Prawda

Niedziela, 20 maja 2018 - 19:23

« Poprzedni Następny »


Nowe badanie o tym, jak ewoluują ludzie


Jerry A. Coyne 2018-01-16


Wspominałem kilka razy, że najczęstszym pytaniem zadawanym na publicznych wykładach o ewolucji jest: “W jakim kierunku ewoluują ludzie?” Pisałem o tym w kilku postach, także tutajtutaj i tutaj. Odpowiedzi nie są ekscytujące i zazwyczaj ograniczone są do jednej populacji, ponieważ takie badania wymagają śledzenia grupy ludzi przez długi czas, żeby zobaczyć, jakie cechy są skorelowane z wyższym (lub niższym albo przeciętnym) sukcesem reprodukcyjnym. Oto podsumowanie zmian, jakie sądzimy, że zachodzą przez dobór naturalny:


Ludzie w Massachusetts:

 • Totalnie cholesterol: spada.  Przewidywany spadek 3,6% w dziesięciu pokoleniach
 • Waga:  odrobinę rośnie, przewidywany wzrost 1,4% w dziesięciu pokoleniach
 • Wzrost: maleje, przewidywany spadek 1,3% (2,1 cm) w dziesięciu pokoleniach
 • Ciśnienie skurczowe: maleje. Przewidywany spadek 1,9% w dziesięciu pokoleniach
 • Wiek menopauzy: rośnie, przewidywany wzrost 1,6% (0,8 lat) w dziesięciu pokoleniach
 • Wiek przy pierwszym porodzie: maleje, przewidywany spadek 1,7% (z 26,18 do 25,74 lat).

Ludzie w kilku krajach (patrz poniżej), nie jest to jednak badanie całego świata:

 • Zarówno kobiety, jak mężczyźni podlegają naciskowi selekcyjnemu na wcześniejszy wiek przy pierwszych narodzinach we wszystkich populacjach.  Autorzy widzą to jako wynik obniżonej śmiertelności nieletnich dzięki poprawie opieki medycznej, odżywiania i higieny. Jeśli wczesna reprodukcja kosztuje, ale korzyści wzrastają, ponieważ dzieci nie umierają już tak często, to dobór będzie faworyzował reprodukcję we wcześniejszym wieku.
 • “Kobiety podlegają naciskowi selekcyjnemu na późniejszy wiek przy ostatnim porodzie w przedindustrialnej populacji [Finlandia, XVII-XIX w.] i na późniejszy wiek menopauzy w dwóch postindustrialnych populacjach  [USA i Australia, XX w.]. Autorzy nie wyjaśniają podstawy tego wyniku, ale sądzę, że jest tak, ponieważ kobiety żyją obecnie dłużej, dając korzyści selekcyjne kobietom, które mogą mieć więcej potomstwa w wieku, którego nie osiągnęłyby wcześniej. W połączeniu te dwie pierwsze obserwacje pokazują, że „czasowe okno okazji reprodukcyjnej” rozszerza się u ludzi: rozmnażamy się zarówno wcześniej, jak później niż populacje kilka wieków temu.   
 • “Kobiety podlegają naciskowi selekcyjnemu na wyższy wzrost w jednej populacji przedindustrialnej [Gambia, XX w.] i na mniejszy wzrost w trzech populacjach postindustrialnych [Wielka Brytania i USA, XX w.]” Autorzy sugerują, żez tego samego powodu, dla którego jest adaptacyjne wcześniejsze rozmnażanie się w populacjach przemysłowych, jest także adaptacyjne dojrzewanie przy mniejszym wzroście i zwrócenie wysiłków na reprodukcję. Dla wyjaśnienia danych z Gambii sugerują, że taka wymiana nie istnieje w populacjach, gdzie śmiertelność niemowląt niższych i młodszych matek jest wysoka. To, oczywiście, jest specjalnie dopasowane wyjaśnienie i tylko spekulacja. Ważne tutaj są dane.

Rozbieżny dobór: lokalne adaptacje w jednych populacjach ludzi, ale nie w innych. Cechami, o które tu chodzi, a które powstały na ogół w czasie historycznym, nie zaś jak cechy powyżej – o których sądzi się że wyewoluowały w “czasie realnym” (tj. teraz) – są:  

 • Adaptacja do morskiej diety
 • Tolerowanie laktozy
 • Odporność na malarię
 • Odporność na cholerę
 • Zimny klimat
 • Adaptacja do bogatego w arszenik środowiska
 • Adaptacja do znacznych wysokości
 • Jasna pigmentacja
 • Niski wzrost

Nowy artykuł w Proc. Nat. Acad. Sci. Jaleala Sanjaka i współpracowników dodaje informacje z obserwacyjnego zestawu danych z Wielkiej Brytanii. Dane pochodzą z UK Biobank, który ma 500 tysięcy osób nie tylko zmierzonych pod względem różnych cech i “długoterminowego sukcesu reprodukcyjnego” w stosunku do innych ludzi (LTRS; indeks „dostosowania” w oparciu o liczbę dzieci w stosunku do przeciętnej), ale zbadano również ich genotypy pod względem różnych odcinków DNA, co pozwala na analizę genetycznych korelacji między cechami. Znaczy to, że pozorny nacisk selekcyjny na jedną cechę, powiedzmy, na wzrost, może nie odzwierciedlać reprodukcyjnej przewagi bycia niższym lub wyższym, a jedynie fakt, że ekspresja cechy dotyczy niektórych z tych samych genów, które biorą również udział w ekspresji rzeczywistej cechy podlegającej selekcji, powiedzmy, masy ciała. Dla zmierzenia tego efektu badacze przeanalizowali genetyczne dane 157 807 kobiet i 115 902 mężczyzn, żeby spojrzeć na genetyczne korelacje między cechami, zakładając, że dotyczyłoby to obecności tych samych wariantów genetycznych związanych ze skorelowanymi cechami.  


Ponadto, tym, na co trzeba spojrzeć, jeśli cecha podlega doborowi, jest to, czy te same warianty genetyczne związane z tą cechą, są także związane z LTRS. Jeśli nie są, to nie możemy powiedzieć, że zmienność cechy ma jakiś związek ze zmiennością “dostosowania”.  


To jest ulepszenie w stosunku do wcześniejszych badań, w których cechy są na ogół badane indywidualnie bez brania pod uwagę genetycznych korelacji.


Było tam mnóstwo korelacji, ale wiele wykluczono przez pokazanie, że “dobór” jednej cechy może w rzeczywistości być doborem genetycznie skorelowanej cechy. Tutaj jest więc krótka lista cech, które w tym badaniu brytyjskim były dobierane niezależnie:

 • Wiek pierwszego porodu (czyli pierwszej reprodukcji) u kobiet. Jest coraz niższy. To nie jest nowy wynik, ale po raz pierwszy potwierdzony przez dane brytyjskie i wydaje się, że może to być powszechne zjawisko.
 • Dobór faworyzuje niższe kobiety. (Wydaje się faworyzować wyższych mężczyzn, ale wzrost mężczyzn nie był genetycznie skorelowany z LTRS).
 • Dobór faworyzuje wyższy wskaźnik masy ciała (BMI) u mężczyzn. (Wyniki pokazały nieistotny trend w tym samy kierunku u kobiet.) BMI jest masą ciała (zazwyczaj wyrażaną w kilogramach) podzieloną przez kwadrat wzrostu (zazwyczaj wyrażany w metrach). Często używa się go do oceny, czy ludzie są chudzi, “normalni” czy otyli.

To są główne wyniki, a większość z nich, poza doborem na większy BMI u mężczyzn (i, być może, słabszy efekt u kobiet) zgadzają się z poprzednimi wynikami. Jeśli chodzi o to, dlaczego jest taki dobór, możemy tylko spekulować. Wyraźnie, te kobiety, które rozmnażają się wcześniej, będą miały wyższe dostosowanie, to więc nie jest problematyczne. Dlaczego jednak niższe kobiety lub grubsi mężczyźni pozostawiają więcej potomków, nie potrafię skomentować.  


Były także pewne sprzeczności z wcześniejszymi wynikami: to badania, na przykład, nie znalazło korelacji między LTRS i wiekiem menopauzy, podczas gdy wcześniejsze badania wskazywały na to, że dobór faworyzuje późniejszą menopauzę. To jest jeden z problemów z ekstrapolacją wyników z jednej populacji lub badania na inne.


Warto na koniec zerknąć na listę potencjalnych problemów z wynikami, podaną przez autorów:


Jest kilka innych ważnych zastrzeżeń i ograniczeń przedstawionej przez nas analizy. Wszystkie nasze wyniki są uwarunkowane zestawem fenotypów, jakie mierzyliśmy; istnieje realna możliwość, że są niezmierzone fenotypy, które napędzają lub mylą część naszych wyników. Jest to związane ze zjawiskiem pozornego doboru i należy o tym zawsze pamiętać, kiedy bada się dobór fenotypowy. Ponadto, ocenialiśmy genetyczne korelacje używając markerów SNP (frekwencja rzadszego allelu >0,01), co może być źródłem błędu, ponieważ warianty genetyczne o szkodliwych efektach na dostosowanie są rzadsze i mogą być nieobecne w naszej analizie. Istnieją też dowody, że populacja UKB może nie być w pełni reprezentatywna dla całej populacji Wielkiej Brytanii. Potencjalne skrzywienie (na rzecz zdrowych uczestników) w UKB jest ważne i musi zostać uwzględnione, bo może mieć ilościowy efekt w naszych oszacowaniach, ale ten błąd prawdopodobnie nie jest wystarczająco duży, by zakłócić w jakościowy sposób wnioski z naszej pracy.


W sumie więc nie ma tu nic zdumiewającego, ale jest staranna analiza, która potwierdza do pewnego stopnia poprzednie wyniki i daje więcej zaufania do rezultatów badania tych autorów niż robią to poprzednie badania. Jeśli jest tu jeden wynik, w który wierzę, to jest nim to, że w niemal wszystkich badaniach nacisk selekcyjny jest na kobiety, by rozmnażały się wcześniej. (To jest skrót powiedzenia, że „kobiety, które zaczynają rozmnażać się wcześniej, pozostawiają więcej potomków”.) Przy sytuacji, w której wczesna reprodukcja nie ma jakichś innych efektów niż ten, że redukuje LTRS, jest dość jasne, dlaczego dobór tak działa. Oczywiście, może istnieć granica (bardzo młode dziewczynki nie są dojrzałe do porodu), ale wydaje się, że w przyszłości przeciętny wiek pierwszego porodu będzie niższy niż obecnie.


Nie to jednak ekscytuje większość ludzi, kiedy zadają mi PYTANIE: chcą wiedzieć, czy stajemy się bystrzejsi, przystojniejsi lub silniejsi. No cóż, nie mamy na to dowodów.

_________

Sanjak, J. S. et al. 2017. 2017. Evidence of directional and stabilizing selection in contemporary humans. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 115:151-156. published ahead of print December 18, 2017,


A new study on how humans are evolving

Why Evolution Is True, 8 stycznia 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne


Profesor (emeritus) na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 780 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Finansowanie społecznościowe terapii komórkami macierzystymi o nieudowodnionej skuteczności: wykorzystywanie hojności obcych, by płacić za szarlatanerię     2018-05-18
Co mówi nam ruch płaskiej Ziemi     2018-05-17
Osy papierowe + sprytny biolog = tęczowe gniazda   Coyne   2018-05-14
Jak to jest, że Stanisław Burzyński nadal żeruje na zrozpaczonych pacjentach z rakiem?     2018-05-12
Przekonania antyoświeceniowe są „zaskakująco trwałe”     2018-05-11
Jeremy Sherman nadal nie rozumie ewolucji   Coyne   2018-05-09
Zdrowy tryb życia ma znaczenie   Novella   2018-05-08
Miasta są nowymi wyspami Galapagos   Ridley   2018-05-04
O obowiązkowym oznakowywaniu GMO   Novella   2018-05-03
Tydzień Świadomości Homeopatii. Pomaga przypomnieć ludziom, że jest to szarlataneria!     2018-05-02
Znajdź Tiktaalika!   Coyne   2018-05-01
Wzrost potęgi dinozaurów   Novella   2018-04-30
Niebezpieczeństwa martwienia się o sądny dzień   Pinker   2018-04-27
Tako rzecze antyszczepionkowa “wojowniczka mama”, Brittney Kara: jeśli szczepionki są tak wspaniałe, to dlaczego nie wspomina ich Biblia?     2018-04-26
Geny wydają się wyjaśniać większość sukcesów uczniów szkół elitarnych   Ridley   2018-04-25
Akupunktura jadu pszczelego: śmiercionośne znachorstwo, które może zabić     2018-04-23
Mumia z Atakama nie jest kosmitą   Novella   2018-04-20
Feministyczna geografia w Dartmouth   Coyne   2018-04-19
Dlaczego odmawiamy dostrzegania jaśniejszej strony, choć powinniśmy   Pinker   2018-04-17
Inicjatywa „Globalna Spójność”: nonsens na globalną skalę     2018-04-11
Wreszcie: sensowna dyskusja o “rasie”   i Greg Mayer   2018-04-10
Rolnictwo biodynamiczne: podobne do antropozoficznej medycyny, ale dla farm     2018-04-06
Mózg i kodowanie predyktywne   Novella   2018-04-05
Dziwaczne życie seksualne żabnicy   Coyne   2018-04-04
Dwa kilo prostaty poproszę   Łopatniuk   2018-03-31
Dziennik z Mozambiku: Demony w kurzu   Naskręcki   2018-03-30
Otumaniony myśliciel twierdzi, że ewolucja nie może wyjaśnić organizmów i ich “dążeń”   Coyne   2018-03-28
Orientacja na złe wiadomości nasila się i wpływa na nasze działania   Ridley   2018-03-27
Urojenie fałszywej flagi   Novella   2018-03-24
Zły tydzień dla homeopatii jest dobrym tygodniem dla nauki     2018-03-23
Czy farmerzy mają czekać aż parlamentarzyści podszkolą się w nauce o manioku?   Ongu   2018-03-22
David Barash namawia naukowców do stworzenia człowieko-szympansiej hybrydy   Coyne   2018-03-20
Déjà vu i swojskość   Novella   2018-03-17
“Odwrócenie specjacji” (fuzja gatunków) u kruków   Coyne   2018-03-16
Błąd atrybucji, sofizmat rozszerzenia (atakowanie chochoła) i zasada wielkoduszności   Novella   2018-03-14
Mutualistyczne ptaki nocują w pachwinach i na brzuchach żyraf   Coyne   2018-03-13
Polityczny szympans   Martino   2018-03-09
Najstarsza sztuka jaskiniowa w Europie, to niemal z pewnością dzieło neandertalczyków   Coyne   2018-03-06
Nowa inicjatywa w Kalifornii – magnetyzm nonsensu w działaniu   Novella   2018-03-05
Nie zostawić żadnej mrówki: mrówki noszą rannych towarzyszy do mrowiska i opatrują ich rany   Coyne   2018-03-03
Unikatowy skamieniały owad z nożycami na głowie i tułowiu   Coyne   2018-02-28
Serce na wierzchu   Łopatniuk   2018-02-24
Skąd się wzięły pająki?   Coyne   2018-02-23
Czy kometa zabiła mamuty   Novella   2018-02-22
Zagadka: co zapyla muchołówkę?   Coyne   2018-02-20
“Partenogenetyczny” rak rozmnaża się bez seksu: czy to jest nowy gatunek?   Coyne   2018-02-17
Naturopatyczna propaganda głosi normalne porady dotyczące stylu życia jako własne i dodaje szamaństwo     2018-02-14
Bezwstydne organiczne sianie strachu   Novella   2018-02-12
Fałszywe nadzieje i niewidzialni wrogowie   Anomaly   2018-02-09
Pierwszy exodus Homo sapiens z Afryki?   Coyne   2018-02-06
Niebezpieczeństwa kultury celebrytów   Novella   2018-02-05
Małe kroki, czyli białko, które nie jest młotem na raka (ale i tak się przydaje)   Łopatniuk   2018-02-03
Opera mydlana: Z życia łysek amerykańskich – część VI   Lyon   2018-02-02
List otwarty do Charlotte Allen   Coyne   2018-01-31
Naiwna promocja “integrowania” znachorstwa do medycyny     2018-01-29
Kolejne zachwalanie “całkowicie innego” wyjaśnienia ewolucji   Coyne   2018-01-26
Bekon bez azotynów   Novella   2018-01-25
Specjacja przez hybrydyzację u amazońskich gorzyków?   Coyne   2018-01-23
Dowody, że ptaki drapieżne szerzą pożary leśne, by wypłoszyć zdobycz   Coyne   2018-01-20
Tajemnicze cykle epok lodowych   Ridley   2018-01-19
Pochodzenie ludzkiej muzyki? Samiec kakadu palmowej używa patyka do rytmicznego uderzania w wydrążone drzewa   Coyne   2018-01-18
Powrót “tradycyjnej” astrologii   Novella   2018-01-17
Nowe badanie o tym, jak ewoluują ludzie   Coyne   2018-01-16
Krąg mimikry müllerowskiej   Coyne   2018-01-12
Sztuczna inteligencja będzie symbiozą, nie zaś zastąpieniem   Ridley   2018-01-11
Czy nauka zabija duszę?   S. Pinker   2018-01-09
Dlaczego nie będzie doboru na inteligentne niemowlęta   Ridley   2018-01-05
Powrót łysenkoizmu w Putinowskiej Rosji   Novella   2018-01-03
Pozory mylą, czyli niespodzianki nie zawsze przykre   Łopatniuk   2017-12-30
Obniżenie poprzeczki dla tradycyjnej medycyny chińskiej dla ideologii i zysku     2017-12-29
Multikulturaliści unicestwiają zachodnią cywilizację   Salzman   2017-12-28
Nie znasz przeszłości, nie znasz przyszłości   Mayer   2017-12-27
Alternatywna medycyna zabija   Novella   2017-12-26
Na wpół syntetyczne życie z powiększonym kodem genetycznym   Novella   2017-12-23
Ziemniaki GMO zmniejszą użycie pestycydów i dostarczą więcej gotówki farmerom w Ugandzie   Ongu   2017-12-22
Słusznie o plastiku i PCB, błędnie o zakwaszeniu   Ridley   2017-12-21
Chwytówka modliszkowata ma chodzącą poczwarkę, która wspina się na drzewa przed przekształceniem   Coyne   2017-12-19
Pseudonauka Masaru Emoto   Novella   2017-12-18
Fantastyczne oko przegrzebka pokazane w nowej pracy   Coyne   2017-12-16
Czy ptaki wyewoluowały większe dzioby, by zjadać duże, inwazyjne ślimaki?   Coyne   2017-12-13
Biotechnologia jest pilnie potrzebna w Afryce – dla gospodarki i środowiska   Ridley   2017-12-08
Okrutne zabawy wielorybów   Lyon   2017-12-07
Specjacja zięb z Galápagos przez hybrydyzację   Coyne   2017-12-04
Zrób sobie test ciążowy, Krzysiu   Łopatniuk   2017-12-02
Szopy pracze są inteligentne, ale bywają kłopotliwe   Novella   2017-11-30
Popieranie wiatrowej i słonecznej energii kosztem środowiska   Ridley   2017-11-28
Tradycyjni uzdrawiacze, szczyt o szarlatanerii i “medyczny apartheid” w Południowej Afryce   Igwe   2017-11-25
Prawo Amary   Ridley   2017-11-24
Ewolucja przyłapana na gorącym uczynku   Novella   2017-11-22
Dziwaczny skrzydłoszpon rogaty   Coyne   2017-11-18
Południowoafrykańska saga: kampania dezinformacji grup anty-GMO przeciwko nowej, odpornej na choroby odmianie kukurydzy   Ongu   2017-11-17
Niecne chochliki naszej pamięci   Novella   2017-11-16
BBC znowu błędnie przedstawia ewolucję, opisując nowe odkrycie wczesnych ssaków wyższych   Coyne   2017-11-14
Teraz nawet akceptujących zmianę klimatu nazywa się “negacjonistami   Lomborg   2017-11-13
Nowy gatunek orangutana? Wątpię.   Coyne   2017-11-10
Antynauka czystego jedzenia   Novella   2017-11-08
Wiecej niemądrych twierdzeń, że epigenetyka całkowicie zrewiduje nasz pogląd na ewolucję   Coyne   2017-11-06
Skandal z glifosatem   Ridley   2017-11-04
Ugandyjski dziennikarz: jak informować o biotechnologii, kiedy jej krytycy rozsiewają dezinformację?   Christopher Bendana   2017-11-03
Myślenie spiskowe i rozpoznawanie wzorów   Novella   2017-11-02

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

WSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucjiReligia zdrowego rozsądkuKto się boi czarnego luda?Land of the pureświecące rybyLewica klania sieNis zgubic


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk