Prawda

Wtorek, 23 października 2018 - 18:38

« Poprzedni Następny »


Nowe badanie o tym, jak ewoluują ludzie


Jerry A. Coyne 2018-01-16


Wspominałem kilka razy, że najczęstszym pytaniem zadawanym na publicznych wykładach o ewolucji jest: “W jakim kierunku ewoluują ludzie?” Pisałem o tym w kilku postach, także tutajtutaj i tutaj. Odpowiedzi nie są ekscytujące i zazwyczaj ograniczone są do jednej populacji, ponieważ takie badania wymagają śledzenia grupy ludzi przez długi czas, żeby zobaczyć, jakie cechy są skorelowane z wyższym (lub niższym albo przeciętnym) sukcesem reprodukcyjnym. Oto podsumowanie zmian, jakie sądzimy, że zachodzą przez dobór naturalny:


Ludzie w Massachusetts:

 • Totalnie cholesterol: spada.  Przewidywany spadek 3,6% w dziesięciu pokoleniach
 • Waga:  odrobinę rośnie, przewidywany wzrost 1,4% w dziesięciu pokoleniach
 • Wzrost: maleje, przewidywany spadek 1,3% (2,1 cm) w dziesięciu pokoleniach
 • Ciśnienie skurczowe: maleje. Przewidywany spadek 1,9% w dziesięciu pokoleniach
 • Wiek menopauzy: rośnie, przewidywany wzrost 1,6% (0,8 lat) w dziesięciu pokoleniach
 • Wiek przy pierwszym porodzie: maleje, przewidywany spadek 1,7% (z 26,18 do 25,74 lat).

Ludzie w kilku krajach (patrz poniżej), nie jest to jednak badanie całego świata:

 • Zarówno kobiety, jak mężczyźni podlegają naciskowi selekcyjnemu na wcześniejszy wiek przy pierwszych narodzinach we wszystkich populacjach.  Autorzy widzą to jako wynik obniżonej śmiertelności nieletnich dzięki poprawie opieki medycznej, odżywiania i higieny. Jeśli wczesna reprodukcja kosztuje, ale korzyści wzrastają, ponieważ dzieci nie umierają już tak często, to dobór będzie faworyzował reprodukcję we wcześniejszym wieku.
 • “Kobiety podlegają naciskowi selekcyjnemu na późniejszy wiek przy ostatnim porodzie w przedindustrialnej populacji [Finlandia, XVII-XIX w.] i na późniejszy wiek menopauzy w dwóch postindustrialnych populacjach  [USA i Australia, XX w.]. Autorzy nie wyjaśniają podstawy tego wyniku, ale sądzę, że jest tak, ponieważ kobiety żyją obecnie dłużej, dając korzyści selekcyjne kobietom, które mogą mieć więcej potomstwa w wieku, którego nie osiągnęłyby wcześniej. W połączeniu te dwie pierwsze obserwacje pokazują, że „czasowe okno okazji reprodukcyjnej” rozszerza się u ludzi: rozmnażamy się zarówno wcześniej, jak później niż populacje kilka wieków temu.   
 • “Kobiety podlegają naciskowi selekcyjnemu na wyższy wzrost w jednej populacji przedindustrialnej [Gambia, XX w.] i na mniejszy wzrost w trzech populacjach postindustrialnych [Wielka Brytania i USA, XX w.]” Autorzy sugerują, żez tego samego powodu, dla którego jest adaptacyjne wcześniejsze rozmnażanie się w populacjach przemysłowych, jest także adaptacyjne dojrzewanie przy mniejszym wzroście i zwrócenie wysiłków na reprodukcję. Dla wyjaśnienia danych z Gambii sugerują, że taka wymiana nie istnieje w populacjach, gdzie śmiertelność niemowląt niższych i młodszych matek jest wysoka. To, oczywiście, jest specjalnie dopasowane wyjaśnienie i tylko spekulacja. Ważne tutaj są dane.

Rozbieżny dobór: lokalne adaptacje w jednych populacjach ludzi, ale nie w innych. Cechami, o które tu chodzi, a które powstały na ogół w czasie historycznym, nie zaś jak cechy powyżej – o których sądzi się że wyewoluowały w “czasie realnym” (tj. teraz) – są:  

 • Adaptacja do morskiej diety
 • Tolerowanie laktozy
 • Odporność na malarię
 • Odporność na cholerę
 • Zimny klimat
 • Adaptacja do bogatego w arszenik środowiska
 • Adaptacja do znacznych wysokości
 • Jasna pigmentacja
 • Niski wzrost

Nowy artykuł w Proc. Nat. Acad. Sci. Jaleala Sanjaka i współpracowników dodaje informacje z obserwacyjnego zestawu danych z Wielkiej Brytanii. Dane pochodzą z UK Biobank, który ma 500 tysięcy osób nie tylko zmierzonych pod względem różnych cech i “długoterminowego sukcesu reprodukcyjnego” w stosunku do innych ludzi (LTRS; indeks „dostosowania” w oparciu o liczbę dzieci w stosunku do przeciętnej), ale zbadano również ich genotypy pod względem różnych odcinków DNA, co pozwala na analizę genetycznych korelacji między cechami. Znaczy to, że pozorny nacisk selekcyjny na jedną cechę, powiedzmy, na wzrost, może nie odzwierciedlać reprodukcyjnej przewagi bycia niższym lub wyższym, a jedynie fakt, że ekspresja cechy dotyczy niektórych z tych samych genów, które biorą również udział w ekspresji rzeczywistej cechy podlegającej selekcji, powiedzmy, masy ciała. Dla zmierzenia tego efektu badacze przeanalizowali genetyczne dane 157 807 kobiet i 115 902 mężczyzn, żeby spojrzeć na genetyczne korelacje między cechami, zakładając, że dotyczyłoby to obecności tych samych wariantów genetycznych związanych ze skorelowanymi cechami.  


Ponadto, tym, na co trzeba spojrzeć, jeśli cecha podlega doborowi, jest to, czy te same warianty genetyczne związane z tą cechą, są także związane z LTRS. Jeśli nie są, to nie możemy powiedzieć, że zmienność cechy ma jakiś związek ze zmiennością “dostosowania”.  


To jest ulepszenie w stosunku do wcześniejszych badań, w których cechy są na ogół badane indywidualnie bez brania pod uwagę genetycznych korelacji.


Było tam mnóstwo korelacji, ale wiele wykluczono przez pokazanie, że “dobór” jednej cechy może w rzeczywistości być doborem genetycznie skorelowanej cechy. Tutaj jest więc krótka lista cech, które w tym badaniu brytyjskim były dobierane niezależnie:

 • Wiek pierwszego porodu (czyli pierwszej reprodukcji) u kobiet. Jest coraz niższy. To nie jest nowy wynik, ale po raz pierwszy potwierdzony przez dane brytyjskie i wydaje się, że może to być powszechne zjawisko.
 • Dobór faworyzuje niższe kobiety. (Wydaje się faworyzować wyższych mężczyzn, ale wzrost mężczyzn nie był genetycznie skorelowany z LTRS).
 • Dobór faworyzuje wyższy wskaźnik masy ciała (BMI) u mężczyzn. (Wyniki pokazały nieistotny trend w tym samy kierunku u kobiet.) BMI jest masą ciała (zazwyczaj wyrażaną w kilogramach) podzieloną przez kwadrat wzrostu (zazwyczaj wyrażany w metrach). Często używa się go do oceny, czy ludzie są chudzi, “normalni” czy otyli.

To są główne wyniki, a większość z nich, poza doborem na większy BMI u mężczyzn (i, być może, słabszy efekt u kobiet) zgadzają się z poprzednimi wynikami. Jeśli chodzi o to, dlaczego jest taki dobór, możemy tylko spekulować. Wyraźnie, te kobiety, które rozmnażają się wcześniej, będą miały wyższe dostosowanie, to więc nie jest problematyczne. Dlaczego jednak niższe kobiety lub grubsi mężczyźni pozostawiają więcej potomków, nie potrafię skomentować.  


Były także pewne sprzeczności z wcześniejszymi wynikami: to badania, na przykład, nie znalazło korelacji między LTRS i wiekiem menopauzy, podczas gdy wcześniejsze badania wskazywały na to, że dobór faworyzuje późniejszą menopauzę. To jest jeden z problemów z ekstrapolacją wyników z jednej populacji lub badania na inne.


Warto na koniec zerknąć na listę potencjalnych problemów z wynikami, podaną przez autorów:


Jest kilka innych ważnych zastrzeżeń i ograniczeń przedstawionej przez nas analizy. Wszystkie nasze wyniki są uwarunkowane zestawem fenotypów, jakie mierzyliśmy; istnieje realna możliwość, że są niezmierzone fenotypy, które napędzają lub mylą część naszych wyników. Jest to związane ze zjawiskiem pozornego doboru i należy o tym zawsze pamiętać, kiedy bada się dobór fenotypowy. Ponadto, ocenialiśmy genetyczne korelacje używając markerów SNP (frekwencja rzadszego allelu >0,01), co może być źródłem błędu, ponieważ warianty genetyczne o szkodliwych efektach na dostosowanie są rzadsze i mogą być nieobecne w naszej analizie. Istnieją też dowody, że populacja UKB może nie być w pełni reprezentatywna dla całej populacji Wielkiej Brytanii. Potencjalne skrzywienie (na rzecz zdrowych uczestników) w UKB jest ważne i musi zostać uwzględnione, bo może mieć ilościowy efekt w naszych oszacowaniach, ale ten błąd prawdopodobnie nie jest wystarczająco duży, by zakłócić w jakościowy sposób wnioski z naszej pracy.


W sumie więc nie ma tu nic zdumiewającego, ale jest staranna analiza, która potwierdza do pewnego stopnia poprzednie wyniki i daje więcej zaufania do rezultatów badania tych autorów niż robią to poprzednie badania. Jeśli jest tu jeden wynik, w który wierzę, to jest nim to, że w niemal wszystkich badaniach nacisk selekcyjny jest na kobiety, by rozmnażały się wcześniej. (To jest skrót powiedzenia, że „kobiety, które zaczynają rozmnażać się wcześniej, pozostawiają więcej potomków”.) Przy sytuacji, w której wczesna reprodukcja nie ma jakichś innych efektów niż ten, że redukuje LTRS, jest dość jasne, dlaczego dobór tak działa. Oczywiście, może istnieć granica (bardzo młode dziewczynki nie są dojrzałe do porodu), ale wydaje się, że w przyszłości przeciętny wiek pierwszego porodu będzie niższy niż obecnie.


Nie to jednak ekscytuje większość ludzi, kiedy zadają mi PYTANIE: chcą wiedzieć, czy stajemy się bystrzejsi, przystojniejsi lub silniejsi. No cóż, nie mamy na to dowodów.

_________

Sanjak, J. S. et al. 2017. 2017. Evidence of directional and stabilizing selection in contemporary humans. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 115:151-156. published ahead of print December 18, 2017,


A new study on how humans are evolving

Why Evolution Is True, 8 stycznia 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne


Profesor (emeritus) na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 851 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Socjologia. Uwagi o nauce zaangażowanej   Koraszewski   2018-10-22
Daj ać ja pobruszę …   Łukaszewski   2018-10-20
Opieka zdrowotna neandertalczyków   Novella   2018-10-17
Łez kamienie   Łopatniuk   2018-10-13
Akademicki skandal: troje badaczy umyślnie publikowało fałszywe artykuły o „badaniach żałości”, by pokazać fatalne standardy akademickie w naukach społecznych   Coyne   2018-10-12
Skuteczny kontra patologiczny altruizm   Anomaly   2018-10-10
Czas powiedzieć stop pseudonauce o GMO   Novella   2018-10-02
Trochę inny rak wątroby   Łopatniuk   2018-09-29
Najwcześniejsze znane zwierzę?   Coyne   2018-09-27
Organiczne rolnictwo nie jest najlepsze   Novella   2018-09-24
Ateista z chwilową luką w pamięci i w szoku niewolnictwa   Dawkins   2018-09-21
Stereotypy są często szkodliwe a zarazem poprawne   Shpancer   2018-09-21
Atak “doktorostwa Wolfson” na rodziców chłopca, który zmarł na koklusz     2018-09-20
Probiotyki – to skomplikowane   Novella   2018-09-13
Przesądy i złudzenie kontroli   Novella   2018-09-11
Antyszczepionkowcy - pielęgniarka lub lekarz nie powinni opiekować się dziećmi     2018-09-10
Francuski uniwersytet wyrzuca homeopatię   Novella   2018-09-08
Plastry uśmierzające ból z Luminas: gdzie słowa „kwantum” i „energia” w rzeczywistości znaczą „magia”     2018-09-07
Odkryto nowy rodzaj neuronów u ludzi   Novella   2018-09-06
Epigenetyka: powrót Lamarcka? Nie tak szybko!   Coyne   2018-09-05
Przejściowe formy przodków żółwia   Novella   2018-09-03
Recenzja nowej książki Davida Quammena o drzewach ewolucyjnych (i porównanie z innymi recenzjami)   Coyne   2018-09-01
Dlaczego jedne sowy mają kępki piór na uszach, a inne nie?   Lyon   2018-08-30
Psychoaktywny lek i doświadczenie śmierci   Novella   2018-08-29
Samce koników morskich, które są ciężarne, redukują inwestycję w potomstwo, jeśli widzą seksowną samicę   Coyne   2018-08-28
Uderzające podobieństwo: rewolucyjne wyniki badań nad bliźniętami   Dynesen   2018-08-27
Ale tego wija lepiej zostaw w spokoju   Łopatniuk   2018-08-24
Ile jest ziemi nadającej się pod uprawę?   Novella   2018-08-22
Więcej o szarlatanerii komórek macierzystych   Novella   2018-08-18
Kontrolowane próby szczepionek   Novella   2018-08-15
Ogniska odry w Brooklynie w 2013 r.: Badanie kosztów antyszczepionkowej pseudonauki     2018-08-14
Uprzednie doświadczenie wpływa na to, co widzimy   Novella   2018-08-11
Efekt Krugera-Dunninga, antyszczepionkowcy i arogancja ignorancji     2018-08-09
Nowe zastosowania zużytych filtrów do dializy   Blum   2018-08-07
Puszczyk mszarny   Lyon   2018-08-06
Oprzeć się wiatrom - dobór naturalny, huragany i jaszczurki   Mayer   2018-08-04
Unia Europejska odrzuciła uprawy z edytowanym genomem   Ridley   2018-08-03
Spojrzenie na ruch anty-GMO   Novella   2018-08-02
Tajemne życie morskich ptaków   Ridley   2018-08-01
Więcej dowodów przeciwko „epigenetycznie” dziedziczonym i środowiskowo wprowadzonym zmianom w DNA   Coyne   2018-07-31
Usterka w Matriksie   Novella   2018-07-27
Czy współczesny Homo sapiens wyewoluował w różnych częściach Afryki?   Coyne   2018-07-24
Pandemie, szczepienia, i kuracja mleczna profesora Jastrebowa   Turski   2018-07-21
Sóweczka dwuplamista   Lyon   2018-07-20
Lucyfer, którego wymyślił Zimbardo. O konsekwencjach stanfordzkiego eksperymentu więziennego i skandalu, którego stał się obiektem   Witkowski   2018-07-19
Nie kłacz, gdy kaszlesz   Łopatniuk   2018-07-14
Kwantowe bzdury w parapsychologii   Novella   2018-07-12
Pełzająca percepcja problemów   Novella   2018-07-10
Ale czy mogą cierpieć?   Dawkins   2018-07-07
Wronia inteligencja   Novella   2018-07-06
Gąsienica naśladuje pazurnicę   Coyne   2018-07-05
O mózgach męskich i żeńskich   Novella   2018-07-03
Czy hieny rozbijają ludzki patriarchat?   Coyne   2018-06-30
Mikrobiom jelitowy i stany lękowe   Novella   2018-06-28
Ukośniki przędą spadochrony z nici pajęczej i odlatują po sprawdzeniu wiatru odnóżami   Coyne   2018-06-26
To może być toczeń, czyli o wilku, który pożarł serce   Łopatniuk   2018-06-23
Kreacjonizm i nagonka na Coyne’a w „Daily Caller”   Coyne   2018-06-22
Kłamstwa anty-GMO   Novella   2018-06-20
Protezy kończyn - kolejny postęp   Novella   2018-06-16
Dziwne zawiłości procesu dziedziczenia   Coyne   2018-06-13
Homeopatia, wibracje i oszustwo     2018-06-12
Wyników Séraliniego nie daje się powtórzyć   Novella   2018-06-11
Helen Lawson i czarna maść: wycinanie, wypalanie i zatruwanie w sposób „naturalny”     2018-06-09
Patyczaki mogą rozprzestrzeniać się jak nasiona roślin: w ptasich odchodach   Coyne   2018-06-08
Czy teoria doboru naturalnego Darwina zmieniła nasz pogląd na miejsce ludzkości   Dennett   2018-06-07
Kosmici-głowonogi i panspermia   Novella   2018-06-05
Marność dowodów na przekazywanie wprowadzonych środowiskowo, „epigenetycznych” zmian w DNA kolejnym pokoleniom u ludzi   Coyne   2018-06-04
Homeopatyczne nosodes   Novella   2018-05-31
Fałszywa dychotomia i negacja nauki   Novella   2018-05-28
Nicień w oku bliźniego   Łopatniuk   2018-05-26
Budzenie zmarłych   Novella   2018-05-21
Finansowanie społecznościowe terapii komórkami macierzystymi o nieudowodnionej skuteczności: wykorzystywanie hojności obcych, by płacić za szarlatanerię     2018-05-18
Co mówi nam ruch płaskiej Ziemi     2018-05-17
Osy papierowe + sprytny biolog = tęczowe gniazda   Coyne   2018-05-14
Jak to jest, że Stanisław Burzyński nadal żeruje na zrozpaczonych pacjentach z rakiem?     2018-05-12
Przekonania antyoświeceniowe są „zaskakująco trwałe”     2018-05-11
Jeremy Sherman nadal nie rozumie ewolucji   Coyne   2018-05-09
Zdrowy tryb życia ma znaczenie   Novella   2018-05-08
Miasta są nowymi wyspami Galapagos   Ridley   2018-05-04
O obowiązkowym oznakowywaniu GMO   Novella   2018-05-03
Tydzień Świadomości Homeopatii. Pomaga przypomnieć ludziom, że jest to szarlataneria!     2018-05-02
Znajdź Tiktaalika!   Coyne   2018-05-01
Wzrost potęgi dinozaurów   Novella   2018-04-30
Niebezpieczeństwa martwienia się o sądny dzień   Pinker   2018-04-27
Tako rzecze antyszczepionkowa “wojowniczka mama”, Brittney Kara: jeśli szczepionki są tak wspaniałe, to dlaczego nie wspomina ich Biblia?     2018-04-26
Geny wydają się wyjaśniać większość sukcesów uczniów szkół elitarnych   Ridley   2018-04-25
Akupunktura jadu pszczelego: śmiercionośne znachorstwo, które może zabić     2018-04-23
Mumia z Atakama nie jest kosmitą   Novella   2018-04-20
Feministyczna geografia w Dartmouth   Coyne   2018-04-19
Dlaczego odmawiamy dostrzegania jaśniejszej strony, choć powinniśmy   Pinker   2018-04-17
Inicjatywa „Globalna Spójność”: nonsens na globalną skalę     2018-04-11
Wreszcie: sensowna dyskusja o “rasie”   i Greg Mayer   2018-04-10
Rolnictwo biodynamiczne: podobne do antropozoficznej medycyny, ale dla farm     2018-04-06
Mózg i kodowanie predyktywne   Novella   2018-04-05
Dziwaczne życie seksualne żabnicy   Coyne   2018-04-04
Dwa kilo prostaty poproszę   Łopatniuk   2018-03-31
Dziennik z Mozambiku: Demony w kurzu   Naskręcki   2018-03-30
Otumaniony myśliciel twierdzi, że ewolucja nie może wyjaśnić organizmów i ich “dążeń”   Coyne   2018-03-28
Orientacja na złe wiadomości nasila się i wpływa na nasze działania   Ridley   2018-03-27
Urojenie fałszywej flagi   Novella   2018-03-24

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Uprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk