Prawda

Sobota, 15 grudnia 2018 - 05:32

« Poprzedni Następny »


David Barash namawia naukowców do stworzenia człowieko-szympansiej hybrydy


Jerry A. Coyne 2018-03-20


No cóż, to jest chyba najgorszy pomysł ze strony biologa, jaki potrafię sobie wyobrazić, a jego uzasadnienie jest równie marne. Tym pomysłem jest stworzenie hybryd człowiek/szympans (“człekopans”) [“humanzee”], w nadziei, że ich istnienie przekona ludzi, że Homo sapiens nie jest odrębnym, stworzonym bytem, ale jest częścią ewolucyjnego continuum nie tylko z szympansami, ale z wszystkimi gatunkami.

Nasi przodkowie oddzielili się od przodków obu żyjących gatunków szympansów około 6,5 miliona lat temu. Te szympansy są więc naszymi najbliższymi żyjącymi krewnymi.


Często mówi się, że genetycznie jesteśmy niemal identyczni z szympansami, z rozbieżnością zaledwie 1,25% w sekwencjach DNA. Każde białko składa się jednak z wielu zasad DNA (białko zawierające 100 aminokwasów ma 300 zasad DNA w sekwencji kodującej), więc przeciętnie, jeśli dobrze pamiętam, jest co najmniej jedna lub więcej różnica sekwencji między każdym białkiem człowieka i szympansa. A nie wliczam tu DNA w odcinkach regulatorowych, które kontrolują ekspresję genów. W sumie więc, powiedzenie, że jesteśmy w 99% podobni do szympansów, nie znaczy, że jesteśmy niemal tacy sami w kategoriach zarówno białek, jak programu rozwojowego, który buduje ciała z tych białek. Te podobieństwa jednak skłoniły biologów do zastanawiania się, czy możemy stworzyć hybrydy między ludźmi a szympansami. Ponadto mamy 23 pary chromosomów, a inne małpy człekokształtne, włącznie z szympansami, mają 24. To niemal z pewnością spowodowałoby bezpłodność hybryd, nawet gdyby powstały, bo nierówna liczba chromosomów przeszkodziłaby mejozie, tworzeniu się gamet, co wymaga dobrania się w pary chromosomów od obojga rodziców.   


Jak wspomniałem w Ewolucja jest faktem, (przypis 51, s. 245 angielskiego wydania), Ilja Iwanow, rosyjski zoolog, faktycznie tego próbował, zapładniając 3 samice szympansa ludzkimi plemnikami na stacji badawczej we Francuskiej Gwinei. Nie wynikła z tego żadna ciąża ani potomstwo. (Jest prawdopodobne, że użył sztucznego zapłodnienia, choć nie jesteśmy tego pewni!) Później, już w Rosji, Iwanow proponował odwrotny eksperyment: zapłodnienie kobiet (przypuszczalnie sztucznie!) plemnikami szympansa. Na szczęście Rosjanie zatrzymali ten eksperyment i Iwanow, z innych powodów, został zesłany do gułagu. (Jest długie wideo o jego pracy, tutaj, ale nie oglądałem go.)


Jest wiele powodów, dla których nie powinniśmy tworzyć takich hybryd. Przede wszystkim, prawdopodobnie i tak by się nie rozwinęły przy istnieniu genetycznych różnic między gatunkami oraz przy fakcie, że eksperyment, w którym to próbowano, nie powiódł się (choć, oczywiście, inseminacja mogła być źle przeprowadzona). Nie jesteśmy jednak w żaden sposób w stanie przewidzieć, jak rozwinęłaby się hybryda: czy byłby to rodzaj pośredniego zwierzęcia, czy też jakieś dziwaczne stworzenie, głęboko uszkodzone przez rozwojowe anomalie. Różna liczba chromosomów z pewnością spowodowałaby bezpłodność. Pamiętając o naszej totalnej ignorancji, co by z takiego stworzenia wyszło, nawet jeśli mogłoby się ono rozwinąć, lepiej nie próbować.   


I, oczywiście, są tu problemy etyczne. Podczas gdy uważam, że szympansy powinny mieć wiele praw przyznawanych ludziom, włącznie z prawem, by nie były obiektami eksperymentów ani nie były zamykane w zoo, hybryda człowiek-szympans stworzyłaby dodatkowe etyczne dylematy – i to wielkie. Gdyby takie stworzenie było na wpół człowiekiem z „mentalnością hybrydy”,  jakie miałoby prawa? Jak byłoby traktowane? Czy naukowcy trzymaliby je w niewoli, by robić biochemiczne i behawioralne eksperymenty?  Tworzenie hybryd słoneczników jest całkowicie w porządku, ale to jest zupełnie inna sprawa.   


Niemniej David Barash, profesor emeritus psychologii na University of Washington i autor popularnych książek, sugeruje w nowym artykule w “Nautilus” (It’s time to make human-chimp hybrids), że powinniśmy dążyć pełną parą do stworzenia człekopansów. Powodem nie jest nawet jego naukowa ciekawość: mają one po prostu czegoś dowieść – mają obalić pogląd, że ludzie są wyjątkowymi stworzeniami, że nie są częścią ewolucji, ale są stworzeni przez Boga. W jakiś sposób człekopansy pokażą, że to jest niesłuszny pogląd. Tutaj jest jego uzasadnienie (moje podkreślenie):  

Oczywiście wszyscy wiemy o ewolucji (a wiemy bardzo dużo), która wymaga czegoś innego, bo najbardziej podstawowym przesłaniem ewolucji jest ciągłość. I to z powodu tej ciągłości – szczególnie wspólnych genów – prawdopodobnie można stworzyć człekopansy lub szympoczłeki.  Ponadto twierdzę, że fundamentalne przesłanie z takiego stworzenia byłoby ostatnim gwoździem do trumny destrukcyjnej kampanii dezinformacji o braku ciągłości i o hegemonii człowieka nad wszystkim, co żyje. Istnieje olbrzymia góra dowodów, która już demonstruje ciągłość, włącznie (ale nie tylko) z fizjologią, genetyką, anatomią, embriologią i paleontologią, ale jest niemal niemożliwe wyobrażenie sobie, jak najbardziej twardogłowi orędownicy unikatowej nieciągłości biologicznej ludzi mogliby nadal utrzymywać ten pogląd po zetknięciu z rzeczywistą, funkcjonującą kombinacją człowiek-szympans.1


. . . wydaje się równie prawdopodobne, że w obliczu indywiduów, które są wyraźnie pośrednie między człowiekiem i małpą człekokształtną, będzie boleśnie oczywiste, że sztywne rozróżnianie między tymi dwoma nie jest już dłużej możliwe do obrony. Co jednak z tymi przypuszczalnie nieszczęsnymi osobnikami stworzonymi w ten sposób? Ni to ni sio, czy nie będą nieznośnie nieokreślone i niesprecyzowane, skazane na piekło za życia w biologicznej i społecznej nieokreśloności? To jest możliwe, ale można co najmniej dyskutować, czy najwyższa korzyść nauczenia ludzi o ich prawdziwej naturze nie byłaby warta poświęcenia zapłaconego przez kilku nieszczęśliwców.  

“Kilku nieszczęśliwców?” Przede wszystkim, Barash mówi, że już wiemy o ciągłości życia, włącznie z naszym wspólnym przodkiem z szympansami. Pokazywanie stworzenia, które jest połową każdego z tych dwóch gatunków i może być poważnie uszkodzone i zdeformowane, nie przekona ludzi. Jaki możliwyefekt będzie miało pokazanie człekopansa tym, którzy wierzą, że ludzie są specjalni, czy to stworzeni przez Boga, czy tylko uprawnieni do panowania nad zwierzętami na ziemi (nie mówiąc już o lasach)? Sądzenie, że hybryda zmieni zdanie wszystkich, jest pobożnym życzeniem.


Barash przypomina historię Iwanowa, którego eksperymenty nie są znane (dlatego opisałem je w Ewolucja jest faktem). Oczywiście jest to ciekawe, ale potem Barash przechodzi do namawiania, by kontynuować pracę Iwanowa przez stworzenie człekopansów. Nie jest pewien, czy należy to robić przez hybrydyzację (sztuczną, oczywiście; nie możemy pozwolić, by ludzie kopulowali z szympansami) lub przez stworzenie chimery: użycie embrionów człowieka i szympansa (lub wstawienie genów z jednego gatunku do drugiego przy pomocy CRISPR). Preferuje on tworzenie chimer, ale jesteśmy daleko od zrobienia tego. Moim zdaniem nie powinniśmy tego próbować – a przynajmniej nie mając lepszego powodu niż ten podany przez Barasha.


Na koniec Barash serwuje tyradę o tym, dlaczego musimy stworzyć te zwierzęta, ponieważ one obalą religijne twierdzenia o ludzkiej wyjątkowości. Naprawdę jednak, czy musimy wydać tak wiele pieniędzy i wkładać tak wiele wysiłku, by dowieść tego, co już wiemy: że jesteśmy stworzeniami, które wyewoluowały, oddzielając się od naszych najbliższych żyjących krewnych około 6 milionów lat temu? Tworzenie smutnego i prawdopodobnie chorego i zdeformowanego czekopansa jedynie po to, by zaspokoić potrzebę Barasha, by udowodnić, że Księga Rodzaju jest fałszywa, wydaje się marnowaniem czasu i pieniędzy. Tak więc rada, jaką Barash daje w ostatnich kilku akapitach, uderza mnie swoją głupotą:

Przyjazne patrzenie na prospekt człekopansa lub szympoczłeka będzie prawdopodobnie nie tylko kontrowersyjne, ale dla wielu ludzi wręcz niemoralne. Ja jednak twierdzę, że stworzenie człekopansów lub szympoczłeków byłoby nie tylko etyczne, ale głęboko etyczne, nawet jeśli nie podniesie dobrostanu człowieka. Jak może nawet najbardziej zdecydowanie homocentryczny, pomniejszający zwierzęta, religijny fundamentalista utrzymywać, że Bóg stworzył nas na swój obraz i że my i tylko my mamy iskrę bożą, odrębną od wszystkich innych form życia, kiedy zostanie skonfrontowany z żywymi istotami, które niewątpliwie są pośrednie między ludźmi i nie ludźmi?  


W każdym razie nonsensowne naleganie, że istoty ludzkie są unikatowo stworzone na obraz Boga i obdarzone duszą, podczas gdy inne żywe stworzenia są jedynie bestiami, nie tylko pozwoliło, ale zachęcało do postawy wobec świata przyrody ogólnie, a innych zwierząt w szczególności, która w najlepszym wypadku była obojętna, a częściej zwyczajnie antagonistyczna, wojownicza i w wielu wypadkach nie do przyjęcia okrutna. Tylko z powodu tego mitu niektórzy ludzie są w stanie usprawiedliwiać trzymanie zwierząt w tak straszliwych warunkach jak na farmach przemysłowych, nie wspominając już nie pozwalanie im na cokolwiek przypominającego dobre życie. Tylko z powodu tego mitu niektórzy ludzie przypisują embrionowi Homo sapiens specjalne miejsce „potencjalnej osoby”, magicznie wyposażonej w znaczne człowieczeństwo, które uprawnia je do specjalnych względów prawnych i moralnych, niedostępnych dla naszych nie-człowieczych krewnych. Tylko z powodu tego mitu wielu ludzi jest w stanie zaprzeczać krzycząco oczywistemu ewolucyjnemu powiązaniu między nimi i innymi formami życia.


Kiedy wysuwa się twierdzenia o “prawie do życia”, nieodmiennie chodzi o ludzkie życie, a to sztywne rozróżnienie możliwe jest tylko z powodu założenia, że ludzkie życie jakoś wyjątkowo różni się od innych form życia, mimo że wszystko co wiemy z biologii pokazuje, że jest to po prostu nieprawda. Jaki jest lepszy, jaśniejszy i bardziej jednoznaczny sposób pokazania tego niż przez stworzenie nadającego się do życia organizmu, które nie jest ani człowiekiem, ani zwierzęciem, ale ewidentnie czymś pośrednim?

A co z pokazaniem po prostu szkieletu Australopithecus afarensis?

 

Nautilus był pierwotnie stroną internetową finansowaną przez Templetona, ale teraz, kiedy stracili pewne granty (przypuszczalnie Templeton także nie chce człekopansów), mają kłopoty z płaceniem swoim autorom.


David Barash urges scientists to make human-chimp hybrids

Why Evolution Is True, 9 marca 2018

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Szympansy Lucyan 2018-03-21


Nauka

Znalezionych 879 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Musi się potępić akademicki mobbing uczonego     2018-12-14
Dlaczego sądy nie powinny rozstrzygać o nauce     2018-12-13
Dziennikarze  nie rozumieją nowego raportu USA o klimacie   Lomborg   2018-12-12
Kilka myśli o altruizmie   Coyne   2018-12-10
Nauka nie jest twoim wrogiem   Pinker   2018-12-08
Czy poparcie przez celebrytę może skłonić ludzi do zaakceptowania ewolucji?   Coyne   2018-12-07
Dominujący indyk i jego popisy   Lyon   2018-12-04
Dlaczego kocie języki są kolczaste?   Coyne   2018-12-01
Hiszpania dąży do zakazania alternatywnej medycyny   Novella   2018-11-30
Inżyneria fotosyntezy i jej przeciwnicy   Novella   2018-11-27
Mój list do Darwina   Coyne   2018-11-26
Zapuszczenie   Łopatniuk   2018-11-24
Nowa praca potwierdza sześć podgatunków tygrysa   Coyne   2018-11-21
Nawigacja może być fundamentalna dla myślenia   Novella   2018-11-20
Zrezygnowanie z hamburgerów nie uratuje planety   Lomborg   2018-11-16
Echinacea nie działa na przeziębienie   Novella   2018-11-15
Laserowe skanowanie Archeopteryxa   Novella   2018-11-10
Apoptoza całego ciała   Dennett   2018-11-09
Głębota i polityka pseudogłębi   Hughes   2018-11-08
Niewydolność wątroby spowodowana ekstraktem z zielonej herbaty   Novella   2018-11-06
Skąd wiemy, że niemal wszyscy neandertalczycy byli praworęczni?   Coyne   2018-11-05
Co nam daje psychologia ewolucyjna?   Flock   2018-11-01
Problemy z organiczną żywnością i badaniem raka   Novella   2018-10-31
Geny, które wpływają na ludzką inteligencję i osobowość   Ridley   2018-10-30
Dławiący problem   Łopatniuk   2018-10-27
Niepoprawna ludzkość znowu poprawiona   Koraszewski   2018-10-26
Neandertalskie kości w Chorwacji   Coyne   2018-10-25
Światowa Organizacja Zdrowia udziela poparcia szarlatanerii   Novella   2018-10-24
Socjologia. Uwagi o nauce zaangażowanej   Koraszewski   2018-10-22
Daj ać ja pobruszę …   Łukaszewski   2018-10-20
Opieka zdrowotna neandertalczyków   Novella   2018-10-17
Łez kamienie   Łopatniuk   2018-10-13
Akademicki skandal: troje badaczy umyślnie publikowało fałszywe artykuły o „badaniach żałości”, by pokazać fatalne standardy akademickie w naukach społecznych   Coyne   2018-10-12
Skuteczny kontra patologiczny altruizm   Anomaly   2018-10-10
Czas powiedzieć stop pseudonauce o GMO   Novella   2018-10-02
Trochę inny rak wątroby   Łopatniuk   2018-09-29
Najwcześniejsze znane zwierzę?   Coyne   2018-09-27
Organiczne rolnictwo nie jest najlepsze   Novella   2018-09-24
Ateista z chwilową luką w pamięci i w szoku niewolnictwa   Dawkins   2018-09-21
Stereotypy są często szkodliwe a zarazem poprawne   Shpancer   2018-09-21
Atak “doktorostwa Wolfson” na rodziców chłopca, który zmarł na koklusz     2018-09-20
Probiotyki – to skomplikowane   Novella   2018-09-13
Przesądy i złudzenie kontroli   Novella   2018-09-11
Antyszczepionkowcy - pielęgniarka lub lekarz nie powinni opiekować się dziećmi     2018-09-10
Francuski uniwersytet wyrzuca homeopatię   Novella   2018-09-08
Plastry uśmierzające ból z Luminas: gdzie słowa „kwantum” i „energia” w rzeczywistości znaczą „magia”     2018-09-07
Odkryto nowy rodzaj neuronów u ludzi   Novella   2018-09-06
Epigenetyka: powrót Lamarcka? Nie tak szybko!   Coyne   2018-09-05
Przejściowe formy przodków żółwia   Novella   2018-09-03
Recenzja nowej książki Davida Quammena o drzewach ewolucyjnych (i porównanie z innymi recenzjami)   Coyne   2018-09-01
Dlaczego jedne sowy mają kępki piór na uszach, a inne nie?   Lyon   2018-08-30
Psychoaktywny lek i doświadczenie śmierci   Novella   2018-08-29
Samce koników morskich, które są ciężarne, redukują inwestycję w potomstwo, jeśli widzą seksowną samicę   Coyne   2018-08-28
Uderzające podobieństwo: rewolucyjne wyniki badań nad bliźniętami   Dynesen   2018-08-27
Ale tego wija lepiej zostaw w spokoju   Łopatniuk   2018-08-24
Ile jest ziemi nadającej się pod uprawę?   Novella   2018-08-22
Więcej o szarlatanerii komórek macierzystych   Novella   2018-08-18
Kontrolowane próby szczepionek   Novella   2018-08-15
Ogniska odry w Brooklynie w 2013 r.: Badanie kosztów antyszczepionkowej pseudonauki     2018-08-14
Uprzednie doświadczenie wpływa na to, co widzimy   Novella   2018-08-11
Efekt Krugera-Dunninga, antyszczepionkowcy i arogancja ignorancji     2018-08-09
Nowe zastosowania zużytych filtrów do dializy   Blum   2018-08-07
Puszczyk mszarny   Lyon   2018-08-06
Oprzeć się wiatrom - dobór naturalny, huragany i jaszczurki   Mayer   2018-08-04
Unia Europejska odrzuciła uprawy z edytowanym genomem   Ridley   2018-08-03
Spojrzenie na ruch anty-GMO   Novella   2018-08-02
Tajemne życie morskich ptaków   Ridley   2018-08-01
Więcej dowodów przeciwko „epigenetycznie” dziedziczonym i środowiskowo wprowadzonym zmianom w DNA   Coyne   2018-07-31
Usterka w Matriksie   Novella   2018-07-27
Czy współczesny Homo sapiens wyewoluował w różnych częściach Afryki?   Coyne   2018-07-24
Pandemie, szczepienia, i kuracja mleczna profesora Jastrebowa   Turski   2018-07-21
Sóweczka dwuplamista   Lyon   2018-07-20
Lucyfer, którego wymyślił Zimbardo. O konsekwencjach stanfordzkiego eksperymentu więziennego i skandalu, którego stał się obiektem   Witkowski   2018-07-19
Nie kłacz, gdy kaszlesz   Łopatniuk   2018-07-14
Kwantowe bzdury w parapsychologii   Novella   2018-07-12
Pełzająca percepcja problemów   Novella   2018-07-10
Ale czy mogą cierpieć?   Dawkins   2018-07-07
Wronia inteligencja   Novella   2018-07-06
Gąsienica naśladuje pazurnicę   Coyne   2018-07-05
O mózgach męskich i żeńskich   Novella   2018-07-03
Czy hieny rozbijają ludzki patriarchat?   Coyne   2018-06-30
Mikrobiom jelitowy i stany lękowe   Novella   2018-06-28
Ukośniki przędą spadochrony z nici pajęczej i odlatują po sprawdzeniu wiatru odnóżami   Coyne   2018-06-26
To może być toczeń, czyli o wilku, który pożarł serce   Łopatniuk   2018-06-23
Kreacjonizm i nagonka na Coyne’a w „Daily Caller”   Coyne   2018-06-22
Kłamstwa anty-GMO   Novella   2018-06-20
Protezy kończyn - kolejny postęp   Novella   2018-06-16
Dziwne zawiłości procesu dziedziczenia   Coyne   2018-06-13
Homeopatia, wibracje i oszustwo     2018-06-12
Wyników Séraliniego nie daje się powtórzyć   Novella   2018-06-11
Helen Lawson i czarna maść: wycinanie, wypalanie i zatruwanie w sposób „naturalny”     2018-06-09
Patyczaki mogą rozprzestrzeniać się jak nasiona roślin: w ptasich odchodach   Coyne   2018-06-08
Czy teoria doboru naturalnego Darwina zmieniła nasz pogląd na miejsce ludzkości   Dennett   2018-06-07
Kosmici-głowonogi i panspermia   Novella   2018-06-05
Marność dowodów na przekazywanie wprowadzonych środowiskowo, „epigenetycznych” zmian w DNA kolejnym pokoleniom u ludzi   Coyne   2018-06-04
Homeopatyczne nosodes   Novella   2018-05-31
Fałszywa dychotomia i negacja nauki   Novella   2018-05-28
Nicień w oku bliźniego   Łopatniuk   2018-05-26
Budzenie zmarłych   Novella   2018-05-21
Finansowanie społecznościowe terapii komórkami macierzystymi o nieudowodnionej skuteczności: wykorzystywanie hojności obcych, by płacić za szarlatanerię     2018-05-18

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk