia białek, które budują ciała (czego także jeszcze nie rozumiemy) reszta jest historią: ewolucyjną historią.


Sherman jest najgorszego rodzaju popularyzatorem nauki – być może gorszym niż kreacjoniści – bo nie kłamie i nie wpycha nam religii. Zamiast tego stawia niereligijne twierdzenia o lukach w nauce, ale te twierdzenia są po prostu błędne. Niemniej wielu laików, którzy połykają te papkę, pomyśli: „Tak, tak, ewolucja musi być niesłuszna, skoro nie potrafi wyjaśnić organizmów; a jeśli nie potrafi zrobić tego, to jak może być poprawna?” Wszystko dlatego, że Sherman nie potrafi zrozumieć, że różnica między kamieniami a organizmami polega na tym, że organizmy mają dziedziczny materiał, który się reprodukuje.


Jeśli chcesz wersję filmową tych poplątanych opowieści Shermana, możesz obejrzeć 20 minut tego poniżej.


A muddled thinker claims that evolution can’t explain organisms or their “strivings”

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne


Profesor (emeritus) na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 842 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Organiczne rolnictwo nie jest najlepsze   Novella   2018-09-24
Ateista z chwilową luką w pamięci i w szoku niewolnictwa   Dawkins   2018-09-21
Stereotypy są często szkodliwe a zarazem poprawne   Shpancer   2018-09-21
Atak “doktorostwa Wolfson” na rodziców chłopca, który zmarł na koklusz     2018-09-20
Probiotyki – to skomplikowane   Novella   2018-09-13
Przesądy i złudzenie kontroli   Novella   2018-09-11
Antyszczepionkowcy - pielęgniarka lub lekarz nie powinni opiekować się dziećmi     2018-09-10
Francuski uniwersytet wyrzuca homeopatię   Novella   2018-09-08
Plastry uśmierzające ból z Luminas: gdzie słowa „kwantum” i „energia” w rzeczywistości znaczą „magia”     2018-09-07
Odkryto nowy rodzaj neuronów u ludzi   Novella   2018-09-06
Epigenetyka: powrót Lamarcka? Nie tak szybko!   Coyne   2018-09-05
Przejściowe formy przodków żółwia   Novella   2018-09-03
Recenzja nowej książki Davida Quammena o drzewach ewolucyjnych (i porównanie z innymi recenzjami)   Coyne   2018-09-01
Dlaczego jedne sowy mają kępki piór na uszach, a inne nie?   Lyon   2018-08-30
Psychoaktywny lek i doświadczenie śmierci   Novella   2018-08-29
Samce koników morskich, które są ciężarne, redukują inwestycję w potomstwo, jeśli widzą seksowną samicę   Coyne   2018-08-28
Uderzające podobieństwo: rewolucyjne wyniki badań nad bliźniętami   Dynesen   2018-08-27
Ale tego wija lepiej zostaw w spokoju   Łopatniuk   2018-08-24
Ile jest ziemi nadającej się pod uprawę?   Novella   2018-08-22
Więcej o szarlatanerii komórek macierzystych   Novella   2018-08-18
Kontrolowane próby szczepionek   Novella   2018-08-15
Ogniska odry w Brooklynie w 2013 r.: Badanie kosztów antyszczepionkowej pseudonauki     2018-08-14
Uprzednie doświadczenie wpływa na to, co widzimy   Novella   2018-08-11
Efekt Krugera-Dunninga, antyszczepionkowcy i arogancja ignorancji     2018-08-09
Nowe zastosowania zużytych filtrów do dializy   Blum   2018-08-07
Puszczyk mszarny   Lyon   2018-08-06
Oprzeć się wiatrom - dobór naturalny, huragany i jaszczurki   Mayer   2018-08-04
Unia Europejska odrzuciła uprawy z edytowanym genomem   Ridley   2018-08-03
Spojrzenie na ruch anty-GMO   Novella   2018-08-02
Tajemne życie morskich ptaków   Ridley   2018-08-01
Więcej dowodów przeciwko „epigenetycznie” dziedziczonym i środowiskowo wprowadzonym zmianom w DNA   Coyne   2018-07-31
Usterka w Matriksie   Novella   2018-07-27
Czy współczesny Homo sapiens wyewoluował w różnych częściach Afryki?   Coyne   2018-07-24
Pandemie, szczepienia, i kuracja mleczna profesora Jastrebowa   Turski   2018-07-21
Sóweczka dwuplamista   Lyon   2018-07-20
Lucyfer, którego wymyślił Zimbardo. O konsekwencjach stanfordzkiego eksperymentu więziennego i skandalu, którego stał się obiektem   Witkowski   2018-07-19
Nie kłacz, gdy kaszlesz   Łopatniuk   2018-07-14
Kwantowe bzdury w parapsychologii   Novella   2018-07-12
Pełzająca percepcja problemów   Novella   2018-07-10
Ale czy mogą cierpieć?   Dawkins   2018-07-07
Wronia inteligencja   Novella   2018-07-06
Gąsienica naśladuje pazurnicę   Coyne   2018-07-05
O mózgach męskich i żeńskich   Novella   2018-07-03
Czy hieny rozbijają ludzki patriarchat?   Coyne   2018-06-30
Mikrobiom jelitowy i stany lękowe   Novella   2018-06-28
Ukośniki przędą spadochrony z nici pajęczej i odlatują po sprawdzeniu wiatru odnóżami   Coyne   2018-06-26
To może być toczeń, czyli o wilku, który pożarł serce   Łopatniuk   2018-06-23
Kreacjonizm i nagonka na Coyne’a w „Daily Caller”   Coyne   2018-06-22
Kłamstwa anty-GMO   Novella   2018-06-20
Protezy kończyn - kolejny postęp   Novella   2018-06-16
Dziwne zawiłości procesu dziedziczenia   Coyne   2018-06-13
Homeopatia, wibracje i oszustwo     2018-06-12
Wyników Séraliniego nie daje się powtórzyć   Novella   2018-06-11
Helen Lawson i czarna maść: wycinanie, wypalanie i zatruwanie w sposób „naturalny”     2018-06-09
Patyczaki mogą rozprzestrzeniać się jak nasiona roślin: w ptasich odchodach   Coyne   2018-06-08
Czy teoria doboru naturalnego Darwina zmieniła nasz pogląd na miejsce ludzkości   Dennett   2018-06-07
Kosmici-głowonogi i panspermia   Novella   2018-06-05
Marność dowodów na przekazywanie wprowadzonych środowiskowo, „epigenetycznych” zmian w DNA kolejnym pokoleniom u ludzi   Coyne   2018-06-04
Homeopatyczne nosodes   Novella   2018-05-31
Fałszywa dychotomia i negacja nauki   Novella   2018-05-28
Nicień w oku bliźniego   Łopatniuk   2018-05-26
Budzenie zmarłych   Novella   2018-05-21
Finansowanie społecznościowe terapii komórkami macierzystymi o nieudowodnionej skuteczności: wykorzystywanie hojności obcych, by płacić za szarlatanerię     2018-05-18
Co mówi nam ruch płaskiej Ziemi     2018-05-17
Osy papierowe + sprytny biolog = tęczowe gniazda   Coyne   2018-05-14
Jak to jest, że Stanisław Burzyński nadal żeruje na zrozpaczonych pacjentach z rakiem?     2018-05-12
Przekonania antyoświeceniowe są „zaskakująco trwałe”     2018-05-11
Jeremy Sherman nadal nie rozumie ewolucji   Coyne   2018-05-09
Zdrowy tryb życia ma znaczenie   Novella   2018-05-08
Miasta są nowymi wyspami Galapagos   Ridley   2018-05-04
O obowiązkowym oznakowywaniu GMO   Novella   2018-05-03
Tydzień Świadomości Homeopatii. Pomaga przypomnieć ludziom, że jest to szarlataneria!     2018-05-02
Znajdź Tiktaalika!   Coyne   2018-05-01
Wzrost potęgi dinozaurów   Novella   2018-04-30
Niebezpieczeństwa martwienia się o sądny dzień   Pinker   2018-04-27
Tako rzecze antyszczepionkowa “wojowniczka mama”, Brittney Kara: jeśli szczepionki są tak wspaniałe, to dlaczego nie wspomina ich Biblia?     2018-04-26
Geny wydają się wyjaśniać większość sukcesów uczniów szkół elitarnych   Ridley   2018-04-25
Akupunktura jadu pszczelego: śmiercionośne znachorstwo, które może zabić     2018-04-23
Mumia z Atakama nie jest kosmitą   Novella   2018-04-20
Feministyczna geografia w Dartmouth   Coyne   2018-04-19
Dlaczego odmawiamy dostrzegania jaśniejszej strony, choć powinniśmy   Pinker   2018-04-17
Inicjatywa „Globalna Spójność”: nonsens na globalną skalę     2018-04-11
Wreszcie: sensowna dyskusja o “rasie”   i Greg Mayer   2018-04-10
Rolnictwo biodynamiczne: podobne do antropozoficznej medycyny, ale dla farm     2018-04-06
Mózg i kodowanie predyktywne   Novella   2018-04-05
Dziwaczne życie seksualne żabnicy   Coyne   2018-04-04
Dwa kilo prostaty poproszę   Łopatniuk   2018-03-31
Dziennik z Mozambiku: Demony w kurzu   Naskręcki   2018-03-30
Otumaniony myśliciel twierdzi, że ewolucja nie może wyjaśnić organizmów i ich “dążeń”   Coyne   2018-03-28
Orientacja na złe wiadomości nasila się i wpływa na nasze działania   Ridley   2018-03-27
Urojenie fałszywej flagi   Novella   2018-03-24
Zły tydzień dla homeopatii jest dobrym tygodniem dla nauki     2018-03-23
Czy farmerzy mają czekać aż parlamentarzyści podszkolą się w nauce o manioku?   Ongu   2018-03-22
David Barash namawia naukowców do stworzenia człowieko-szympansiej hybrydy   Coyne   2018-03-20
Déjà vu i swojskość   Novella   2018-03-17
“Odwrócenie specjacji” (fuzja gatunków) u kruków   Coyne   2018-03-16
Błąd atrybucji, sofizmat rozszerzenia (atakowanie chochoła) i zasada wielkoduszności   Novella   2018-03-14
Mutualistyczne ptaki nocują w pachwinach i na brzuchach żyraf   Coyne   2018-03-13
Polityczny szympans   Martino   2018-03-09
Najstarsza sztuka jaskiniowa w Europie, to niemal z pewnością dzieło neandertalczyków   Coyne   2018-03-06

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Odrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucji


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk