Prawda

Piątek, 22 lutego 2019 - 21:56

« Poprzedni Następny »


Nowe badanie o tym, jak ewoluują ludzie


Jerry A. Coyne 2018-01-16


Wspominałem kilka razy, że najczęstszym pytaniem zadawanym na publicznych wykładach o ewolucji jest: “W jakim kierunku ewoluują ludzie?” Pisałem o tym w kilku postach, także tutajtutaj i tutaj. Odpowiedzi nie są ekscytujące i zazwyczaj ograniczone są do jednej populacji, ponieważ takie badania wymagają śledzenia grupy ludzi przez długi czas, żeby zobaczyć, jakie cechy są skorelowane z wyższym (lub niższym albo przeciętnym) sukcesem reprodukcyjnym. Oto podsumowanie zmian, jakie sądzimy, że zachodzą przez dobór naturalny:


Ludzie w Massachusetts:

 • Totalnie cholesterol: spada.  Przewidywany spadek 3,6% w dziesięciu pokoleniach
 • Waga:  odrobinę rośnie, przewidywany wzrost 1,4% w dziesięciu pokoleniach
 • Wzrost: maleje, przewidywany spadek 1,3% (2,1 cm) w dziesięciu pokoleniach
 • Ciśnienie skurczowe: maleje. Przewidywany spadek 1,9% w dziesięciu pokoleniach
 • Wiek menopauzy: rośnie, przewidywany wzrost 1,6% (0,8 lat) w dziesięciu pokoleniach
 • Wiek przy pierwszym porodzie: maleje, przewidywany spadek 1,7% (z 26,18 do 25,74 lat).

Ludzie w kilku krajach (patrz poniżej), nie jest to jednak badanie całego świata:

 • Zarówno kobiety, jak mężczyźni podlegają naciskowi selekcyjnemu na wcześniejszy wiek przy pierwszych narodzinach we wszystkich populacjach.  Autorzy widzą to jako wynik obniżonej śmiertelności nieletnich dzięki poprawie opieki medycznej, odżywiania i higieny. Jeśli wczesna reprodukcja kosztuje, ale korzyści wzrastają, ponieważ dzieci nie umierają już tak często, to dobór będzie faworyzował reprodukcję we wcześniejszym wieku.
 • “Kobiety podlegają naciskowi selekcyjnemu na późniejszy wiek przy ostatnim porodzie w przedindustrialnej populacji [Finlandia, XVII-XIX w.] i na późniejszy wiek menopauzy w dwóch postindustrialnych populacjach  [USA i Australia, XX w.]. Autorzy nie wyjaśniają podstawy tego wyniku, ale sądzę, że jest tak, ponieważ kobiety żyją obecnie dłużej, dając korzyści selekcyjne kobietom, które mogą mieć więcej potomstwa w wieku, którego nie osiągnęłyby wcześniej. W połączeniu te dwie pierwsze obserwacje pokazują, że „czasowe okno okazji reprodukcyjnej” rozszerza się u ludzi: rozmnażamy się zarówno wcześniej, jak później niż populacje kilka wieków temu.   
 • “Kobiety podlegają naciskowi selekcyjnemu na wyższy wzrost w jednej populacji przedindustrialnej [Gambia, XX w.] i na mniejszy wzrost w trzech populacjach postindustrialnych [Wielka Brytania i USA, XX w.]” Autorzy sugerują, żez tego samego powodu, dla którego jest adaptacyjne wcześniejsze rozmnażanie się w populacjach przemysłowych, jest także adaptacyjne dojrzewanie przy mniejszym wzroście i zwrócenie wysiłków na reprodukcję. Dla wyjaśnienia danych z Gambii sugerują, że taka wymiana nie istnieje w populacjach, gdzie śmiertelność niemowląt niższych i młodszych matek jest wysoka. To, oczywiście, jest specjalnie dopasowane wyjaśnienie i tylko spekulacja. Ważne tutaj są dane.

Rozbieżny dobór: lokalne adaptacje w jednych populacjach ludzi, ale nie w innych. Cechami, o które tu chodzi, a które powstały na ogół w czasie historycznym, nie zaś jak cechy powyżej – o których sądzi się że wyewoluowały w “czasie realnym” (tj. teraz) – są:  

 • Adaptacja do morskiej diety
 • Tolerowanie laktozy
 • Odporność na malarię
 • Odporność na cholerę
 • Zimny klimat
 • Adaptacja do bogatego w arszenik środowiska
 • Adaptacja do znacznych wysokości
 • Jasna pigmentacja
 • Niski wzrost

Nowy artykuł w Proc. Nat. Acad. Sci. Jaleala Sanjaka i współpracowników dodaje informacje z obserwacyjnego zestawu danych z Wielkiej Brytanii. Dane pochodzą z UK Biobank, który ma 500 tysięcy osób nie tylko zmierzonych pod względem różnych cech i “długoterminowego sukcesu reprodukcyjnego” w stosunku do innych ludzi (LTRS; indeks „dostosowania” w oparciu o liczbę dzieci w stosunku do przeciętnej), ale zbadano również ich genotypy pod względem różnych odcinków DNA, co pozwala na analizę genetycznych korelacji między cechami. Znaczy to, że pozorny nacisk selekcyjny na jedną cechę, powiedzmy, na wzrost, może nie odzwierciedlać reprodukcyjnej przewagi bycia niższym lub wyższym, a jedynie fakt, że ekspresja cechy dotyczy niektórych z tych samych genów, które biorą również udział w ekspresji rzeczywistej cechy podlegającej selekcji, powiedzmy, masy ciała. Dla zmierzenia tego efektu badacze przeanalizowali genetyczne dane 157 807 kobiet i 115 902 mężczyzn, żeby spojrzeć na genetyczne korelacje między cechami, zakładając, że dotyczyłoby to obecności tych samych wariantów genetycznych związanych ze skorelowanymi cechami.  


Ponadto, tym, na co trzeba spojrzeć, jeśli cecha podlega doborowi, jest to, czy te same warianty genetyczne związane z tą cechą, są także związane z LTRS. Jeśli nie są, to nie możemy powiedzieć, że zmienność cechy ma jakiś związek ze zmiennością “dostosowania”.  


To jest ulepszenie w stosunku do wcześniejszych badań, w których cechy są na ogół badane indywidualnie bez brania pod uwagę genetycznych korelacji.


Było tam mnóstwo korelacji, ale wiele wykluczono przez pokazanie, że “dobór” jednej cechy może w rzeczywistości być doborem genetycznie skorelowanej cechy. Tutaj jest więc krótka lista cech, które w tym badaniu brytyjskim były dobierane niezależnie:

 • Wiek pierwszego porodu (czyli pierwszej reprodukcji) u kobiet. Jest coraz niższy. To nie jest nowy wynik, ale po raz pierwszy potwierdzony przez dane brytyjskie i wydaje się, że może to być powszechne zjawisko.
 • Dobór faworyzuje niższe kobiety. (Wydaje się faworyzować wyższych mężczyzn, ale wzrost mężczyzn nie był genetycznie skorelowany z LTRS).
 • Dobór faworyzuje wyższy wskaźnik masy ciała (BMI) u mężczyzn. (Wyniki pokazały nieistotny trend w tym samy kierunku u kobiet.) BMI jest masą ciała (zazwyczaj wyrażaną w kilogramach) podzieloną przez kwadrat wzrostu (zazwyczaj wyrażany w metrach). Często używa się go do oceny, czy ludzie są chudzi, “normalni” czy otyli.

To są główne wyniki, a większość z nich, poza doborem na większy BMI u mężczyzn (i, być może, słabszy efekt u kobiet) zgadzają się z poprzednimi wynikami. Jeśli chodzi o to, dlaczego jest taki dobór, możemy tylko spekulować. Wyraźnie, te kobiety, które rozmnażają się wcześniej, będą miały wyższe dostosowanie, to więc nie jest problematyczne. Dlaczego jednak niższe kobiety lub grubsi mężczyźni pozostawiają więcej potomków, nie potrafię skomentować.  


Były także pewne sprzeczności z wcześniejszymi wynikami: to badania, na przykład, nie znalazło korelacji między LTRS i wiekiem menopauzy, podczas gdy wcześniejsze badania wskazywały na to, że dobór faworyzuje późniejszą menopauzę. To jest jeden z problemów z ekstrapolacją wyników z jednej populacji lub badania na inne.


Warto na koniec zerknąć na listę potencjalnych problemów z wynikami, podaną przez autorów:


Jest kilka innych ważnych zastrzeżeń i ograniczeń przedstawionej przez nas analizy. Wszystkie nasze wyniki są uwarunkowane zestawem fenotypów, jakie mierzyliśmy; istnieje realna możliwość, że są niezmierzone fenotypy, które napędzają lub mylą część naszych wyników. Jest to związane ze zjawiskiem pozornego doboru i należy o tym zawsze pamiętać, kiedy bada się dobór fenotypowy. Ponadto, ocenialiśmy genetyczne korelacje używając markerów SNP (frekwencja rzadszego allelu >0,01), co może być źródłem błędu, ponieważ warianty genetyczne o szkodliwych efektach na dostosowanie są rzadsze i mogą być nieobecne w naszej analizie. Istnieją też dowody, że populacja UKB może nie być w pełni reprezentatywna dla całej populacji Wielkiej Brytanii. Potencjalne skrzywienie (na rzecz zdrowych uczestników) w UKB jest ważne i musi zostać uwzględnione, bo może mieć ilościowy efekt w naszych oszacowaniach, ale ten błąd prawdopodobnie nie jest wystarczająco duży, by zakłócić w jakościowy sposób wnioski z naszej pracy.


W sumie więc nie ma tu nic zdumiewającego, ale jest staranna analiza, która potwierdza do pewnego stopnia poprzednie wyniki i daje więcej zaufania do rezultatów badania tych autorów niż robią to poprzednie badania. Jeśli jest tu jeden wynik, w który wierzę, to jest nim to, że w niemal wszystkich badaniach nacisk selekcyjny jest na kobiety, by rozmnażały się wcześniej. (To jest skrót powiedzenia, że „kobiety, które zaczynają rozmnażać się wcześniej, pozostawiają więcej potomków”.) Przy sytuacji, w której wczesna reprodukcja nie ma jakichś innych efektów niż ten, że redukuje LTRS, jest dość jasne, dlaczego dobór tak działa. Oczywiście, może istnieć granica (bardzo młode dziewczynki nie są dojrzałe do porodu), ale wydaje się, że w przyszłości przeciętny wiek pierwszego porodu będzie niższy niż obecnie.


Nie to jednak ekscytuje większość ludzi, kiedy zadają mi PYTANIE: chcą wiedzieć, czy stajemy się bystrzejsi, przystojniejsi lub silniejsi. No cóż, nie mamy na to dowodów.

_________

Sanjak, J. S. et al. 2017. 2017. Evidence of directional and stabilizing selection in contemporary humans. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 115:151-156. published ahead of print December 18, 2017,


A new study on how humans are evolving

Why Evolution Is True, 8 stycznia 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne


Profesor (emeritus) na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków.  Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 906 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Triasowy mięsak, czyli praprzodkowie żółwi też chorowali na nowotwory   Łopatniuk   2019-02-16
Co nauka może powiedzieć pani Ocasio-Cortez o klimacie   Lomborg   2019-02-15
Kury produkujące leki   Novella   2019-02-14
Rak w raku i przerzut w przerzucie   Łopatniuk   2019-02-09
Prawo niezamierzonych konsekwencji   Novella   2019-02-07
Czy świat rzeczywiście staje się biedniejszy? Odpowiedź Stevena Pinkera   Coyne   2019-02-06
Maniok o wysokiej zawartości żelaza i cynku może poprawić odżywianie i zdrowie w Afryce Zachodniej     2019-02-05
Dalszy spadek zgonów z powodu raka   Novella   2019-02-04
Dokopywanie nauce przez dwóch naukowców i filozofa   Coyne   2019-02-01
Jacy naprawdę byli neandertalczycy?   Novella   2019-01-31
Żywność GM i zmiana opinii   Novella   2019-01-29
Wojny o Oświecenie: kilka refleksji o Enlightenment Now, w rok później   Pinker   2019-01-25
Dunning Kruger a opozycja wobec GMO   Novella   2019-01-23
Nasza pamięć cofa się   Nivella   2019-01-21
Niezrozumienie efektu Dunninga-Krugera   Novella   2019-01-18
Szarlataneria finansowana przez społeczność internetową   Novella   2019-01-16
Nowa duża salamandra ze Stanów Zjednoczonych   Mayer   2019-01-10
Kwitnące rośliny pozostają zdolne do życia po przejściu przez przewód pokarmowy ptactwa wodnego   Coyne   2019-01-07
Radykalne poglądy polityczne korelują z marnym metapoznaniem   Novella   2019-01-05
Nareszcie: owocowy gospodarz dzikiej Drosophila melanogaster   Coyne   2019-01-02
Z końcem roku   Łopatniuk   2019-01-01
Psychologia globalnego pesymizmu   Ridley   2018-12-26
Wiara w Świętego Mikołaja   Novella   2018-12-25
Brudna pardwa górska   Lyon   2018-12-24
Lotosowe szaleństwo   Łopatniuk   2018-12-22
Intrygujące zajęcia na Princeton University   Coyne   2018-12-19
Aktywność umysłowa nie zapobiega osłabieniu umysłowej sprawności   Novella   2018-12-15
Musi się potępić akademicki mobbing uczonego     2018-12-14
Dlaczego sądy nie powinny rozstrzygać o nauce     2018-12-13
Dziennikarze  nie rozumieją nowego raportu USA o klimacie   Lomborg   2018-12-12
Kilka myśli o altruizmie   Coyne   2018-12-10
Nauka nie jest twoim wrogiem   Pinker   2018-12-08
Czy poparcie przez celebrytę może skłonić ludzi do zaakceptowania ewolucji?   Coyne   2018-12-07
Dominujący indyk i jego popisy   Lyon   2018-12-04
Dlaczego kocie języki są kolczaste?   Coyne   2018-12-01
Hiszpania dąży do zakazania alternatywnej medycyny   Novella   2018-11-30
Inżyneria fotosyntezy i jej przeciwnicy   Novella   2018-11-27
Mój list do Darwina   Coyne   2018-11-26
Zapuszczenie   Łopatniuk   2018-11-24
Nowa praca potwierdza sześć podgatunków tygrysa   Coyne   2018-11-21
Nawigacja może być fundamentalna dla myślenia   Novella   2018-11-20
Zrezygnowanie z hamburgerów nie uratuje planety   Lomborg   2018-11-16
Echinacea nie działa na przeziębienie   Novella   2018-11-15
Laserowe skanowanie Archeopteryxa   Novella   2018-11-10
Apoptoza całego ciała   Dennett   2018-11-09
Głębota i polityka pseudogłębi   Hughes   2018-11-08
Niewydolność wątroby spowodowana ekstraktem z zielonej herbaty   Novella   2018-11-06
Skąd wiemy, że niemal wszyscy neandertalczycy byli praworęczni?   Coyne   2018-11-05
Co nam daje psychologia ewolucyjna?   Flock   2018-11-01
Problemy z organiczną żywnością i badaniem raka   Novella   2018-10-31
Geny, które wpływają na ludzką inteligencję i osobowość   Ridley   2018-10-30
Dławiący problem   Łopatniuk   2018-10-27
Niepoprawna ludzkość znowu poprawiona   Koraszewski   2018-10-26
Neandertalskie kości w Chorwacji   Coyne   2018-10-25
Światowa Organizacja Zdrowia udziela poparcia szarlatanerii   Novella   2018-10-24
Socjologia. Uwagi o nauce zaangażowanej   Koraszewski   2018-10-22
Daj ać ja pobruszę …   Łukaszewski   2018-10-20
Opieka zdrowotna neandertalczyków   Novella   2018-10-17
Łez kamienie   Łopatniuk   2018-10-13
Akademicki skandal: troje badaczy umyślnie publikowało fałszywe artykuły o „badaniach żałości”, by pokazać fatalne standardy akademickie w naukach społecznych   Coyne   2018-10-12
Skuteczny kontra patologiczny altruizm   Anomaly   2018-10-10
Czas powiedzieć stop pseudonauce o GMO   Novella   2018-10-02
Trochę inny rak wątroby   Łopatniuk   2018-09-29
Najwcześniejsze znane zwierzę?   Coyne   2018-09-27
Organiczne rolnictwo nie jest najlepsze   Novella   2018-09-24
Ateista z chwilową luką w pamięci i w szoku niewolnictwa   Dawkins   2018-09-21
Stereotypy są często szkodliwe a zarazem poprawne   Shpancer   2018-09-21
Atak “doktorostwa Wolfson” na rodziców chłopca, który zmarł na koklusz     2018-09-20
Probiotyki – to skomplikowane   Novella   2018-09-13
Przesądy i złudzenie kontroli   Novella   2018-09-11
Antyszczepionkowcy - pielęgniarka lub lekarz nie powinni opiekować się dziećmi     2018-09-10
Francuski uniwersytet wyrzuca homeopatię   Novella   2018-09-08
Plastry uśmierzające ból z Luminas: gdzie słowa „kwantum” i „energia” w rzeczywistości znaczą „magia”     2018-09-07
Odkryto nowy rodzaj neuronów u ludzi   Novella   2018-09-06
Epigenetyka: powrót Lamarcka? Nie tak szybko!   Coyne   2018-09-05
Przejściowe formy przodków żółwia   Novella   2018-09-03
Recenzja nowej książki Davida Quammena o drzewach ewolucyjnych (i porównanie z innymi recenzjami)   Coyne   2018-09-01
Dlaczego jedne sowy mają kępki piór na uszach, a inne nie?   Lyon   2018-08-30
Psychoaktywny lek i doświadczenie śmierci   Novella   2018-08-29
Samce koników morskich, które są ciężarne, redukują inwestycję w potomstwo, jeśli widzą seksowną samicę   Coyne   2018-08-28
Uderzające podobieństwo: rewolucyjne wyniki badań nad bliźniętami   Dynesen   2018-08-27
Ale tego wija lepiej zostaw w spokoju   Łopatniuk   2018-08-24
Ile jest ziemi nadającej się pod uprawę?   Novella   2018-08-22
Więcej o szarlatanerii komórek macierzystych   Novella   2018-08-18
Kontrolowane próby szczepionek   Novella   2018-08-15
Ogniska odry w Brooklynie w 2013 r.: Badanie kosztów antyszczepionkowej pseudonauki     2018-08-14
Uprzednie doświadczenie wpływa na to, co widzimy   Novella   2018-08-11
Efekt Krugera-Dunninga, antyszczepionkowcy i arogancja ignorancji     2018-08-09
Nowe zastosowania zużytych filtrów do dializy   Blum   2018-08-07
Puszczyk mszarny   Lyon   2018-08-06
Oprzeć się wiatrom - dobór naturalny, huragany i jaszczurki   Mayer   2018-08-04
Unia Europejska odrzuciła uprawy z edytowanym genomem   Ridley   2018-08-03
Spojrzenie na ruch anty-GMO   Novella   2018-08-02
Tajemne życie morskich ptaków   Ridley   2018-08-01
Więcej dowodów przeciwko „epigenetycznie” dziedziczonym i środowiskowo wprowadzonym zmianom w DNA   Coyne   2018-07-31
Usterka w Matriksie   Novella   2018-07-27
Czy współczesny Homo sapiens wyewoluował w różnych częściach Afryki?   Coyne   2018-07-24
Pandemie, szczepienia, i kuracja mleczna profesora Jastrebowa   Turski   2018-07-21
Sóweczka dwuplamista   Lyon   2018-07-20
Lucyfer, którego wymyślił Zimbardo. O konsekwencjach stanfordzkiego eksperymentu więziennego i skandalu, którego stał się obiektem   Witkowski   2018-07-19

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk